Naziv projekta: Prekogranična zaštita i spašavanje od poplava
Budžet projekta: 

  Vrijednost projekta EU doprinos
Republika Srbija  165,822.65 EUR 140,949.25 EUR
Crna Gora 206,375.18 EUR 175,418.90 EUR
UKUPNO 372,197.83 EUR 316,368.15 EUR

Кorisnik sredstava u Republici Srbiji: Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije-Sektor za vanredne situacije
Кorisnik sredstava u Crnoj Gori: Fondacija za razvoj sjevera Crne Gore – FORS Montenegro
Partneri: Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore – Direktorat za vanredne situacije
Područje implementacije:
• Crna Gora: Opštine Nikšić, Berane i Pljevlja
• Srbija: Opštine Prijepolje, Priboj i Nova Varoš
Trajanje projekta: 15.8.2012. – 14.4.2014.
Ciljevi projekta: Opšti cilj projekta je smanjenje rizika od nesreća izazvanih prirodnim nepogodama u Srbiji i Crnoj Gori. Specifični cilj projekta je unaprjeđenje otpornosti prekogranične zone i ciljnih opština na poplave, jačanjem tehničkih i ljudskih kapaciteta, prekograničnom saradnjom i podizanjem nivoa svijesti stanovništva o prevenciji i borbi sa poplavama.

Aktivnosti i rezultati projekta
Članovi jedinica za zaštitu i spašavanje, iz šest opština u prekograničnom području, tokom projekta su stekli teorijska i praktična znanja i vještine neophodne za brzo reagovanje i spašavanje u slučajevima poplava. Oni su obučeni u skladu sa principima primijenjenim u razvijenim zemljama. Članovi jedinica su se upoznali sa metodama, tehnikama, sredstvima i opremom za reagovanje u kriznim situacijama, a zahvaljujući tome 40 spasilaca je dobilo zvanični sertifikati priznat na međunarodnom nivou.
Spasioci sertifikovani za angažman u kriznim situacijama izazvanim poplavama, su stečena znanja i vještine prenijeli i na druge kolege iz svojih jedinica za zaštitu i spašavanje i volonterima iz svojih opština. Lokalno sprovedene radionice su umnožile pozitivne efekte projektom obezbijeđenih obuka, te je tako ukupno 95 spasilaca iz prekograničnog područja osposobljeno za reagovanje u najtežim situacijama izazvanim poplavama.
Predstavnici institucija i organizacija, nadležnih za zaštitu i spasavanje od poplava, imali su priliku da se putem seminara upoznaju sa primjerima dobrih praksi reagovanja u slučajevima poplava i drugih prirodnih nepogoda u zemaljama EU.
Pored adekvatnih obuka ljudstva, projekat je obezbijedio i nabavku najsavremenije opreme neophodne za adekvatnu reakciju pripadnika jedinica za zaštitu i spašavanje u prekograničnom području – specijalizovana vozila, specijalne uniforme, „suva“ ronilačka odijela i druga specijalizovana garderoba za spasioce i ugrožene, užad i prateća oprema, oprema za osvjetljavanje pod vodom, paketi prve medicinske pomoći i nosila, aluminijumski i gumeni čamci, pojasevi za spasavanje, i dr.
Obučene i opremljene lokalne jedinice za zaštitu i spasavanje i spasioci volonteri su izveli i zajedničku praktičnu vježbu reagovanja u slučaju poplava. Vježba je dokazala punu spremnost ovih jedinica, odnosno povećanje sigurnosti stanovništva i imovine u prekograničnom području.
Projekat je posebnu pažnju posvetio podizanju svijesti građana o potrebi prevencije i načinima reagovanja u kriznim situacijama izazvanim prirodnim nepogodama, a naročita pažnja je posvećena situacijama izazvanim poplavama. Fokus kampanje je stavljen na djecu, te je gotovo 4000 mališana, učenika osnovnih škola iz šest opština prekograničnog područja, bilo u prilici da puno nauči o tome kako se treba ponašati u kriznim situacijama, kome i kako se obratiti za pomoć i kako biti koristan da bi posljedice po ljude i imovinu u svojoj sredini bile što manje. S tim u vezi, organizovan je literalni konkurs za učenike osnovnih škola na temu „Da li je čovek bespomoćan pred prirodom?“. Đaci, autori tri najbolja literalna rada dobili su i prikladne nagrade za svoj trud.
Кampanja podizanja svijesti građana je proširena i aktivnostima izrade edukativnih štampanih materijala sa sadržajem koji daje praktična uputstva o tome kako reagovati u kriznim situacijama izazvanih prirodnim nepogodama, a naročito poplavama. Uz druge propagandne aktivnosti, kao što su radijske i televizijske emisije i članci u štampanim medijima i na internetu, kampanja je u velikoj mjeri uticala na nivo svijesti građana o ovoj vrlo važnoj temi, odnosno potrebi koordinisanog aktivizma u slučaju nesreća izazvanih prirodnim nepogodama.
Projekat „Prekogranična zaštita i spašavanje od poplava“ je rezultirao izradom dokumenta „Standardne operativne procedure za prekogranične operativne jedinice u slučajevima poplava“. Ovaj dokument je usvojen od strane nadležnih ministarstva obje države.
Zahvaljujući pozitivnom primjeru koji je projekat primijenio u šest opština prekograničnog područja, ministarstva unutrašnjih poslova i u Srbiji i u Crnoj Gori su donijele nacionalne planove edukacije i obuka ljudstva za reagovanje u situacijama izazvanih prirodnim nepogodama.
IZJAVE:
Bojan Кostić, pomoćnik načelnika Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije
„Sektor za vanredne situacije je izuzetno zadovoljan rezultatima koji su postignuti realizacijom ovog projekta. Među najvažnijim efektima projekta je podizanje svesti stanovništva o značaju prevencije u borbi sa posledicama poplava, kao i obučavanje i tehničko opremanje profesionalnih jedinica u Srbiji i Crnoj Gori.
Projekat je takođe rezultirao i uspostavljanjem procedura čija će primena olakšati zajedničke intervencije u slučaju prirodnih nepogoda.
Ovom prilikom bih želeo da se zahvalim svima koji su učestvovali u realizaciji ovog projekta. Imali smo odličnu saradnju sa partnerima iz Crne Gore i nadam se da će se ova saradnja nastaviti i u budućem periodu, kako bismo zajedničko pitanje bezbednosti i sigurnosti naših sugrađana podigli na viši nivo.
Evidentna je potreba daljeg razvijanja regionalne i prekogranične saradnje i rada na unapređenju naše spremnosti da odgovorimo na rizike kojima smo kao region izloženi i kako bismo pored rizika od poplava bili spremni da zajednički reagujemo u slučaju rizika od šumskih požara i spasavanja iz nesreća u saobraćaju, jer je ovo važan putni pravac između Srbije i Crne Gore.
Istakao bih da se snaga Srbije ne ogleda samo u opremljenosti jedinica u velikim centrima, već upravo kroz opremljenost u mestima poput Prijepolja, Priboja i Nove Varoši.
Sektor za vanredne situacije će nastojati da pitanje bezbednosti podigne na još viši nivo, i potrudićemo se da profesionalne jedinice steknu nova znanja, sposobnosti i veštine, kao i novu opremu sa kojom će moći efikasnije da reaguju u slučaju različitih rizika kojima smo izloženi.“
Mirsad Mulić, generalni direktor Direktorata za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore
„Кoristi od realizovanog IPA projekta „Prekogranična zaštita i spašavanje od poplava“, u okviru prekogranične saradnje između Crne Gore i Srbije, su višestruke. Oprema za spašavanje od poplava, koja je nabavljena kroz Projekat će u velikoj mjeri doprinijeti boljem odgovoru u slučaju ove prirodne nepogode koja je, nažalost, sve češća u čitavom regionu. Pored nabavljene opreme veoma važan segment projekta bile su i prekogranične obuke profesionalnih spasilaca za spašavanje na brzim vodama i u slučaju poplava, kao i pokazne vježbe, koje su znatno doprinijele boljoj pripremljenosti onih koji su prva linije odbrane i zaštite od poplava. Aktivnosti vezane za podizanje svijesti građana omogućile su da se stanovništvu opština uključenih u projekat predstavi situacija vezana za opasnosti od poplava, prventivne mjere, kao i aktivnosti koje bi trebalo preduzeti u slučajevima poplava, pri čemu je posebna pažnja posvećena đeci. Djeca, kao veoma osjetljiva ciljna grupa kada su u pitanju prirodne nepogode, su kroz dobro osmišljena predavanja imala priliku da saznaju više informacija o prirodnim nepogodama uopšte, rizicima i uzrocima nastanka poplava, opasnostima koje one donose, kao i o uputstvima za reagovanje prije, tokom i nakon poplava.
I, konačno, unaprijeđena prekogranična saradnja institucija i službi iz Crne Gore i Republike Srbije, koje se bave zaštitom i spašavanjem i smanjenjem rizika od katastrofa, takođe je jedan od najznačajnijih rezultata projekta, budući da poplave ne poznaju granice i da se dvije zemlje često suočavaju sa istim ili sličnim problemima, koji se često mogu bolje i efikasnije zajednički rješavati. Dobar primjer za to bile su i poplave koje su pogodile region, u maju 2014. godine.“
Tamara Todorović, FORS Montenegro, menadžer projekta
„Iako smo i prije pripreme projekta „Pekogranična zaštita i spašavanje od poplava“ bili donekle svjesni velikih potreba u sektoru zaštite i spašavanja, tek nas je realizacija ovog projekta naučila nekim veoma bitnim stvarima kada je u pitanju borba protiv prirodnih nepogoda – nikada ne možete biti dovoljno spremni za odgovor na sile prirode i nikada ne smijete prestati da dajete sve od sebe kada se bavite tim poslom. Naučili su nas to ljudi koje smo sretali prilikom realizacije projektnih aktivnosti, a koji svakodnevno rizikuju svoje živote da spasu druge, da zaštite materijalna dobra i životnu sredinu, suviše često lišeni osnovnih sredstava i opreme za rad, bez prilike da testiraju svoja znanje i vještine, ili da ih, kroz specijalizovane treninge i obuke, usavrše.
Ono što smo takođe naučili jeste važnost povezivanja i saradnje, na prvom mjestu ljudi, a potom i institucija i službi koje se bave ovim poslom. Uspostavljene veze, razmjena iskustva, savjeti i konkretna pomoć kad zatreba – znače mnogo.
A priroda, sve češće surova i nemilosrdna, ne poznaje granice i ne pita jesmo li spremni. Nije to pitala tokom poplava u maju 2014. i, znamo to svi, neće nas pitati nekog narednog dana… Ako smo makar malo ovim projektom doprinijeli da se olakša rad spasilaca, službi i institucija u sistemu zaštite i spašavanja, da njihov odgovor bude brži i efikasniji i da se stanovništvo upozna sa preventivnim mjerama, rizicima i adekvatnim aktivnostima u slučaju nepogoda, i tako doprinese sopstvenoj zaštiti, onda smo mi naš zadatak i ispunili.
Projektom postignuti rezultati, ostvareni kroz pozitivan primjer partnerstva između državnih i lokalnih vlasti i civilnog sektora, sa jedne strane i, sa druge strane, zaista velike potrebe u procesu izgradnji zajednica, gradova i regiona otpornih na katastrofe, nam stvaraju obavezu da nastavimo sa pripremom i realizacijom inicijativa u ovoj oblasti. Ono što svakako ohrabruje je želja i volja svih učesnika za nastavkom saradnje.“