Naziv projekta: Reciklažom tekstila do održivih rješenja

Budžet projekta: € 172.511,64

Кorisnik sredstava u Republici Srbiji: Udruženje građana „Ženski centar“, Užice

Partneri:
• Regionalna razvojna agencija „Zlatibor“, Užice
• Nacionalna služba za zapošljavanje Republike Srbije, Кragujevac – Filijala Užice

Кorisnik sredstava u Crnoj Gori: NVO „SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja“, Nikšić

Partner: Zavod za zapošljavanje Crne Gore – Biro rada Nikšić

Područje implementacije:
• Crna Gora: Opština Nikšić
• Srbija: Grad Užice

Trajanje projekta: 7.4.2014. – 6.7.2015.

Ciljevi projekta: Opšti cilj ovog projekta je doprinos stvaranju uslova za zapošljavanje ranjivih grupa u Srbiji i Crnoj Gori. Specifični cilj projekta je povećanje konkurentnosti ugroženih grupa u Užicu i Nikšiću, uspostavljanjem sistema prikupljanja, prerade i distribucije recikliranog tekstila.

Očekivani rezultati projekta:
• Izvršena je predselekcija kandidatkinja za obuku za proizvodnju proizvoda od recikliranog tekstila u Užicu i Nikšiću;
• Povećani su kapaciteti dva partnerska udruženja za ulaz na tržište recikliranog tekstila;
• Uspostavljeni su infrastrukturni i tehnički preduslovi za primarnu selekciju tekstila i proizvodnju proizvoda od recikliranog tekstila u dva udruženja;
• Obučeno je 40 žena iz Užica i Nikšića za proizvodnju proizvoda od recikliranog tekstila;
• Lokalne i šire zajednice Užica i Nikšića biće upoznate sa modelom reciklaže tekstila kao efikasnim načinom za višestruko rješavanje problema u oblastima socijalnog zapošljavanja, ekologije i održivog razvoja.

IZJAVE:

Nataša Međedović, NVO „SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja“, Nikšić – koordinatorka projekta

„Iskustva SOS telefona Nikšić i Ženskog centra Užice u oblasti socio-ekonomskog osnaživanja su komplementarna i objedinjena u projektnoj ideji „Reciklažom tekstila do održivih rješenja“. Sklapanjem ovog partnerstva stvorio se sinergetski efekat koji rezultira povećanjem kompetencija nezaposlenih žena u Užicu i Nikšiću i uspostavljanjem sistema za prikupljanje, preradu i distribuciju recikliranog tekstila.

Posebnu vrijednost za nas predstavlja čiljenica da je ova ideja inkluzivna i u vlasništvu žena. Njenom realizacijom uključuju se zapostavljeni članovi zajednice i obezbjeđuje ekonomski rast njihovih porodica što u krajnjem doprinosi socijalnoj jednakosti. Oslanja se na resurse u samoj zajednici, a po svojoj suštini donosi brojne socijalne, ekološke i ekonomske benefite.”

Rajka Radonjić, načelnica, Zavod za zapošljavanje Crne Gore – Područna jedinica Nikšić

„Zavod za zapošljavanje Crne Gore – Područna jedinica Nikšić je sa velikim zadovoljstvom prihvatila partnerstvo u projektu „Reciklažom tekstila do održivih rješenja“, kako bi zajednički doprinijeli ostvarenju cilja ovog projekta a to je stvaranje uslova za zapošljavanje žena iz kategorije teško i teže zapošljivih.

Od projekta prvenstveno očekujemo da kandidatkinjama uključenim u projekat omogući sticanje potrebnih znanja, vještina i kompetencija za bavljenje ovim poslom. Na taj način one bi sebi povećale šansu za zaposlenjem, bilo kroz ovaj projekat, koji će nadamo se i zaživjeti, bilo kroz eventualno udruživanje i otvaranje zanatske radionice za rad sa recikliranim tekstilom, za šta bi kao buduće preduzetnice imale i dalje našu punu podršku.”

Borka Adžić, polaznica obuke (završila Višu građevinsku školu)

„Spletom okolnosti ostala sam bez posla i tri godine sam na Birou rada. Učešće u projektu sam drage volje prihvatila pošto sam poodavno počela da se bavim šivenjem. Samouka sam i imala sam 14 godina kada sam prvi kroj izvadila iz Burde. To mi je uvijek bilo kreativno i interesantno. Ovo mi je dobrodošlo da obnovnim znanje kao i da steknem novo jer se od Ivane (Ivana Murišić, voditeljka obuke imodna kreatorka) može mnogo naučiti”.

Jovana Milićević, polaznica obuke (završila srednju školu – smjer turistički tehničar)

„Nijesam imala nikakvog iskustva u krojenju i šivenju. U početku je bilo teško ali kada se savladaju prvi koraci onda sve postane zanimljivo. Moram priznati da sam se baš lijepo osjećala kada sam sašila svoju prvu suknju. Mislila sam da ja to ne znam i predivno je bilo kada sam viđela da to mogu i da je sve ispalo kako treba. Nadam se da ću naći posao prije kao krojačica, jer u Nikšiću nema posla za turističkog tehničara. Osim toga moći ću da šijem sebi i porodoci, a možda i nešto zaradim“.

Zorica Milošević, direktorka Nacionalne služba za zapošljavanje – Filijala Užice

„Saradnja NSZ filijale Užice sa ostalim partnerima bila je veoma uspešna, mi smo sproveli niz aktivnosti kako bi konačan efekat projekta imao pozitivan ishod. Radili smo predselekciju nezaposlenih žena i u saradnji sa Ženskim centrom formirali grupu polaznica obuke koje su istu uspešno završile. Nadamo se da ćemo dosadašnju uspešnu saradnju nastaviti i uspeti da u saradnji sa partnerima, nađemo modul i za njihovo radno angažovanje.“

Radmila Gujaničić, Predsednica Upravnog odbora i kordinatorka programa za ekonomsko osnaživanje žena – Udruženje Ženski centar Užice

„Projekat „Reciklažom tekstila do održivih rešenja“ je za Ženski centar Užice i ekonomski program od izuzetne važnosti. Kroz njegovu realizaciju i finansijsku potporu projekat je otvorio mnoga vrata i dobio legitimitet da se o njemu brine na nivou lokalane samouprave i Republike. Svesne smo da smo preuzele veliku odgovornost za zapošljavanje 10 žena ali isto tako bez ove finansijske podrške ne bismo došle u razvojnu fazu koja je ključna za nastavak aktivnosti do željenog cilja a to je uspostavljanje Centra za reciklažu tekstila.“

Miloš Radojević, Regionalna razvojna agencija Zlatibor, Užice – menadžer projekta

„Ovaj projekat smo započeli sa namerom da dugogodišnji rad Udruženja u oblasti ekonomskog osnaživanja žena i njegovu izvornu ideju o reciklaži tesktila, zaokružimo u jedinstven proizvodni proces koji će postati samoodrživ. Verujemo da smo u tome uspeli i to zahvaljujući entuzijazmu i energiji projektnih partnera ali i finansijskoj podršci Evropske unije. Opremanjem Reciklažnog centra, obukom nezaposlenih žena, kao i edukacijom menadžmenta samih udruženja, došli smo u situaciju da imamo sopstvene tekstilne mini-pogone, koji su sposobni da izbace gotove proizvode na tržište. Na ovakav način našim sugrađankama pružamo priliku da ispolje svu kreativnost, umešnost i spremnost da svojim radom obezbede materijalnu sigurnost i povrate ulogu u društvu. Ispunjavajući ovaj primarni cilj, istovremeno doprinosimo i zaštiti životne sredine, na način da smanjujemo količinu korišćenog tekstila koji završava na deponijama. Na ovaj način želimo da doprinesemo sveobuhvatnom održivom razvoju naših zajednica i duboko verujemo da smo na pravom putu.“

Denisa Ljubunčić, polaznica obuke

„Izbeglica sam iz Bosne, koja je došla u Užice 1992. i od tada pokušavam da nađem posao. Školovanje sam prekinula u trećoj godini srednje tekstilne škole i to je uvek bio problem u traženju zaposlenja. Ova obuka mi je mnogo značila jer sam se prisetila ranijih znanja i naučila nešto novo što mogu iskoristiti u daljem radu. Ovo vidim kao šansu za novi posao i bolji život. Hvala Ženskom centru na prilici koju su mi pružili.“