Projekat KULT – Biciklistička Ruta koji realizuju Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta Crne Gore, NVO Discover Serbia iz Priboja i Studentska organizacija Saobraćajnog fakulteta iz Beograda, u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) – Program prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora 2014-2020, predstavljen je na virtuelnoj konferenciji 26.oktobra 2021.godine potencijalnim korisnicima.

Cilj projekta CULT Bike Route je unaprijeđenje kapaciteta za istraživanje turističkih potencijala putem uspostavljanja biciklističke rute koja će istovremeno promovisati i otkriti nerazvijeno kulturno i prirodno nasljeđe područja obuhvaćenog programom, privući lokalne ali i korisnike međunarodnih EuroVelo ruta koje prolaze Balkanom i uticati na ekonomski razvoj gravitacionog područja duž biciklističke rute.

Goran Drobnjak, vd generalnog direktora Direktorata za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova i međunarodnu saradnju u MPNKS je govoreći na događaju istakao značaj predmetnog projekta čiji je cilj uspostavljanje biciklističke rute koja će biti dugačka više stotina kilometara i koja će proći kroz 12 opština u prekograničnom regionu. Opštine obuhvaćene projektom iz Srbije su: Ivanjica, Raška, Novi Pazar, Tutin, Nova Varoš, Priboj, a iz Crne Gore: Rožaje, Berane, Kolašin, Pljevlja, Bijelo Polje i Mojkovac. Duž rute je planirano uspostavljnje ‘mountain bike sharing’-a i sistema potencijalnih smještajnih kapaciteta za cikloturiste.

Predviđeno vrijeme trajanja implementacije projekta je 16 mjeseci a vrijednost projekta je 299.898,00 eura.