Mjera 1.2: Prekogranične inicijative usmjerene na razmjenu ljudi i ideja sa ciljem poboljšanja saradnje stručne javnosti i građanskog društva.

Naziv projekta: Razvoj zajednica kroz obrazovanje

Budžet:

  Vrijednost projekta EU doprinos
Republika Srbija € 43,240.00 € 36,740.00
Crna Gora € 35,665.00 € 30,115.25
UKUPNO € 78,905.00 € 66,855.25

Korisnik sredstava u Republici Srbiji: Denizen Centre for Civic Activism, Svrljig

Korisnik sredstava u Crnoj Gori: Public Preschool Institution “Sestre Radović“, Kolašin
Partneri: NVO “Roditelji za učenika“

Područje realizacije:
• Crna Gora: Opštine Kolašin, Pljevlja, Bijelo Polje i Nikšić
• Srbija: Vrnjačka Banja, Kraljevo, Zlatiborski okrug: Nova Varoš, Prijepolje i Priboj.

Ciljne grupe: Omladina, djeca (mlađa od 18 godina); društvene organizacije iz zajednica i nevladine organizacije u malim i ruralnim zajednicama prekogranične regije Crne Gore i Srbije, obrazovne institucije, osnovne škole, učenici i nastavnici.

Period realizacije: 01/12/2010 – 01/12/2011
Ciljevi projekta:
Opšti ciljevi:
Opšti cilj 1: Podstaknuti inicijative sa najnižeg nivoa u prekograničnom region a posebno one koje imaju uticaja na male i ruralne zajednice u prekograničnom regionu između Srbije i Crne Gore;
Opšti cilj 2: Obezbijediti liderstvo i preduzetničke obuke u zajednicama širom prekograničnog regiona dvije zemlje pripremajući novu generaciju trenera i lokalnih lidera da preuzmu složene situacije koje se pojavljuju kada ruralne zajednice traže ekonomsku i socijalnu održivost;
Opšti cilj 3: Povećati saradnju i umrežavanje između demokratskih aktivista i edukatora, organizacija civilnog društva i institucija prekogranične regije Srbije i Crne Gore;
Opšti cilj 4: Promijeniti kulturu obrazovanja u školama i zajednicama u pograničnom regionu koristeći obrazovni program društvene odgovornosti;
Opšti cilj 5: Uključiti ruralne zajednice u process učenja o njihovim prednostima i mogućnostima i osnažiti ih da razviju strategije za podršku dugoročnoj održivosti;
Opšti cilj 6: Obezbijediti kontinuiranu podršku lokalnim inicijativama kroz umrežavanje, monitoring I terenske posjete.
Specifični cilj:
Podržati osnivanje obrazovne mreže u prekograničnoj regiji Srbije i Crne Gore stvaranjem partnerstva za razvoj zajednice, osnažujući lokalno liderstvo u ruralnim sredinama i uvođenjem programa društvene odgovornosti u škole.

Aktivnosti i rezultati

Zajednički projekat Denizen Centra za građanski aktivizam iz Svrljiga, Srbija i javne predškolske ustanove „Sestre Radović“ iz Kolašina realizovan je u periodu od 12 mjeseci i podržao je osnivanje obrazovne mreže u prekograničnoj regiji Srbije i Crne Gore. Partneri na projektu uspostavili su saradnju za razvoj zajednice, osnažujući istovremeno liderstvo na lokalnom nivou u ruralnim sredinama, promovišući inicijativa sa najnižeg nivoa i predsrtvaljajući program samouprave u školama.
Projekat je unaprijedio situaciju ciljnih grupa kroz odgovarajuće aktivnosti osmišljene da promijene kulturu obrazovanja u školama i zajednicama koristeći inovativne programe razvoj inicijativa u zajednici, preduzetništva i liderstva, kao i programe socijalne odgovornosti u malim seoskim zajednicama.

Na početku projekta organizovan je prvi treninga za trenere, u Kolašinu, sa ciljem edukacije nastavnika i lokalnih lidera kroz niz radionica i aktivnosti usmjerenih na razvoj zajednica i demokratskih vrijednosti, kao i u cilju podsticaja organizacovanja lokalnih inicijativa. Dvadesettri učesnika su obučeni u korišćenju inovativnih metoda u radu sa grupama za rješavanje lokalnih problema i pružanju liderstva i preduzetničke obuke. Sledeća aktivnost podrazumijevala je pripremu treninga i radionica u Priboju i Prijepolju (za 2 grupe), Novoj Varoši (za 2 grupe), Nikšiću (za 2 grupe), Bijelom Polju i Kolašinu (za 2 grupe). Ukupno je 21 učesnik uključen u ovom setu obuka za trenere. Svi učesnici obuka za trenere imali su priliku da razviju projektne aplikacije koje će predstaviti u okviru deset četvorodnevnih radionica u malim i ruralnim zajednicama ciljnog pograničnog regiona. Rezultati aktivnosti, treninga za trenere uključuju: 21 osoba obučena za trenera; 260 mladih ljudi i 60 odrasli učestvovali na radionicama; 10 lokalnih programa obrazovne obuke razvijeno i 6 lokalnih obrazovnih institucija uključeno u projekat.
Sledeći settemu obuka je organizovan na Implementacija programa javnog uspjeha (PJU) u Kolašinu i Vrnjačkoj Banji. U okviru ove aktivnosti dvije grupe od 24 učesnika iz Srbije i 17 iz Crne Gore, iz malih zajednica ciljnih regiona obučene su da dejluju kao lokalni lideri koristeći Program javnog uspjeha. Program javnog uspjeha je program koji omogućava mladim ljudima da budu aktivni i pomaže im da postanu socijalni preduzetnici i odgovorni građani. U okviru PJU ljudi svih uzrasta uče vještine javnog života, i istražuju kako, uz pomoć demokratije, obični ljudi imaju moć da realizuju izvanredne stvari. Sledeći korak u realizaciji projekta bio je organizija skupa radionica od strane novo obučenih pojedinaca, kako bi pokazali vještine u praksi, obrazovanje učenika osnovnih i srednjih škola kroz razvoj društvene odgovornosti i demokratskih vrijednosti. Na treningu je bilo 136 predstavnika osnovnih/srednjih škola koji su učestvovali u radionicama za razvoj društvene odgovornosti u 11 lokalnih zajednica. Završni Seminar je održan u Srbiji, uz učešće 29 učenika iz Crne Gore, čiji je cilj bio fasilitacija novih kontakata između NVO-a, institucija, formalnih ili neformalnih grupa iz regiona, ojačavanje postojeće prekogranične saradnje i informisanje o učesnika o dostignućima projekta, aktivnostima, akcionim planovima i primjerima dobre prakse koji će predstavljati osnovu budućih regionalnih inicijativa.
Sve projektne aktivnosti su propraćene odgovarajuće publikacijama, uključujući 5.000 letaka, 250 postera, 10.000 naljepnica, 500 svesaka i olovaka, 200 fascikli, 200 majica i 400 brošura o projektu koje su sadržale informacije o svakoj od tema koje se obrađene i informacije o materijalima izrađenim u toku radionica.