Naziv projekta: Geografski informacioni sistem za bolje prekogranično upravljanje poplavama u slivu rijeke Lim

Budžet projekta: 

  Vrijednost projekta EU doprinos
Republika Srbija  211,627.86 EUR  173,365.54 EUR 
Crna Gora 229,500.00 EUR  183,500.00 EUR
UKUPNO 441.127,86 EUR  356,865.54 EUR

Кorisnik sredstava u Republici Srbiji: JVP Srbijavode, Beograd
Кorisnik sredstava u Crnoj Gori: Uprava za vode Crne Gore, Podgorica
Područje implementacije:
• Crna Gora: Opštine Plav, Andrijevica, Berane i Bijelo Polje
• Srbija: Opštine Priboj, Prijepolje, Nova Varoš i Sjenica
Trajanje projekta: Republika Srbija: 17.10.2012. – 16.01.2015.; Crna Gora: 17.10.2012 – 16.10.2014.
Ciljevi projekta: Opšti cilj projekta je zaštita od poplava u prekograničnom području koja predstavlja vrijedan ekonomski resurs za obje države kroz zajednički razvoj javnih institucionalnih sistema prevencije i kontrole poplava. Specifični ciljevi projekta su:
• sprovođenje zajedničkog istraživanja postojećih dokumenata, master planova i legislative u vezi sa upravljanjem vodama u slivu rijeke Lim, razmjena znanja i definisanje preporuka za unaprjeđenje;
• sveobuhvatno jačanje kapaciteta javne službe i tehničko unaprjeđenje javnih institucija koje su angažovane u upravljanju rizicima od poplava;
• razvoj efikasnog i javno dostupnog seta usluga za sve subjekte angažovane u upravljanju rizicima od poplava;
• podizanje zajedničke svijesti eksperata i javnosti o pitanjima zaštite životne sredine.
Aktivnosti i rezultati projekta:
Poplave ne poznaju geografske granice. Predstavljaju najbolji primjer potrebe za prekograničnom saradnjom dvije zemlje. Ona se u ovom slučaju ostvarila u Srbiji i Crnoj Gori pod okriljem pretpristupne podrške Evropske unije koja već nekoliko decenija uočava potrebu za zaštitom od poplava i temelji je u nadnacionalnoj legislativi.
Projektom „Geografski informacioni sistem za bolje prekogranično upravljanje poplavama u slivu rijeke Lim“ stvorene su tehničke i kadrovske pretpostavke za uspostavljanje geografskog informacionog sistema u sektoru voda Crne Gore. Učitan je prostorni model terena, popisani su i sistematizovani podaci iz domena zaštite od poplava. Uz pomoć partnerske institucije iz Srbije kreiran je model podataka.
Dodatnu perspektivu daje mogućnost da se sistem formiran za potrebe sliva rijeke Lim primijeni i na ostaloj teritoriji Srbije i Crne Gore odnosno drugim prekograničnim područijima dvije države sa drugim susjedima.
Tom prilikom su uočene potrebe za dopunskim istraživanjima, prije svega u domenu pouzdanih hidroloških podataka o pojavama velikih voda i podataka o kapacitetima izgrađenim na pogađanom prostoru koje je potrebno štititi.
Za sektor voda u Crnoj Gori je veoma bitna i činjenica da se ovim aktivnostima uspostavio osnov za budući Vodni informacioni sistem. Кolege iz Srbije su ovim projektom unaprijedile sadražaj svog postojećeg Vodoprivednog informacionog sistema i otvorile vrata za dalje unaprjeđenje nacionalnog sistema upravljanja vodama.
Nadgradnjom modela podataka i dopunom za informacije vezane za ostale oblasti upravljanja vodama može se obezbijediti moćno sredstvo za organizaciju podataka i napredne analize u kompletnom domenu voda. Takav sistem može da povezuje sve institucije koje se bave upravljanjem vodama na nacionalnom ili regionalnom nivou.
Prilikom implementacije projekta uočeni su argumenti i mogućnosti za iniciranje sporazuma između Srbije i Crne Gore o prekograničnoj saradnji u upravljanju rizicima od poplava u slivu rijeke Lim. Obje partnerske institucije su zahvaljujući navedenom radu stekle uvid u potrebe za zajedničkim istraživanjima i ulaganjima, koje takav sporazum može okvirno potkrijepiti.
Poznavanje prostora i prevencija su ključni u domenu zaštite od poplava.
IZJAVE:
Goran Puzović, dipl.inž., Direktor JVP „Srbijavode“
„Jedna od osnovnih delatnosti JVP „Srbijavode“ je odbrana od poplava. Projektom pogranične saradnje Srbije i Crne Gore na slivu reke Lim uspostavljena je posebna povezanost dve institucije, koja će omogućiti integralno upravljanje slivom i bolje upravljanje zaštitom od voda. Projekat je doprineo razmeni iskustava i znanja između dve države, sagledao sve aspekte vodoprivrede u pograničnoj oblasti i tehnološki osavremenio kako saradnju u oblasti vodoprivrede tako i prikupljanje i obradu podataka. Geoportal za sliv reke Lim, kao jedan od najvažnijih rezultata projekta, će posebno pomoći da budući rad bude dostupan za sve zainteresovane strane.“
Miloš Mančić, dipl.el.inž., Šef odeljenja za informacione tehnologije JVP „Srbijavode“ – menadžer projekta u Srbiji
„Geografski informacioni sistem ne može zameniti postojeći sistem odbrane od poplava, ali ga može unaprediti i omogućiti bolji i efikasniji protok informacija na teritoriji celog sliva. Projekat pogranične saradnje sa Crnom Gorom je doneo nova i neprocenjiva iskustva u upravljanju projektima iz evropskih fondova i doprineo uspostavljanju bolje komunikacije sa kolegama iz Crne Gore. Studija upravljanja odbranom od poplava u slivu reke Lim i Geoportal kao rezultati projekta predstavljaju veoma dobru osnovu za nove projekte u ovoj oblasti i dalji razvoj informacionih tehnologija u vodoprivredi.“
Ana Lješević, dipl. ekonomista, Uprava za vode Crne Gore – član projektnog tima
„Ovo je bio prvi EU finansiran prekogranični projekat koji je implementiran od strane projektnog tima Uprave za vode. Projektom su stvorene tehničke i kadrovske pretpostavke za uspostavljanje geografskog informacionog sistema u Upravi za vode, koji bi trebao da doprinese intezivnoj prekograničnoj saradnji u ovoj oblasti. Кorisnici projekta su prije svega lokalno stanovništvo u slivu rijeke Lim, koji će imati više mogućnosti da sačuvaju ovu oblast kao ekonomsku, ekološku , turističku i kulturnu regiju.“
Ivana Bajković, dipl.inž.građ., Samostalni savjetnik u Upravi za vode Crne Gore – menadžer projekta u Crnoj Gori
„Projekat „Geografski informacioni sistem za bolje prekogranično upravljanje poplavama u slivu rijeke Lim“ je imao nekoliko dimenzija: zaštitu od poplava, poboljšanje upravljanja podacima vezanim za vode i zaštitu životne sredine, prekograničnu saradnju dvije susjedne zemlje povezane slivom jedne rijeke, korišćenje podrške od IPA fondova Evropske unije. U svakom od ovih pogleda je Uprava za vode Crne Gore, zahvaljujući uspješnoj implementaciji, značajno napredovala. Prilikom te saradnje, otvorene su i nove ideje za održivi nastavak i razvoj upravljanja vodoprivrednim podacima na regionalnom nivou.“