Grantovi dodijeljeni u okviru Drugog poziva za podnošenje prijedloga projekata  za IPA program prekogranične saradnje Srbija-Crna Gora  2014-2020 mogu se  pronaći ovdje.