Uspostavljanje i organizacija 

U skladu sa članom 79. Okvirnog sporazuma, Zajednički tehnički sekretarijat se uspostavlja u okviru Programa prekogranične saradnje Srbija-Crna Gora 2014-2020, sa sjedištem u Prijepolju, Republika Srbija (adresa: Zore Tomasević 5, Prijepolje), i Kancelarijom Antene u Bijelom Polju, Crna Gora (Adresa: Živka Žižića, Stari tržni centar, Bijelo Polj). Uloga sekretarijata je da podrži rad Zajedničkog odbora za nadgledanje i operativnih struktura, naročito u pogledu obezbjeđivanja istinskog prekograničnog pristupa potencijalnih aplikanata, korisnika i aktivnosti koje su izabrane za finansiranje u okviru programa.

Organizacija i osoblje zajedničkog tehničkog sekretarijata

ZTS se sastoji od osoblja koje imenuju operativne strukture. Broj i kvalifikacije osoblja odgovaraju zadacima datim u nastavku teksta. Osoblje Zajedničkog tehničkog sekretarijata treba da govori relevantne jezike  i to crnogorski / srpski i engleski. Rad ZTS, uključujući troškove osoblja, finansira se iz prioritetne ose tehničke podrške. Detaljnija pravila o funkcionisanju ZTS su uključena u bilateralnom sporazumu između operativnih struktura. Njegove aktivnosti će se vršiti u skladu sa planom rada koji svake godine usvaja ZON.

Dužnosti ZTS

Obaveze Zajedničkog tehničkog sekretarijata su navedene u članu 79 (6) Okvirnog sporazuma, i obuhvataju:

 • podrška potencijalnim aplikantima i korisnicima,
 • monitoring odabranih projekata,
 • prikupljanje podataka na operativnom nivou i objedinjavanje istih na nivou programa,
 • pružanje podrške Operativnim strukturama  (npr, u vezi sa godišnjim i završnim izvještajima za implementaciju Programa),
 • organizacija sastanka ZON-a, uključujući izradu nacrta zapisnika I distribucije istih;
 • pomoć potencijalnim aplikantima u partnerima prilikom izrade projekata,
 • organizacija informacionih dana i radionica;
 • razvoj i održavanje mreže zainteresovanih strana;
 • savetovanje korisnika bespovratnih sredstava tokom realizacije projekata;
 • podrška radu komisije za evaluaciju projekata;
 • priprema, realizacija i izvještavanje o realizovanim monitoring posjetama projektima prekogranične saradnje;
 • priprema plana rada ZTS;
 • priprema Plana komunikacija i plana vidljivosti;
 • uspostavljanje sistema za sakupljanje pouzdanih informacija o realizaciji programa prekogranične saradnje;
 • pružanje podrške I podataka pri izradi godišnjih i završnih izveštaja o sprovođenju programa;
 • planiranje i sprovođenje informativne kampanje i drugih aktivnosti koje se odnose na podizanje nivoa svijesti javnosti o programu prekogranične saradnje, uključujući objavljivanje promotivnog materijala na sajtu prekograničnog programa i održavanje sajta;
 • sprovođenje relevantnih odluka ZON-a.

Dodatno, kroz podršku i monitoring projekata Zajednički tehnički sekretarijat će obezbijediti relevantne informacije Ugovrnom tijelu koje će ukazati na neophodnost za potencijalne korektivne mjere u vezi sa samih projekata.

 

Zajednički tehnički sekretarijat – Prijepolje

Zore Tomašević  5

31300 Prijepolje, Srbija

+381 33 711 705

jts@cbcsrb-mne.org

 

Zajednički tehnički sekretarijat – filijala Bijelo Polje

Živka Žižića

84000 Bijelo Polje, Crna Gora

emil.kocan@gsv.gov.me