Mjera 1.1: Unapređenje produktivnosti I kompetitivnosti oblasti u pogledu ekonomskih, ruralnih, kulturnih i prirodnih resursa

Naziv projekta: Održivi turizam za jednake šanse

Budžet:

  Vrijednost projekta EU doprinos
Republika Srbija € 178,906.14 € 152,016.55
Crna Gora € 180,977.94 € 153,526.00
UKUPNO € 359,884.08 € 305,542.55

Korisnik sredstava u Republici Srbiji: Opština Prijepolje

Korisnik sredstava u Crnoj Gori: Opština Berane
Partneri: NVO SNV, UNDP, Turistička Organizacija Berane, Turistička Organizacija Prijepolje, Regionalns rzvojna agencija Zlatibor.

Područje realizacije:
• Crna Gora: Opština Berane
• Srbija: Opština Prijepolje

Ciljne grupe: Predstavnici seoskih domaćinstava (40); Turističke organizacije (9); proizvođači suvenira (20); 3 planinarska (20); vlasnici hotela (3); vlasnici restorana (3); tur operatori I klubovi – rafting, ribolovački, biciklistički, itd (10); Centrar za kulturu (4); poljoprivredni proizvođači (10);

Period realizacije: 01/12/2010 – 30/11/2012
Ciljevi projekta:
Opšti cilj projekta:
Dati doprinos jačanju prekogranične saradnje u razvoju turističke destinacije i turističkog proizvoda, dovodeći do povećanja konkurentnosti regiona u prirodnom i turističkom sektoru.
Specifični cilj projekta: Unaprijeđen kvalitet turističke ponude u Beranama i Prijepolju.

Aktivitivnosti i rezultati projeckta:
Projekat “Održivi turizam za jednake šanse” je svojim sprovođenjem doprinio poboljšanju kvaliteta turističke ponude u Beranama i Prijepolju. Vodeći partneri opštine Berane i Prijepolje u saradnji su mnogim partnerima realizovali su različite aktivnosti, uključujući i infrastrukturne radove manjeg obima, obuke za turističke radnike, nabavku različite opreme i intenzivnu medijsku kampanju u cilju promovisanja kulturnih i prirodnih resursa dvije ciljne opštine.
Prva aktivnost bila je vezana za unapređenje turističke infrastrukture, a realizovana je preko završetkom rehabilitacije zgrade Turističko informativno edukativnog centra u Prijepolju. Radovi su obuhvatili: sanaciju prostora od 420 m2, koji će se koristi se za promociju turizma opština Prijepolje i Berane, izlaganje promotivnih materijala, obuke (obuka za smeštaj u seoskom turizmu). Druga aktivnost odnosila se na unapređenje planinarskih i biciklističkih staza, implementaciju GIS mapiranja koja je uključila nekoliko podaktivnosti kao što su 1. i 2. Modul treninga o GIS-u za 15 učesnika, identifikaciju i mapiranje planinarskih staza, obuku za markiranje staza, izradu turističke karte, pripremu i izgradnju pješačko – biciklističke staze u opštini Berane u dužini od 90 km i pješačko – biciklističke staze u opštini Prijepolje, dužine 45km.
U cilju poboljšanja vidljivosti turističke ponude opštine Berane nabavljeno je i instalirano 30 turističkih znakova. Sa ciljem razvijanje sinergije razvoja prekograničnog turizma u prekograničnom regionu – uspostavljena je Prekogranična mreža čiji su članovi predstavnici javnih, privatnih ustanova i NVO sektora. Neki od zadataka mreže su da predlažu buduće pravce razvoja turizma u Prijepolju i Beranama, identifikuju akcije u turizmu i zajednička promocija. Mreža je animirala domaće proizvođače suvenira za učešće u projektu i organizovala im obuku. Kao rezultat ove aktivnosti saradnja i rad dvije turističke organizacije je poboljšana kroz obuku za proizvođače suvenira. Ukupno je 21 učesnik iz Prijepolja i Berana (9 žena i 12 muškaraca) unaprijedio svoja znanja vezano za proizvodnju suvenira. Lokalno stanovništvo i vlasnici privatnog smještaja (40 obučenih lica) bili su uključeni u projekata kroz organizovane obuke na temu gostoprimstva u seoskom turizmu. Materijali za obuku uključili su razvoj i distribuciju priručnika koji je korišten od strane polaznika. Drugi set obuka je organizovan na temu integrisanog upravljanju destinacijom i upravljanje događajima sa ukupno 40 učesnika iz Prijepolja i Berana. Sledeća aktivnost bila je razvoj plana upravljanja destinacijom.
Stečena znanja su proširena organizacijom četvorodnevnog putovanja u jugozapadnoj Srbiji, za 25 učesnika iz Prijepolja i Berana. Turistički potencijali zajedničke destinacije su promovisani putem kataloga koji je bio dio promotivnog vodiča, a predstavljen je na Sajmu turizma u Beogradu. Ponuda koja uključuje zajednički kalendar događaja i zajedničke promotivne publikacije (brošure, priručnik, ppostere, olovke) predstavljena je na sajmu. Promocija turističke ponude je poboljšana izradom zajedničkog veb sajta, www.berane-prijepolje.org, kao i organizovanjem putovanja za predstavnike medija u obje zemlje. Dodatna vrijednost projekta je promocija i projekta i turističke ponude opština Berane i Prijepolje na sajmovima turizma u Beogradu, Parizu i Budvi, koja je omogućila širenje informacija o turističkoj ponudi široj javnosti.