Prvi trening u okviru Programa obuke za wildlife vodiče koji se realizuje kao jedna od aktivnosti  „Hu Hu Projekta – tragovima sova i drugih divljih vrsta“, održan je u Rožajama u periodu od 08 – 10. novembra 2021. godine

Dvadesetpet budućih vodiča iz Pljevalja, Bijelog Polja, Berana, Petnjice, Rožaja, Prijepolja, Sjenice, Tutina i Novog pazara, okupilo se kako bi učili o biodiverzitetu gljiva, njihovom značaju i specifičnostima zajednice u prekograničnom pojasu Crne Gore i Srbije.

Prvi dan treninga bio je usmjeren na teorijski dio, kojim je obuhvaćena prezentacija o gljivama u regionu, sa posebnim akcentom na rijetke, endemične i ugrožene vrste. Takođe, na prezentaciji se govorilo i o drugim značajnim karakteristikama gljiva kako bi učesnici imali bolji uvid o tome što su gljive; kako žive; kakva je njihova životna strategija; gdje rastu; kada ih i gdje treba tražiti; o važnoj ulozi gljiva u prirodi; o njihov značaju za čovjeka; o bogatsvu gljiva u svijetu, Crnoj Gori i Srbiji; o razlozima bogatstva vrsta gljiva kod nas; o jestivim i otrovnim vrstama; o halucinogenim vrstama, o vrstamo koje se samorazlažu, o drugim interesantnim i neobičnim osobinama gljiva koje su od značaja za njih kao budućim turističkim vodičima za vođenje tura o gljivama.

Drugi i treći dan obuke, bili su terenskog karaktera, pa su na dvije lokacije u okolini Rožaja, učesnici obuke imali priliku da vide gdje rastu gljive, kako ih treba tražiti, za svaku nađenu vrstu su date njene osobine, značaj koji imaju u prirodi; govorilo se o jestivosti, otrovnosti nađenih vrsta, objašnjena je njihova životna strategija; govorilo se o važnoj ulozi gljiva u prirodi; o njihov značaju za čovjeka; o bogatsvu gljiva na ovim terenima.

Učesnici su upoznati i sa biljnim vrstama koje su značajne za diverzitet gljiva, i njihovim raspoznavanjem na terenu. Nađenа plodonosna tijela gljiva su posmatrana, analizirani su njihovi dijelovi koji su bitni za determinaciju vrsta, istraživani su ukusi i mirisi gljiva što je sve bitno za upoznavanje i razlikovanje gljiva na terenu. Ovo je bio jedan od četiri treninga za biodiverzitet koji se realizuju u okviru Programa obuke za wildlife vodiče.

Hu Hu projekat za cilj ima podsticanje razvoja turizma zasnovanog na prirodnom nasljeđu divljih biljnih i životinjskih vrsta u prekograničnoj oblasti između Srbije i Crne Gore.