Pregled projekta
Program: PPS SRB-CG 2014-2020
Poziv za dostavljanje predloga projekata: Drugi poziv
Ugovor br: 48-00-00079/2019-28-8 potpisan 07/04/2021
Naziv projekta: ZDRAVKO: Promocija zdravog života u prekograničnom regionu Srbije i Crne Gore
Specifični cilj Programa: 1.2: Jačanje socijalne i kulturne inkluzije ranjivih grupa
Programski rezultati: 1.2.1: Bolje usluge – Povećan pristup socijalnim i kulturnim uslugama za ranjive/marginalizovane grupe
Budžet projekta: Ukupna vrijednost projekta: EU doprinos

 

158,281.34 EUR 134,539.14 EUR (85,00%)
Korisnik sredstava: Vodeći aplikant: Ko-aplikant:
SRB: Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije   CG: Samostalni sindikat zdravstva Crne Gore
Područje realizacije: Srbija: Crna Gora:
Nova Varoš, Priboj, Prijepolje, Sjenica Bijelo Polje, Berane, Mojkovac
Ciljne grupe projekta: Korisnici zdravstvenih usluga, sindikati, pružaoci zdravstvenih usluga i stručnjaci iz privatnog, javnog i civilnog sektora koji će biti edukovani za primjenu usluga promocije zdravlja.
Trajanje projekta:  01/07/2021 – 30/06/2023; 24 mjeseca
Opšti cilj projekta: Poboljšano zdravlje stanovništva u prekograničnom regionu Srbije i Crne Gore smanjenjem faktora rizika u ponašanju, biomedicini i socio-medicini i stvaranjem podsticajnog okruženja koje omogućava građanima aktivno i zdravo starenje i prevenciju bolesti.
Specifični ciljevi: 1. Unapređenje znanja i stavova o značaju zdrave ishrane i fizičke aktivnosti

2. Promocija fizičkog i reproduktivnog zdravlja kroz obrazovanje i savjetovanje za mlade i odrasle

Očekivani rezultati : 1.1. Razvijeni programi (zdravlje i ishrana, zdravstvene i fizičke aktivnosti i reproduktivno zdravlje i prevencija) koji promovišu zdrav način života i preventivne aktivnosti  

1.2. Identifikovane školske institucije, organizacije i kompanije za sprovođenje programa

1.3. Organizovane obrazovne i savjetodavne aktivnosti  

1.4. Organizovani program i kampanja za redovnu fizičku aktivnost

2.1. Razvijeni programi i on-line alati o reproduktivnom zdravlju i prevenciji

Glavne aktivnosti

(koje će dovesti do očekivanih rezultata):

RP0 Zajedničke aktivnosti upravljanja projektima: koordinacija, praćenje, evaluacija, izvještavanje, početni sastanak, 6 periodičnih sastanaka sa lokalnim akterima i završna konferencija

RP1 A1: Zdravlje i ishrana prilagođeni prirodnim karakteristikama i ishrani ciljanog regiona

R 1.1. Razvoj i prilagođavanje ishrane za bolje zdravlje stanovništva prema prirodnim i dostupnim resursima za mlade (školska djeca) i radno sposobno stanovništvo

R 1.2. Identifikacija i odabir škola i kompanija koje će se pridružiti programu ZDRAVKO

R1.3. Obuka za 20 stručnjaka – multiplikatora koji će održati radionice i seminare u ciljanom regionu  

R1.3. Izvođenje 4 radionice za školske timove i 16 seminara u kompanijama / institucijama iz regije ZDRAVKO

RP2 A2: Zdravstvo i fizičke aktivnosti – mapiranje staza za pješačenje/ pešačenje u regiji ZDRAVKO i promocija aktivnosti na otvorenom  

R1.4. Mapiranje planinarenja/pješačenja u ciljanom regionu

R1.4. Priprema kampanje – promocija redovnih fizičkih aktivnosti  

R1.4. Dostava pješačkih tura i staza – „Pješačenje sa Zdravkom“ i promotivne aktivnosti

RP3 A3: Reproduktivno zdravlje i prevencija  

R2.1. Adaptacija i priprema programa za mlade i odrasle – djelovanje i prevencija i priprema on-line aplikacije za mlade – kako biti siguran/sajveti

R 2.2. Identifikacija i odabir organizacija i institucija u zajednici u svrhu realizacije programa 

R2.3. Obuka za 20 multiplikatora i volontera koji će ciljeve programa predstaviti zaposlenim ženama, ženama sa sela, ženama iz zdravstvenih ustanova itd.

R2.3. Organizovanje 16 radionica za žene iz različitih geografskih područja, obrazovnog i radnog okruženja