Mjera I.1 – Unapređenje produktivnosti I kompetitivnosti oblasti u pogledu ekonomskih, ruralnih, kulturnih I prirodnih resursa

Naziv projekta: Zlatiborsko – Komski pašnjaci
Budžet:

  Vrijednost projekta EU doprinos
Republika Srbija € 133,694.00 € 110,990.00
Crna Gora € 101,416.79 € 85,950.73
UKUPNO € 235,110.79 € 196,940.73

Korisnik sredstava u Republici Srbiji: Opština Čajetina

Korisnik sredstava u Crnoj Gori: Opština Andrijevica
Partneri: Udruženje uzgajivača simentalske rase “Zlatiborski simentalac”, Srbija
Udruđenje farmera Andrijevica, Crna Gora

Područje realizacije:
• Crna Gora: Andrijevica
• Srbija: Čajetina

Ciljna grupa projekta: Proizvođači mlijeka u opštinama Andrijevica i Čajetina, mala I srednja preduzeća: savjetovališta i zaposleni u mikrobiološkoj laboratoriji, lokalne uprave opština Čajetina i Andrijevica

Period realizacije: 22/11/2010 – 21/05/2011

Ciljevi projekta
Opsti cilj:
1. Podstaknut razvoj poslovnih aktivnosti u ruralnim područjima pograničnog regiona
2. Obezbijeđen doprinos udruživanju ljudi, zajednica i razmeni ideja i znanja u pograničnim regionima.
Specifični ciljevi projekta:
Razvijena produktivnost i kompetencija ruralnih resursa u oblasti proizvodnje mlijeka kroz zajedničke partnerske aktivnosti i formiranje izvora znjanja za proizvodnju visoko kvalitetnog i zdravog mlijeka.

Aktvnosti i rezultati projekta:

Projekat ”Zlatiborsko – Komski pašnjaci” ima je za cilj poboljšanje proizvodnje mlijeka. Uzimajući u obzir različite stepene razvoja proizvodnje mlijeka u opštini Čajetina i opštini Andrijevica, većina aktivnosti su bile fokusirane na razmjenu znanja i iskustava između proizvođača u dvije opštine. Ključni rezultat projekta uključuje uspostavljanje institucije za pružanje savjetodavnih usluga proizvođačima mlijeka u opštini Čajetina i opremanje tri pilot obrazovna centra za poljoprivrednike unapređenje njihovih kapaciteta u opštini Andrijevica.