Pregled projekta
Program: PPS SRB-CG 2014-2020
Poziv za dostavljanje predloga projekata: Drugi poziv
Broj aplikacije: 48-00-00079/2019-28-5 potpisan 22/12/2020
Naziv projekta: Projekat Hu: Tragovima sova i drugih divljih vrsta
Specifični cilj Programa: 3.1. Unapređenje kapaciteta za korišćenje turističkih potencijala
Programski rezultati: 3.1.1. Unaprijeđeni zajednički turistički proizvodi
Budžet projekta: Ukupna vrijednost projekta: EU doprinos
262.028,98  EUR 222.724,64

EUR (85,00%)

Korisnik sredstava: Vodeći aplikant: Ko-aplikanti:
Crna Gora: Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore, Podgorica Srbija:

·    Regionalna turistička organizacija Sandžaka, Novi Pazar

·    Udruženje građana „Jadovnik – oaza netaknute prirode“

Crna Gora:

·     NVO Sjeverna zemlja, Berane

 

Područje realizacije: Srbija: Crna Gora:
Prijepolje, Sjenica, Tutin Pljevlja, Bijelo Polje, Berane, Petnjica, Rožaje
Ciljne grupe projekta: • Smještaj (69 pružalaca) i dobavljači hrane, sportski klubovi, nevladine organizacije, 10 vodiča, istraživači, ljubitelji ptica;

• Članovi lokalnih zajednica, uključujući omladinu, žene i starije osobe;

• Javne institucije (8 opština, 2 nacionalna parka)

Trajanje projekta: 01.02.2021. – 31.01.2023. (24 mjeseca)
Opšti cilj projekta: Podsticanje wildlife turizama zasnovanog na prirodnom naslijeđu u prekograničnom području Srbije i Crne Gore
Specifični ciljevi: SO1: Razviti ponudu wildlife turizma ulaganjem manjih razmjera i stvaranjem itinerera za divlje životinje

SO2: Obuka za wildlife turističku ponudu (definisanje wildlife turizma, treninzi wildlife turizma)

SO3: Komercijalizovati turističku ponudu divljih vrsta sprovođenjem efikasnih marketinških aktivnosti

Očekivani rezultati : R1. Razvijena nova turistička ponuda za wildlife turizam (mapirano, obilježeno, digitalizovano 50 km staza za divlje vrste, postavljena manja infrastruktura za divlje vrste i razvijeni turistički itinereri)

R2. Pružaoci turističkih usluga obučeni za wildlife turizam (novi programi obuka i programi za vodiče, sprovedeni treninzi)

R3. Komercijalizovana ponuda wildlife turizma.

Glavne aktivnosti

(koje će dovesti do očekivanih rezultata):

A1. Razvoj ponude za wildlife turizam: Procjena postojeće ponude wildlife turizam zasnovane na prirodnom naslijeđu, izrada paketa za specifične turističke aktivnosti za posmatranje divljih vrsta/ptica, sprovođenje manjih investicija: mapiranje, obilježavanje i digitalizacija 50 km staza za posmatranje ptica i razvoj manje infrastrukture.

A2. Obuka za pokretanje ponude za wildlife turizam: stvaranje programa predstavljanja wildlife turizam, pokretanje vodičkog programa za posmatrače divljih životinja/ptica, izgradnja kapaciteta pružalaca turističkih usluga za podršku ovom niše proizvodu kao dijelu novoizrađenog itinerera za turizam u prirodi, uključujući studijsku posjetu;

A3. Komercijalizacija ponude wildlife turizma: razvoj i promocija zajedničkog prekograničnog brenda, razvoj promotivnih materijala i specifičnih događaja („Noć sova“, „Izložba divljih vrsta“), sprovođenje promocije na društvenim mrežama i novinarske ture.