U okviru projekta „Bins“ organizovana je završna konferencija 28. juna 2021. godine, u saradnji sa partnerom Komunalnim preduzećem „Vrela“ iz Republike Srbije. Završnoj konferenciji Bins prisustvovalo je preko 30 učesnika iz Gusinja i Sjenice, a obuhvatala je široku lepezu prezentacija i doprinosa predstavnika opština uključenih u projekat. Događaj je moderirao gospodin Huso Brdakić, potpredsjednik opštine Gusinje i član projektnog tima. Pored različitih lokalnih aktera, događaju su prisustvovali i predsjednica Opštine Gusinje, gđa Anela Čekić i predsjednik Opštine Sjenica, g -din Munib Mujagić.

Dnevni red konferencije pružio je priliku učesnicima da saznaju više o ciljevima projekta Bins, zainteresovanim stranama koje su u njega uključene i glavnim rezultatima koji su proistekli iz njegove realizacije, kao i da se uključe u diskusiju o održivom upravljanju otpadom.

Pregled projekta, principe održivog upravljanja otpadom i kako ih je Bins projekat primijenio predstavio je g-din Radule Bojović, menadžer projekta. Gospodin Bojović je takođe naglasio kako je trenutna situacija globalne pandemije uticala na implementaciju projekta, kako su glavni rezultati targetirani prema različitim grupama i lekcije naučene tokom projekta, posebno one u vezi sa podizanjem svijesti o zaštiti životne sredine, upravljanju otpadom i angažovanje lokalne zajednice u proizvodnji komposta. Vodič za kompostiranje izrađen je u okviru projekta i služiće kao naslijeđe i sredstvo održivosti za korisnike. Pored toga, projekat je uspešno izgradio kapacitete, kako tehničkе, tako i ljudske, komunalnih preduzeća, nabavkom novih kamiona za smeće, kanti za otpad i kontejnera kao i kroz organizaciju različitih programa obuke.

Na kraju konferencije predstavljen je promotivni video koji je izrađen u okviru projekta Bins. Predstavnici opštine Sjenica incirilali su neformalni prijedlog za uspostavljanje tradicionalnog dana okupljanja dvije partnerske opštine radi nastavka saradnje na zajedničkim interesima.