Program prekogranične saradnje IPA II Srbija – Crna Gora 2014-2020 druga je generacija programa prekogranične saradnje između ove dvije zemlje i podržan je kroz Instrument pretpristupne podrške Evropske unije. IPA II podržava prekograničnu saradnju u cilju promovisanja dobrosusjedskih odnosa, podsticanja integracije u uniju i promocije društveno-ekonomskog razvoja.

 Opšti cilj programa je da se doprinese ekonomskom, društvenom i teritorijalnom razvoju programskog područja podsticanjem integracije, zajedničkog razvoja i korišćenja potencijala i mogućnosti kako bi se područje učinilo atraktivnim za život.

Oblasti programske intervencije će razvijati prednosti i potencijale kako bi se iskoristile najznačajnije mogućnosti, poboljšale mane i prijetnje svele na minimum. Uzet je u obzir balans između integracijskih i razvojnih ciljeva i izvodljivost sprovođenja.

Program je, stoga, fokusiran na podsticanje zapošljavanja i socijalne inkluzije, razvoj turističkih potencijala i zaštitu životne sredine, što će se rješavati kroz sljedeća tri tematska prioriteta:

 TP 1: Podsticanje zapošljavanja, mobilnosti radne snage i socijalne i kulturne inkluzije s obje strane granice

Prioritet odgovara na sve veću nezaposlenost, naročito među mladima i ima za cilj da ojača mogućnosti posebnih ciljnih grupa za pristup znanju i vještinama i kompetencijama koje se traže na tržištu rada. On takođe nastoji da iskoristi potencijale za unapređenje i razvoj kvalitetnih socijalnih usluga i socijalne inovacije.

 TP 2: Zaštita životne sredine, podsticanje prilagođavanja klimatskim promjenama i njihovog smanjenja, prevencija i upravljanje rizicima

Prioritet odgovara na probleme životne sredine koji su izazvani niskim nivoom kvaliteta i opsega komunalnih službi (naročito kada je u pitanju čvrsti otpad i tretman otpadnih voda). Očuvanje i održivo upravljanje prirodnim resursima (šume, voda) predstavlja potencijal koji će biti dodatno obezbijeđen. Visoka osjetljivost područja u odnosu na uticaje klimatskih promjena, naročito uključujući poplave i požare, rješavaće se zajednički.

 TP 3: Promocija turizma i kulturnog i prirodnog nasljeđa

Programsko područje kao jedno od kulturno najrazličitijih i njegove izuzetne prirodne vrijednosti obezbjeđuju dobar potencijal za razvoj održivog turizma i integraciju ponuda oko ključnih proizvoda koji već dobijaju na značaju. Akcije podržane u okviru ovog prioriteta upotpuniće ciljeve i rezultate prva dva prioriteta. 

Operativni program 2014-2020