U Kolašinu je u periodu 20-22.maja, 2022.godine, održana prekogranična konferencija na temu vjerskog turizma u okviru projekta „Čudni su putevi vjere od Lima do Zete“koji realizuju Eparhija budimljansko nikšićka, Turistička organizacija Priboj i Eparhija mileševska.

Na konfernciji su govorili: Prof. dr Jovan Popesku, Prof. dr Aleksandar Đurić, Prof. dr Miloš Vidaković,  sveštenik Branko Đurić i Mr Darko Đurović. U okviru konferencije su održane i radionice za umrežavanje u cilju povezivanja turističkih agencija i turoperator sa vjerskim predstavnicima kako bi se postiglo bolje razumevanje potreba turista. Održane su i fokus grupe o tome kako promovisati verska turistička mesta i izraditi praktični primjere za paket aranžmane.

Vjerski i kulturni turizam je prepoznat kao važan potencijal za razvoj opština Nikšić i Priboj. Budući da su ekonomske aktivnosti, između ostalog koncentrisane upravo na turizamu ova područja imaće koristi od valorizacije postojećih potencijala. Kroz ovaj projekat je obuhvaćena adaptacija i opremanje istorijske vile u Nikšiću u svrhe hodočasničkog i kulturnog centra i izgradnju i opremanje Centra za posjetioce u Pribojskoj banji, brendiranje ciljanog područja kao turističke atrakcije, razvijanje itinerara za potrebe vjerskog turizma, kreiranje priručnika o vjerskom turizmu kako bi se podržao razvoj ključnog proizvoda i doprinijelo njegovoj održivosti.

Projekat ima za cilj da doprinese poboljšanju kapaciteta za iskorišćavanje turističkih potencijala prekogranične oblasti Crna Gora – Srbija kroz stvaranje prekograničnog proizvoda u sklopu vjerskog turizma stvaranjem nove turističke infrastrukture, promovisanjem prekogranične oblasti kao turističke destinacije, umrežavanjem i prenošenjem znanja i vještina.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 410,430.38 €, od čega Evropska unija kofinansira iznos do 336,552.91 €.