U cilju obezbeđivanja realizacije Programa prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora, usvojena je višegodišnja odluka o finansiranju Programa, koja čini višegodišnji program rada za period 2021-2027.

Višegodišnji Program ima za cilj promovisanje dobrosusedskih odnosa, unapređenje društveno-ekonomskog razvoja prekograničnog područja Programa kroz društveno i ekonomsko uključivanje određenih grupa, posebno mladih, i konkurentnost turizma.

Prioriteti odabrani za finansiranje u Programu su zapošljavanje, mobilnost radne snage kao i podsticanje turizma i kulturnog i prirodnog nasleđa:

• Tematski Prioritet 1: Podsticanje zapošljavanja, mobilnosti radne snage i socijalna i kulturna inkluzija u programskoj oblasti
SC 1.1 Poboljšati kvalitet javnih zdravstvenih i socijalnih usluga za uključivanje marginalizovanih grupa u programskoj oblast

• Tematski Prioritet 5: Podsticanje turizma i kulturnog i prirodnog nasleđaSC 2.1 Poboljšati i promovisati zajednički koordiniranu prekograničnu turističku ponudu zasnovanu na zaštićenom kulturnom i prirodnom nasleđu.

Maksimalni doprinos Evropske unije za sprovođenje Programa je 8,400,000 eura.

Programski dokument za IPA Program prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora za finansijsku perspektivu 2021-2027.

Višegodišnja odluka o finansiranju Programa