Mjera 1.2:  Prekogranične inicijative usmjerene na razmjenu ljudi i ideja sa ciljem poboljšanja saradnje stručne javnosti i građanskog društva.

Naziv projekta:  Kultura za Evropu, Evropa za kulturu

Budžet:

  Vrijednost projekta EU doprinos
Republika Srbija € 70,588.23 € 60,000.00
Crna Gora € 82,352.94 € 70,000.00
UKUPNO € 152,941.17 € 130,000.00

 Korisnik sredstava u Republici Srbiji: Centralna biblioteka “Vuk Karadžić” Prijepolje

Korisnik sredstava u Crnoj Gori: JU  “Ratkovićeve večeri poezije” Bijelo Polje

 Partneri:

NVO Asocijacija građana “Društvo Limski darovi” Prijepolje, Srbija

NVO “Stihom govorim”, Bijelo Polje, Crna Gora

 Projekat se sprovodi na teritoriji:

  • Srbija:  Opština Prijepolje
  • Crna Gora: Opština Bijelo Polje

Ciljne grupe: Stručni kadar u Centralnoj biblioteci u Prijepolju; najmanje 2.600 korisnika Centralne biblioteke u Prijepolju; najmanje 160 stanovnika zabačenih ruralnih područja opštine Prijepolje; zaposleni u JU “Ratkovićeve večeri poezije”; najmanje 500 učesnika koji će prisustvovati festivalima; najmanje 200 umjetnika četiri kulturno-umjetničke manifestacije: 50 učesnika iz EU i drugih zemalja, 75 iz Srbije i 75 iz Crne Gore; najmanje 500 djece uključene u projektne aktivnosti i posjetioci događaja; najmanje 50 međunarodnih pjesnika i umjetnika koji će biti uključeni u peto izdanje knjige “Stihom govorim”; najmanje 50 mladih učesnika dvodnevnog treninga za mlade talentovane pjesnika i vizualne umjetnike ima za cilj promovisati konkurentnost, rast, održivi razvoj, i koheziju, te razvoj inovativnih sposobnosti;  najmanje 20 polaznika s posebnim potrebama.

Trajanje projekta:

SRB 15/8/2016 – 30/09/2017

CG 15/8/2016- 14/08/2017

Ciljevi projekta:

Opšti cilj: Doprinos povećanju obima i kvaliteta međunarodne saradnje kroz promociju koncepta interkulturalnosti.

Specifičan cilj: Promocija autentičnih multikulturalnih vrijednosti, kroz doprinos promociji interkulturalnog dijaloga.

 Aktivnosti i rezultati projekta

Ovaj projekat je omogućio bolje uslove za stvaranje različitih programa, motivacije umjetnika i izvođača i osiguranje ekonomskog statusa za zaposlene koji se bave kulturnim aktivnostima. Inter-regionalna saradnja je obogatila kulturnu ponudu, omogućila kulturne aktere da prate aktuelne trendove i razmjene iskustva. Uključivanje u ovoj oblasti je dobar način da se animiraju mladi ljudi da uče i čuvaju sopstveni nacionalni identitet као i da se sretnu i poštuju druge kulture i nacionalne vrijednosti drugih, susednih zemalja.

Glavni fokus aktivnosti projekta se odnosio na uspostavljanje i unaprijeđenje saradnje između partnera iz Crne Gore i Srbije i doprinos multikulturalnosti, kulturnih i tradicionalnih evropskih vrijednosti dvije zemlje su kroz organizovanje tri kulturne i umјetničke manifestacije: “Ratkovićeve večeri poezije “, dječiji festival “Kraljevstvo Bijelih Rada” I umjetnički festival “Lim – Vodeni žig polimskih gradova” sa više od 3000 posjetilaca. Projekat je takođe podržao objavljivanje zbirke poezije “Stihom govorim” koju su napisali pjesnici iz partnerskih opština, koja je predstavlja kulturnu baštinu pograničnog regiona Srbije i Crne Gore, kao i kroz drugih zemalja u regionu, Evropi i ostatku svijeta.

Regionalna konferencija pisaca, pjesnika, umjetnika, kritičara i istoričara umjetnosti je sprovedena sa ciljem podizanja i jačanja saradnje među festivalima, koordinacije i prezentacije programskih aktivnosti, kao i sporazuma o zajedničkoj prezentaciji savremenih umjetničkih dostignuća u svakoj od pojedinačnih države učesnice.

Organizovana je IT obuka za starije ljude u ruralnim oblastima kroz mobilnu biblioteku INFOBUS. Kroz obuku je prošlo 253 učesnika. Trening i polaganje ispitа za dobijanje međunarodnog sertifikata za rad na računaru – ECDL (European Computer Driving Licence) je izvršeno za 10 visoko obrazovanih, mladih i nezaposlenih ljudi.

Digitalna biblioteka je uspostavljena u biblioteci “Vuk Karadžić” u  Prijepolju i na  veb sajtu www.digital.biblioteka-prijepolje.com je postavljeno preko 35.137 čitljivih stranica. Digitalizacija je izvršena  na visoko sofisticiranom profesionalnm skeneru, nabavljenom u okviru projekta koji obezbeđuje visok kvalitet i maksimalnu reproduktivnost. Cilj ove aktivnosti je da se uspostavi saradnja širokog kulturnog značaja za istraživanje i širenje materijala za digitalizaciju istog u cilju uspostavljanja zajedničke  onlajn digitalne biblioteke .

 Sa ovom vrstom aktivnosti je postignuta revitalizacija zajedničkog kulturnog i istorijskog naslijeđa kroz novu procijenu  i potrebu prezentacije i saradnje kroz razmijenu kulturnih, umjetničkih i drugih kreativnih sadržaja.