Operativna struktura(e) uspostavlja se od strane IPA II korisnika radi implementaciju i upravljanje IPA II pomoći (član 10 IPA II Uredbe o sprovođenju).

Operativne strukture u okviru IPA II Programa prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora 2014 -2020 su:

Republika of Srbija Montenegro
Prekogranično tijelo Prekogranično tijelo
Vlada Republike Srbije

Ministarsto za evropske integracije

Nemanjina 34

11000 Beograd, Srbija

 

Vlada Crne Gore

Ministarstvo evropskih poslova

Bulevar revolucije 15

81 000 Podgorica, Crna Gora

Ugovorno tijelo Kontrolno tijelo
Government of the Republic of Serbia

Ministarstvo finansija

Sektor za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU)

Sremska 3-5, 11 000 Beograd

Vlada Crne Gore

Ministarstvo finansija

Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU)

Stanka Dragojevica  2, 81000 Podgorica

 

 

Strukture i organi  

  1. sledeće strukture će biti uključene u upravljanje programima prekogranične saradnje u okviru IPA 2 zemlje korisnice:

(a) NIPAC zemelje koje učestvuju u programu prekogranične saradnje kao što je navedeno u članu 4 i, gdje je to primjenljivo, koordinatori teritorijalne saradnje;

(b) NAO i strukture upravljanja kao što je navedeno u članu 7. korisnice IPA 2 u kojoj se nalazi Ugovorno tijelo, u slučaju kada se prekogranični program realizuje u indirektnom upravljanju;

(c) operativne strukture u svim zemljama učesnicama koje će sarađivati u programiranju i sprovođenju relevantnog programa prekogranične saradnje. U slučaju indirektnog upravljanja, operativna struktura uključuje Ugovorno tijelo;

(d) nadležni organ revizije kao što je navedeno u članu 7 (3), kada se prekogranični program realizuje u sistemu indirektnog upravljanja. Gdje ne postoje ovlašćenja za obavljanje funkcije predviđene u članu 12, pomagaće grupa revizora koja sadrži predstavnika svake zemlje koja učestvuje u programu prekogranične saradnje.

  1. IPA 2 korisnice i zemlje u okviru evropskog instrumenta susjedstva koje učestvuju u unakrsnom programu prekogranične saradnje će uspostaviti ZON koji će takođe imati ulogu sektorskog odbora za praćenje iz člana 19.
  2. Uspostaviće se Zajednički tehnički sekretarijat radi pomoći Komisiji, operativnim strukturama i zajedničkom odboru za nadzor.

Operativne strukture će biti odgovorane za implementaciju, informacije i vidljivost, praćenje i izvještavanje o programima i evaluaciju kad god je to relevantno, u skladu sa principom zdravog finansijskog upravljanja, kao i za obezbjeđivanje zakonitosti i regularnosti troškova nastalih u implementacija programa u okviru svoje nadležnosti.