U okviru projekta “Uvođenje održivog upravljanja otpadom – BinS“ podržan je niz aktivnosti koje za cilj imaju zaštitu životne sredine, uvođenje sistema održivog upravljanja otpadom i promociju kompostiranja.

Obuka o kompostiranju održana je u Gusinju 15 i 16. juna 2021. a bila je namijenjena mladim farmerima, stanovnicima gradskih i prigradskih naselja u Gusinju koji su zainteresovani za kompostiranje.

Obuci je prisustvovalo 30 učesnika koji su imali prilike da saznaju nove informacije o ovoj veoma zanimljivoj temi. Tokom oba dana održan je teorijski dio obuke u prostorijama Opštine Gusinje dok se terenski rad realizovao u dvorištima zainteresovanih građana gdje je prikazan način izrade kompostera kao i način slaganja biorazgradivog otpada radi njegove razgradnje i kasnije stvaranja komposta.

Tokom obuke zainteresovanim građanima podijeljeno je ukupno30 setova za kompostiranje sa tendencijom da se trend kompostiranja bio otpada proširi među farmerima i ostalim stanovnicima Gusinja.

Projekat se partnerski realizuje sa Komunalnim preduzećem „Vrela“ iz Sjenice.