Pregled projekta

Program: PPS SRB-CG 2014-2020
Poziv za dostavljanje predloga projekata: Drugi poziv
Ugovor br: 48-00-00079/2019-28-2 potpisan 22/12/2020
Naziv projekta: Sve na jednom mjestu – za socijalnu inkluziju i zapošljivost mladih
Specifični cilj Programa: 1.2: Jačanje socijalne i kulturne inkluzije ranjivih grupa
Programski rezultati: 1.2.1: Bolje usluge – Povećan pristup socijalnim i kulturnim uslugama za ranjive/marginalizovane grupe
Budžet projekta: Ukupna vrijednost projekta: EU doprinos
231.937,67  EUR 197.147,02  EUR

(85,00%)

Korisnik sredstava: Vodeći aplikant: Ko-aplikant:
Centar za omladinski rad, Novi Sad Srbija:

–        Kancelarija za mlade, Novi Pazar

Crna Gora:

–        Forum mladih i neformalna edukacija, Podgorica

–                  Građanska inicijativa mladih, Rožaje

Područje realizacije: Srbija: Crna Gora:
Novi Pazar, Sjenica and Tutin Berane, Bijelo Polje and Rožaje
Ciljne grupe projekta: • 50 nezaposlenih mladih muškaraca (40%) i žena (60%) uzrasta od 18 do 30 godina sa područja Sandžaka u SRB (25) i CG (25) bez kompetencija relevantnih za potrebe tržišta;

• Do 10 MSP i pojedinačnih proizvođača iz prekograničnog područja Sandžaka;

• Predstavnici lokalnih uprava i vladinih institucija iz SRB (5) i  CG (5).

Trajanje projekta:  01.06.2021. – 31.03.2023. (20 mjeseci)
Opšti cilj projekta: Doprinijeti ekonomskom, socijalnom i teritorijalnom razvoju povećanjem pristupa socijalnim i kulturnim uslugama namijenjenim ugroženim mladima iz prekograničnog područja Sandžaka
Specifični ciljevi: Podsticanje zapošljivosti i socijalne inkluzije mladih iz kategorije ranjivih grupa u prekograničnom području Sandžaka povećanjem njihovih kompetencija za zapošljavanje i umrežavanjem sa malim i srednjim preduzećima kroz pilot program inovativne usluge „sve na jednom mjestu“ za zapošljavanje mladih
Očekivani rezultati :
  1. Usluga koja odgovara potrebama zapošljavanja mladih razvijena, vrijednovana i prepoznata kao model dobre prakse od strane lokalnih samouprava u  prekograničnom području Sandžaku;
  2. 50 mladih iz ranjivih grupa iz prekograničnog područja Sandžaka steklo informatičke, preduzetničke i prenosive kompetencije;
  3. Razvijeno do 20 IT poslovnih ideja za podsticanje 50 mladih ljudi na zapošljivost i razvoj MSP na prekograničnom području Sandžaka;
  4. Promovisano 20 IT poslovnih ideja koje su mladi razvili uz mentorsku podršku, a 6 je odabrano za dalji razvoj.
Glavne aktivnosti

(koje će dovesti do očekivanih rezultata):

1.1. Izrada studije o lokalnim potrebama u prekograničnom području Sandžaka;

1.2. Razvijanje usluge „sve na jednom mjestu“ zasnovane na međusektorskoj saradnji i studiji mapiranja;

1.3. Procjena usluge i preporuke za buduću primjenu i održivost;

1.4. Prekogranični okrugli sto namijenjen lobiranju za njegovo priznavanje od strane lokalnih vlasti u Srbiji i Crnoj Gori;

2.1. Animiranje mladih iz ranjivih grupa na području Sandžaka putem informativnih kampanja za omladinski rad;

2.2. Obrazovni kursevi: A) Soft skills; B) IT tehničke vještine; V) Preduzetništvo u IT u Novom Pazaru i Bijelom Polju.

3.1. Zapošljavanje mentora;

3.2. Istraživanje lokalnih potreba i umrežavanje sa lokalnim MSP od strane obrazovanih mladih ljudi;

3.3. Razvijanje poslovnih ideja od strane mladih uz mentorstvo;

4.1. Prekogranični događaj „Elevator Pitch“ usmjeren na promociju uspješnih poslovnih praksi i takmičenje za najbolje omladinske poslovne ideje u Srbiji i Crnoj Gori;

4.2. Mentorska podrška za do 10 izabranih najboljih omladinskih poslovnih ideja u IT sektoru.