Pregled projekta
Program: PPS SRB-CG 2014-2020
Poziv za dostavljanje predloga projekata: Drugi poziv
Broj aplikacije: 48-00-00079/2019-28-9 potpisan 08/07/2021
Naziv projekta: CULT – bicikilistička ruta
Specifični cilj Programa: 3.1. Unapređenje kapaciteta za korišćenje turističkih potencijala
Programski rezultati: 3.1.1. Unaprijeđeni zajednički turistički proizvodi
Budžet projekta: Ukupna vrijednost projekta: EU doprinos
299,898.00 EUR 254,748.00 EUR (84,94%)
Korisnik sredstava: Vodeći aplikant: Ko-aplikant:
  • Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta, Cetinje, Crna Gora
  • • NVO “DISCOVER SERBIA”, Priboj, Srbija
  • •Savez studenata saobraćajnog fakulteta, Beograd, Srbija
Područje realizacije: Srbija: Crna Gora:
Opštine:  Ivanjica, Raška, Novi Pazar, Tutin, Nova Varoš, Priboj Opštine: Rožaje, Berane, Kolašin, Pljevlja, Bijelo Polje, Mojkovac
Ciljne grupe projekta: – 12 opština duž CULT biciklističke rute

– 14 turističkih organizacija

– 40 lokacija kulturne baštine duž biciklističke rute CULT

– 30 promotera biciklističke rute CULT

– Aplikanti: 1 državna institucija i 2 nevladine organizacije

Trajanje projekta: 15/07/2021, 24 meseca
Opšti cilj projekta: Poboljšanje kapaciteta za iskorištavanje turističkih potencijala programskog područja
Specifični ciljevi: Razvijeni zajednički turistički proizvodi
Očekivani rezultati : R1: Razvijena nova kulturna biciklistička ruta – CULT biciklistička ruta – povezujući EuroVelo 8 sa EuroVelo 6/11

R2: Poboljšana infrastruktura za biciklizam

R3: Priprema i širenje promotivnog materijala CULT biciklističke rute

R4: Promocija rute

Glavne aktivnosti

(koje će dovesti do očekivanih rezultata):

A 1.1. Analiza kulturnih lokaliteta u programskoj zoni

A1.2. Analiza najpovoljnijeg podešavanja za biciklizam između Euro Velo 6/11 (SRB) i Euro Velo 8 (MNE)

A2.1. Poboljšanje biciklističke signalizacije duž najpovoljnije rute u prihvatljivoj zoni

A2.2. Implementacija sistema iznajmljivanja / dijeljenja s e-biciklima brdskim biciklima s pripadajućim objektima duž CULT biciklističke rute u prihvatljivoj zoni

A2.3. Izrada web aplikacije za biciklističku rutu CULT – www.cultbikeroute.com

A2.4. Izrada web stranice / aplikacije za smještaj i bicikle – www.bedandbike.rs sa podacima iz prihvatljive zone

A2.5. Ažuriranje postojeće web stranice / www.bedandbike.me – sa podacima iz prihvatljive zone

A2.6 Sanacija i opremanje objekta u Bijelom Polju – uspostavljanje prvog ciklo-hotela u širem regionu

A3.1 Priprema i širenje štampanih i elektronskih zajedničkih promotivnih materijala

A4.1. Promotivna biciklistička tura duž biciklističke rute CULT

A4.2. Promocija biciklističke rute CULT na međunarodnom nivou

A4.3. Održavanje kvartalnih sastanaka za zainteresovane strane iz prihvatljive programske zone

A4.4. Organizacija zajedničke početne i završne konferencije za štampu