Mjera 1.1: Unapređenje produktivnosti I kompetitivnosti oblasti u pogledu ekonomskih, ruralnih, kulturnih i prirodnih resursa

Naziv projekta: Razvoj održivog biciklizma

Budžet:

  Vrijednost projekta EU doprinos
Republika Srbija € 122,902.34 € 104,402.34
Crna Gora € 68,330.74 € 57,835.13
UKUPNO € 191,233.08 € 162,237.47

Korisnik sredstava u Crnoj Gori: Opština Pljevlja
Partneri: Turistička organizacija Pljevlja
Biciklistički klub Rudar Pljevlja

Korisnik sredstava u Republici Srbiji: Grad Kraljevo

Partneri: Turistička organizacija Kraljevo
Planinarsko biciklistički klub Čiker Kraljevo

Područje realizacije:
• Crna Gora: Sjeverna Crna Gora, Pljevlja
• Srbijaa: Raski okrug, Kraljevo

Ciljne grupe: Lokalne turističke organizacije, dva biciklistička kluba sa 65 članova, 5000 učenika, 157513 građana ciljanih opština

Period realizacije: CRIS No 256 623 – 01/02/2011 – 01/08/2012
CRIS No 256 360 -01/02/2011 – 30/09/2012

Ciljevi projekta:
Opšti cilj projekta:
Unaprijediti kvalitet rekreativnog turizma u opštinama Pljevlja i Kraljevo, prekograničnog područja Srbije I Crne Gore kroz interakciju ljudi i zajednica kako bi se zajednički jačala međusobna saradnje koristeći ljudske, prirodne i infrastrukturne resurse, kao i kulturne i sportske vrijednosti.
Specifični cilj projekta: Stvoriti uslove za razvoj biciklizma, kao nove vrstu turističke ponude i promociju planinskog biciklizma i koristi od biciklizma u opštinama Pljevlja i Kraljevo u prekograničnoj oblasti Srbije i Crne Gore.

Aktivnosti i rezultati projekta:

Održivi turizam je jedan od prioriteta od opština Pljevlja i Kraljevo. Fokus projekta bio je na razvoju rekreativnog turizma, posebno na razvoju planinskog biciklizma. Realizacija projekta je podržana od strane lokalnih partnera – turističkih organizacija Pljevlja i Kraljeva, i biciklističkih klubova “Rudar” iz Pljevalja i “Čiker” iz Kraljeva. Projektne aktivnosti realizovane su u okviru četiri komponente, gdje je postignut visok nivo saradnje sa zainteresovanim stranama i krajnjim korisnicima.

U okviru prve komponente projekta, izrađena su dva glavna projekta za obilježavanje i markiranje planinskih i biciklističkih staza. Na osnovu glvnih projekata 354.3 km planinskih biciklističkih staza je obilježeno u projektnom području, tačnije 297.2 km staza u opštini Pljevlja čija je vrijednost radova bila 14.627,56 eura, dok je u Kraljevu uspostvljeno I obilježeno 57.1 km planinskih biciklističkih staza i 28,4 km ostalih biciklističkih staza a vrijednost radova je iznosila 19.195,96 eura. Osim toga, izgrađeni su biciklistički poligoni u Kraljevu i Pljevljima, kao i pet parking za bicikle u Kraljevu.

Druga komponenta projekta obuhvatila je aktivnosti koje se odnose na podizanje nivoa svijesti, širenje i vidljivost projekta kroz pripremu i distribuciju letaka, organizovanje konferencija za štampu i kontinuirane PR aktivnosti. Realizovana su dva istraživanja javnog mnjenja na uzorku od 351 ispitanika iz obje opštine. Rezultati istraživanja su korišćeni kao smjernice za promotivnu kampanju tokom projekta. Naime, odštampano je i podijeljeno 20.000 letaka i brošura, kao i 5.000 karata trase zajedničkog maratona sa odgovarajućim vodičima kao i 450 majica. Zajednički biciklistički maraton pod nazivom “Biciklom kroz Srbiju i Crnu Goru“ iz Kraljeva do Pljevalja je organizovan uz učešće više od 55 biciklista, uglavnom iz Srbije i Crne Gore. Takođe urađen je i internet veb site www.planinskibiciklizam.org.

Treća komponenta projekta bile su aktivnosti vezane za izgradnju kapaciteta u obje zemlje koje su promovisale prednosti i značak upotrebe bicikla, i doprinos istog dječijem razvoju, povećanje fizičke aktivnosti, i smanjenju zagađenja životne sredine. U tom smislu više od 500 zainteresovanih subjekata u Kraljevu i 200 u Pljevljima, obučeno je na nivou projekta.

Kao prvi korak u okviru četvrte komponente projekta uspostavljen je uprojektni tim, odgovoran za sveukupnu implementaciju projekta. Tim je bio sastavljen od menadžera projekta, koordinatora projekta, asistenta i pomoćnika za razvoj biciklizma, PR asistenta, admnistracije i službenika za finansije.

Projekat “Održivi razvoj biciklizma” je doprinio da unapređenju planinskog biciklizma i biciklizma uopšte kao nove turističke ponude i promociju planinskog biciklizma i njegove koristi u opštinama Pljevlja i Kraljevo.