Povodom obilježavanja Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa u cilju edukacije učenika o aktivnostima koje je potrebno preduzimati u slučajevima nepogoda a koje mogu pomoći njima i njihovim porodicama da ostanu bezbjedni, održana su predavanja o smanjenju rizika od poplava i požara u 11 osnovih i srednjih škola u Nikšiću, Bijelom Polju, Beranama, Pljevljima, Žabljaku, Petnjici i Šavniku.

Predavanja u okviru projekta „Budimo pripremljeni” organizovao je FORS Montenegro u saradnji sa područnim jedinicama Direktorata za zaštitu i spašavanje i predstavnicima lokalnih službi zaštite i spašavanja. Tom prilikom učenici su dobili konkretna uputstva i smjernice od strane stručnih lica o preventivnim mjerama kao i onim aktivnostima koje treba  preduzimati u toku poplava i požara kako bi umanjili njihove štetne posljedice.

Ukupno je organizovano 29 predavanja u 11 osnovnih i srednjih škola sa učešćem od preko 800 učenika.

Dodatno su organizovane posjete stručnim službama, kako bi se učenici praktično upoznali sa sistemom zaštite i spašavanja u Crnoj Gori, kao i predavanja za stanovništvo, a sve u sklopu kampanje informisanja o rizicima od nepogoda, preventivnim mjerama i aktivnostima koje bi trebalo preduzeti u slučajevima poplava i požara.

U saradnji sa nastavnicima maternjeg jezika i likovne kulture za učenike koji su prisustvovali predavanjima organizovan je prekogranični kviz, likovno i literarno takmičenje na teme smanjenja rizika od poplava i požara. Cilj aktivnosti je povezivanje škola i učenika iz različitih opština, podsticanje timskog rada, volonterizma i jačanje saradnje između obrazovnih ustanova.