Aplikacioni paket  obuhvata sve važne i obavezne instrukcije koje je potrebno ispoštovati u postupku apliciranja za EU fondove. Smernice za podnosioce projektnih predloga sadrže i šablone koje je obavezno koristiti u okviru poziva za podnošenje predloga projekata.

Aplikacioni paket i smernice za podnosioce projektnih predloga možete preuzeti ovde.