Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA II) uspostavljen je u skladu sa Regulativom Saveta Evropske unije broj 231/2014 na dan 11. marta 2014 i predstavlja nastavak jedinstvenog IPA fonda Evropske unije za predpristupnu pomoć.

EU, uz pomoć ovog instrumenta, nastavlja da daje pravni okvir za obezbjeđivanje finansijske pomoći zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima u nastojanju da podstakne političke, ekonomske i institucionalne reforme sa krajnjim ciljem punopravnog članstva u Evropskoj uniji.

Program prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora 2014-2020 sprovodi se kao dio Instrumenta za predpristupnu pomoć (IPA II) i kao takav je rezultat zajedničkog planiranja vladajućih struktura i ostalih zainteresiranih strana dvaju država. IPA II podržava prekograničnu saradnju s ciljem promovisanja dobrosusjedskih odnosa i društveno-ekonomskog razvoja te podsticanja evropskih integracija.

Program analizira društveno-ekonomsku situaciju pograničnog područja, te postavlja zajedničke strategije za rješavanje identifikovanih problema kroz određivanje zajedničkih razvojnih tematskih prioriteta. Program je baziran na detaljnoj analizi izazova i specifičnosti programskog područja.
Ukupno sufinansiranje Evropske unije za Program prekogranične saradnje između Republike Srbije i Crne Gore za period 2014-2020 iznosi 8,400,000 EUR dok sufinansiranje koje se očekuje od korisnika iznosi minimalno 1,334,117 EUR.