U Nikšiću je 19.maja 2022.godine organizovana konferencija za novinare na kojoj je zvanično predstavljen projekat „IMPORTANT – Unapređenje reproduktivnog zdravlja u Srbiji i Crnoj Gori/IMProvement of Reproductive Health in Serbia and Montenegro” koji sprovodi FORS Montenegro u saradnji sa Domom zdravlja Novi Pazar. Projekat čija je realizacija počela 1. decembra 2021. ima za cilj unapređivanje kvaliteta i dostupnosti usluga u oblasti reproduktivnog zdravlja i nivoa svijesti stanovništva o značaju zdravih stilova života i prevencije u očuvanju reproduktivnog zdravlja, posebno za socijalno ranjive kategorije stanovništva. Na konferenciji su govorili Veselin Šturanović izvršni direktor FORS Montenegra, Dr Marko Mitrović direktor Opšte bolnice Nikšić, dr Vera Bulatović direktorica Doma zdravlja Nikšić, dr Saša Grbović direktor Opšte Bolnice Pljevlja i dr Branka Stanković direktorica Doma zdravlja Pljevlja. Tom prilikom FORS Montenegro je potpisao i memorandume o saradnji na sprovođenju projekta sa pomenutim zdravstvenim institucijama.

Glavne projektne aktivnosti uključuju organizovanje preventivnih pregleda, nabavku nove opreme i vozila za javne zdravstvene institucije u ciljnom području, obuke za korišćenje nove opreme, prekogranične treninge  za  medicinsko  osoblje  na  teme  vezane  za  prevenciju,  dijagnostiku  i liječenje karcinoma dojke i karcinoma grlića materice, predavanja za žene i omladinu na temu reproduktivnog zdravlja, sprovođenje istraživanja o znanju i navikama vezanim za reproduktivno zdravlje, kampanju podizanja nivoa svijesti građana, izradu publikacija o značaju zdravih stilova života, preventivnih pregleda dojki i ginekoloških pregleda, prekograničnu konferenciju na temu unapređenja reproduktivnog zdravlja i sl.

Projekat “IMPORTANT” finansira Evropska unija u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora 2014-2020, a u Crnoj Gori sufinansira Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija. Ugovorno tijelo za projekat je Ministarstvo finansija Republike Srbije – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije.

Ovaj dvogodišnji projekat se sprovodi u Nikšiću, Pljevljima, Andrijevici,  Beranama,  Bijelom  Polju,  Gusinju,  Žabljaku, Kolašinu,  Mojkovcu, Petnjici, Plavu, Plužinama,  Rožajama i Šavniku u Crnoj Gori i Novom Pazaru, Novoj Varoši, Prijepolju, Raškoj, Sjenici, Priboju, Vrnjačkoj Banji i Tutinu u Srbiji.