Pregled projekta
Program: PPS SRB-CG 2014-2020
Poziv za dostavljanje prijedloga projekata: Prvi poziv za dostavljanje prijedloga projekata
Broj aplikacije: 42-25
Naziv projekta: Opservatorija za zaštitu regionalnog područja ljekovitog bilja kao živa prekogranična infrastruktura održivog turizma (PORALIST)
Specifični cilj Programa: 2.2: Zaštita prirodnih resursa
Programski rezultati: 2: Unaprjeđenje zaštite prirode
Budžet projekta: Ukupna vrijednost projekta: EU doprinos
€261.426,88 €182.737,39 (69,90%)
Korisnik sredstava: Vodeći aplikant: Ko-aplikant:
Regionalna  razvojna agencija  Zlatibor, Užice Srbija:

  • Institut za proučavanje ljekovitog bilja “Dr Josif Pančić” Beograd

Crna Gora:

  • NVO Multimedijal, Bijelo Polje
Područje realizacije: Srbija: Crna Gora:
Jugozapadna Srbija, Zlatiborski okrug, opština Prijepolje Sjeverna Crna Gora, opština Bijelo Polje
Ciljne grupe projekta: Lokalno stanovništvo opštine Prijepolje i Bijelo Polje; najsiromašnija grupa  domaćinstva i vanškolska i nezaposlena omladina i osobe sa malim mogućnostima zapošljavanja u obje opštine; lokalne zajednice i organi opštinske uprave Prijepolja i Bijelog Polja; javna komunalna preduzeća u dvije opštine i djelujuće jedinice javnih preduzeća, kancelarija i agencija koje su regionalno i nacionalno uspostavljene za upravljanje prirodnim resursima u vršenju svojih nadležnosti na lokalnom i / ili prekograničnom području; lokalna preduzeća, posebno u sektorima sakupljanja i uzgoja ljekovitih biljaka u svrhe turizma i ugostiteljstva i srodnim uslugama; pružaoci neformalnog obrazovanja i naučne, istraživačke, obrazovne, farmaceutske i zdravstvene institucije u obje opštine; građanske i volonterske organizacije, udruženja i mreže u Prijepolju i Bijelom Polju; regionalne i nacionalne vlade dvije granične države; stanovnici prekogranične oblasti; vladini i administrativni entiteti u prekograničnoj oblasti; subnacionalni, nacionalni i transnacionalni vladini i privatni akteri koji aktivno djeluju u oblasti zaštite prirode u prekograničnoj oblasti; neformalne obrazovne ustanove i istraživačke, naučne, obrazovne, farmaceutske i zdravstvene ustanove u prekograničnoj oblasti; ljubitelji prirode i volonteri, sakupljači ljekovitog bilja i poljoprivrednici, pružaoci turističkih i ugostiteljskih usluga u prekograničnoj oblasti; poslovni sektor i volonterske organizacije uključene u održivi razvoj u razvojnom području Programa
Trajanje projekta: 31.12.2018. – 31.12.2020. (24 meseci)
Opšti cilj projekta: Doprinos upravljanju prirodnim dobrom kroz poboljšano očuvanje pojednostavljenog nadzora, nezavisnog izvještavanja i sveukupno boljeg upravljanja za održivi razvoj kroz odgovorno upravljanje i korištenje prirodnih resursa u prekograničnom području Srbije i Crne Gore
Specifični ciljevi: SO1. Jedan pokazni projekat koji se bavi zaštitom ljekovitog bilja kroz prekograničnu živu infrastrukturu održivog turizma u razvojnom području Programa

SO2. Odgovoran razvoj zajedničkih strategija, politika i planova upravljanja za zaštitu ove prirodne infrastrukture kroz održivo praćenje i razmjenu podataka

SO3. Razvoj održivih aktivnosti vezanih za očuvanje populacije ljekovitog bilja, raznolika upotreba, preventivne i konzervativne mjere potrebne za zaštitu prirode

Očekivani rezultati : R1: Osnovana Regionalna opservatorija za zaštitu ljekovitih biljaka u prekograničnom regionu

R2: Uvođenje i prenošenje novorazvijenog modela prakse lokalnog godišnjeg planiranja o izvještavanju o zaštiti ljekovitih biljaka i održivom korištenju u prekograničnom regionu, gdje godišnji akcioni plan lokalne održivosti pod vođstvom zajednice predstavlja glavni alat za inkluzivno, participativno, odgovorno, transparentno, donošenje lokalnih politika i donošenje odluka koje su potrebne kako bi se  osigurala održivost upravljanja koja utiče na ostvarivanje zdravog regionalnog razvoja, socijalne kohezije i tranzicije ka održivom razvoju do 2030.

R3: Poboljšan sistem zaštite, sakupljanja, njege usjeva i održive komercijalizacije ljekovitog bilja u prekograničnom regionu

R4: Prekogranični region ubrzao je prelazak na održivu potrošnju i proizvodnju, a to mu je omogućeno zaštitom ljekovitog bilja kao živom  infrastrukturom prekograničnog područja.

Glavne aktivnosti

(koje će dovesti do očekivanih rezultata):

Grupa aktivnosti 1: Planiranje, programiranje, opremanje, digitalizacija i menadžerske aktivnosti vezane za uspostavljanje i dobro funkcionisanje regionalne opservatorije

1.1: Uspostavljanje institucionalnog okvira za regionalnu opservatoriju

1.2: Uspostavljanje funkcionalne regionalne opservatorije

Grupa aktivnosti 2: Aktivnosti vezane za pripremu, konsultacije sa relevantnim zainteresovanim stranama, razvoj prijedloga, razmatranja u donošenju odluka i procese donošenja odluka za zajedničke strategije, politike i planove upravljanja

2.1: Izrada akcionih planova za očuvanje medicinskih biljaka u prekograničnom području

2.2: Izgradnja kapaciteta prekograničnih aktera za odgovornu upotrebu infrastrukture ljekovitog bilja

Grupa aktivnosti 3: Aktivnosti koje podstiču sistem zaštite, prikupljanja, zaštite bilja i održive komercijalizacije ljekovitog bilja u prekograničnom regionu

3.1: Izrada pravila i procedura za primarnu preradu i promet divljih i kultivisanih ljekovitih biljaka

3.2: Stvaranje integrisanog sistema sakupljanja i prerade ljekovitog bilja i razvoj politike komercijalizacije divljih i kultivisanih biljaka koje rastu na održiv način

3.3: Sertifikacija ljekovitog bilja iz prekograničnog područja

3.4: Razvoj fito-terapije, fito-farmaceutskih proizvoda i fitosanitarne valorizacije zaštićenog ljekovitog bilja

3.5: Razvoj gastro turističke ponude zasnovane na vegetarijanskim i biljnim prehrambenim navikama

3.6: Diverzifikacija tradicionalnih zanata i kulturnih identiteta

Grupa aktivnosti 4: Komuniciranje i sprovođenje aktivnosti  vidljivosti održivih socijalnih, ekonomskih i ekoloških razvojnih uticaja i koristi od zaštite ljekovitog bilja kao žive infrastrukture prekograničnog područja

4.1: Komunikacione aktivnosti za uspostavljanje intenzivnijih prekograničnih veza na bazi ljekovitog bilja kao žive  infrastrukture ciljnog regiona

4.2: Izgradnja kapaciteta predstavnika turističke industrije (vodiča, zainteresovanih strana) o održivom promovisanju turističkih sadržaja vezanih za zdravlje i dobrobit ljekovitog bilja

4.3. Razvoj atraktivnih i zajedničkih turističkih proizvoda na osnovu bogatstva biodiverziteta ljekovitog bilja i gastronomije ljekovitog bilja u prekograničnom području namijenjenih turistima i posjetiocima

4.4. Dizajn zajedničkog vizuelnog identiteta projekta i štampanje promotivnog materijala (bedževi, jastuci, sveske, torbe …)

4.5. Internet i medijska promocija

4.6. Obezbeđivanje vidljivosti projekta kroz organizivanje nacionalne i regionalne konferencije