Pregled projekta
Program: PPS SRB-CG 2014-2020
Poziv za dostavljanje predloga projekata: 1st
Broj aplikacije: 30-3
Naziv projekta: Povećanje mogućnosti zapošljavanja u tekstilnoj i turističkoj indistriji u prekograničnoj oblasti
Specifični cilj Programa: 1.1: Povećanje zaposlenosti i mogućnosti zapošljavanja
Programski rezultati: 1: Nova znanja, vještine i  stručnost
Budžet projekta: Ukupna vrijednost projekta: EU doprinos
277,031.33 EUR 235,476.63  EUR (85,00%)
Korisnik sredstava: Vodeći aplikant: Ko-aplikant:
Srbija: Opština Raška Crna Gora: Opština Plužine

 

Područje realizacije: Srbija: Crna Gora:
Opština Raška Opština Plužine
Ciljne grupe projekta: • Lokalne uprave u prekograničnoj oblasti

• Nezaposlena lica, omladina (18-40), kvalifikovani radnici i radnici sa srednjom stručnom spremom – 72% nezaposlenih

• Poslodavci i investitori iz industrija tekstila i turizma (HORECA industrija, turistički privrednici u sektorima adrenalinskog, planinskog i eko-turizma)

• Lokalni mediji koji pokrivaju društveno-ekonomske probleme i izazove

• Škole za turizam i njihovi diplomci

Trajanje projekta: 08.06.2019. – 08.12.2020. (18 mjeseci)
Opšti cilj projekta: Povećati šanse za zapošljavanje u prekograničnoj oblasti u privrednim granama koji u sebi sadrže jasne zahtjeve tržišta i kapacitete zapošljavanja.
Specifični ciljevi: 1. Povećanje kapaciteta zainteresovanih strana za nove mogućnosti u indistriji tekstila i turizma.

2. Promocija novih mogućnosti za zapošljavanje i informisanje potencijalnih zaposlenih i poslodavaca

Očekivani rezultati : R1.1. Akteri obučeni (nezaposleni ili prekvalifikovanih) za tekstilnu industriju (30 + 20) kroz tri treninga

R1.2. Akteri obučeni (nezaposleni, pretkfalifikovao ili lice koje pokušavaju da pokrene biznis u turizmu) (60 + 20) kroz 6 treninga

R1.3. Poboljšane vještina studenata i diplomaca kroz stažiranje u preduzećima (30)

R1.3.1. Akteri zapošljeni u tekstilnoj industriji (40 zaposlenih, 10 samostalnih djelatnosti)

R1.3.2. Akteri zapošljeni u turizmu (40 zaposlenih, 20 samostalnih djelatnosti)

R1.4. Predstavnici lokalnih samouprava obučeni kako da podrže društveno-ekonomske napore zainteresovanih strana (10 + 10) na zajedničkom kursu

 R2.1. Promovisane nove mogućnosti za zaposlenje u industriji tekstila i turizma među zainteresovanim stranama (4 promotivna događaja, 8 medijskih promocija)

R2.2. Glavne zainteresovane strane informisane o novim mogućnostima za  zaposlenje

Glavne aktivnosti

(koje će dovesti do očekivanih rezultata):

A1. Animiranje aktera za obuke;  

A1.1. Organizacija praktične obuke u tekstilnoj industriji;  

A1.2.1. Organizacija 3 kursa (jedan u Srbiji i Crnoj Gori) i jednog zajedničkog za radnike u turizmu;

A1.2.2. Organizacija 3 kursa (jedan u Srbiji i Crnoj Gori) i jedan zajednički za osobe koje će se pokrenuti biznis u turizmu;  

A1.3.1. Povezivanje nezaposlenih i obrazovanih lica sa poslodavcima;

A1.3.2. Obuka o start apu za samozapošljavanje; 

A1.3.3. Organizacija prakse za studente;

A1.4. Organizacija seminara za organe lokalne samouprave kako bi zajednički podržale nove društveno-ekonomske mogućnosti u prekograničnoj oblasti;

A2.1.1. Organizacija promotivnih i medijskih događaja radi animiranja zainteresovanih strana;

A2.2.1. Organizacija i realizacija 10 medijskih događaja;

A2.2.2. Dizajn, izrada i distribucija info/promotivnih materijala.