Pregled projekta
Program: PPS SRB-CG 2014-2020
Poziv za dostavljanje predloga projekata: 1st
Broj aplikacije: 86-19
Naziv projekta: Stručna ženska radna snaga za bolju budućnost
Specifični cilj Programa: 1.1: Povećanje zaposlenosti i mogućnosti zapošljavanja
Programski rezultati: 1: Nova znanja, vještine i  stručnost
Budžet projekta: Ukupna vrijednost projekta: EU doprinos
168,835.26 EUR 143,509.97  EUR (85%)
Korisnik sredstava: Vodeći aplikant:

Dom za stare – Bijelo Polje

Ko-aplikant: Ministarstvo rada i socijalanog staranja Crne Gore

Centar za socijalni rad Novi Pazar

Ko-aplikant: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

 Crna Gora: Srbija:

 

Područje realizacije: Srbija Crna Gora
Novi Pazar Bijelo Polje
Ciljne grupe projekta: 80 nezaposlenih žena: osobe koje prvi put traže posao i dugoročno nezaposlend žene sa evidencije Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i Nacionalne službe za zapošljavanje Republike Srbije
Trajanje projekta: 08.06.2019. – 08.01.2021. (19 mjeseci)
Opšti cilj projekta: Doprinos povećanju mogućnosti zapošljavanja nezaposlenih žena i njihov pristup tržištu rada
Specifični ciljevi: 1: Unaprijediti kapacitete osoba koje prvi put traže posao i dugoročno nezaposlenih žena za pristup tržištu rada u Bijelom Polju i Novom Pazaru;

2: Smanjiti jaz između ponude i potražnje radne snage na lokalnom tržištu rada.

Očekivani rezultati : R1: Uspostavnjena i promovisana saradnja između partnera iz Crne Gore i Srbije

R2: 80 nezaposlenih žena steklo vještine za aktivno traženje posla na tržištu rada

R3: Izrađen i testiran za akreditaciju program obuke za njegovatelje/ njegovateljice u kući

R4: Četrdeset njegovateljica stupilo na tržište rada

R5: Radna praksa za 40 njegovateljica

R6: Urađen i promovisan Plan za prevazilaženje neusklađenosti između ponude i potražnje radne snage

R7: Najmanje 6 žena koje su prošle obuku i radnu praksu zaposleno kao negovateljice u kući

R8: Mogućnosti za zapošljavanje promovisane kroz kampanju podizanja javne svijesti

Glavne aktivnosti

(koje će dovesti do očekivanih rezultata):

A1 Priprema i potpisivanje Memoranduma o saradnji;  

A2: Razvoj kriterijuma i izbor 80 nezaposlenih žena radi učešća u aktivnostima za izgradnju kapaciteta;  

A3: Izgradnju kapaciteta u pogledu poboljšanja konkurentnosti za 80 nezaposlenih žena;

A4 : Razvoj programa obuke prilagođenog potrebama lokalnog tržišta rada za profil njegovatelja / staratelja u kući;  

A5: Obuke edukatora i mentora za njegu u kući (10 vaspitača / 10 mentora);

A6: Prilagođeni programa obuke za radno mjesto (mjesec dana) za njegovateljice za 40 nezaposlenih žena; 

A7: Radna praksa (3 mjeseca) za 40 nezaposlenih žena koje su prošle kroz program obuke;  

A8: Mapa puta – smanjenje neusklađenosti između ponude i tražnje radne snage putem lokalnih partnerstava;  

A9: Izbor i proces zapošljavanja najmanje 3 žene za poziciju njegovateljica u kući u “Domu za stara lica“ u Bijelom Polju i 3 žene za poziciju njegovateljice u domu u Centru za gerijatariju u Novom Pazaru;  

A10: Podizanje svijesti i aktivnosti vidljivosti.