Mjera I.2: Prekogranične inicijative usmjerene na razmjenu ljudi i ideja sa ciljem poboljšanja saradnje stručne javnosti i građanskog društva.

Naziv projekta: Boljom saradnjom za bolju budućnost

Budžet:

  Vrijednost projekta EU doprinos
Republika Srbija € 40,402.00 € 31,402.00
Crna Gora € 40,402.00 € 31,402.00
UKUPNO € 80,804.00 € 62,804.00

Korisnik sredstava u Republici Srbiji: Međunarodni Univerzitet Novi Pazar

Korisnik sredstava u Crnoj Gori: Fakultet za menadžment u saobraćaju i komunikacijama

Područje realizacije:
• Crna Gora: Sjeverna Crna Gora
• Srbija: Jugozapadna Srbija

Ciljne grupe:
Univerzitetski profesori, istraživači i šira akademska zajednica, predstavnici razvojnih agencija, predstavnici poslovnih i privrednih društava, politički rukovodstvo lokalnih samouprava i opštinskih turističkih organizacija

Period realizacije: 01/12/2010 – 30/11/2011
Ciljevi projekta:
Opšti cilj: Unaprijediti socijalni i ekonomski razvoj pogranične oblasti kroz uspostavljanje dugoročnog prekograničnog partnerstva između institucija visokog obrazovanja u pograničnoj oblasti.
Specifični ciljevi:
– Razviti jasne i naučno zasnovane koncepte i ideje kako da se poboljša konkurentnost ekonomija graničnih regiona (pogotovo u sektoru MSP, turizma i poljoprivrede) uz zajedničko učešće visokoškolskih ustanova i relevantnih aktera i saradnika sa obje strane granice;
– Podići nivo svijesti o stvarnim potencijalima za razvoj graničnog regiona;
– Razviti strategiju za buduću saradnju između institucija visokog obrazovanja u regionu.

Aktivnosti i rezultati

Projekat “Boljom saradnjom za bolju budućnost” ponudio je ideje za poboljšanje socijalnog i ekonomskog razvoja pogranične oblasti u kojima visokoškolske ustanove i drugi zainteresovani subjekti uz pomoć svojih kapaciteta mogu raditi i sarađivati. Obje institucije koje su sprovele projekat su postale vidljivije akademskoj zajednici, koja sada ima bolji uvid u pogranični region. Projekat je rezultirao povećanom znanja i svijesti pripadnika ciljnih grupa o naučno zasnovanim konceptima vezanim za razvojne strategije.

Projekat je podržao organizaciju prve međunarodne naučne konferencije “Mala i srednja preduzeća – mogućnosti i perspektive 2011 – SMEPP2011” koja je održana na međunarodnom univerzitetu u Novom Pazaru tokom aprila 2011. Na konferenciji je učestvovalo 93 učesnika iz Crne Gore i Srbije. Pored univerzitetskih profesora, istraživača i drugih iz akademske zajednice skupu su prisustvovali i predstavnici razvojnih agencija, predstavnici i biznis udruženja, kao i predstavnici lokalnih uprava zaduženih za mala i srednja preduzeća. Učesnici su tokom događaja mogli steći znanja o različitim konceptima poboljšanja produktivnosti i konkurentnosti malih i srednjih preduzeća. Zaključci konferencije mogu poslužiti kao vrijedan resurs za ljude koji se bave održivim razvojem i strateškim planiranjem u regionu.

Druga međunarodna naučna konferencija u okviru projekta, održana je u Beranama, u Crnoj Gori tokom juna 2011. godine, uz prisustvo 82 učesnika. Glavna tema konferencije bila je “Komunikacije i biznis sektor“. Pored učesnika iz Srbije i Crne Gore na događaju su učešće uzeli i gosti iz Bugarske, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Rusije i Ukrajine. Program konferencije obuhvatio je prezentaciju 31 rada, pripremljenih od strane 59 autora. Svi radovi i zaključci sa konferencije su štampani u 500 primeraka i distribuirani svim zainteresovanim stranama.

Treća naučna konferencija u okviru projekta, organizovana je u Novom Pazaru tokom oktobra 2011. godine, a tema je bila “Poljoprivredna proizvodnja, brendiranje i marketing poljoprivrednih proizvoda”. Konferencija je uspješno organizovana i obuhvatila je program predstavljanja 43 naučna rada, od 80 autora. Na koferencije je bilo 82 učesnika, uključujući predstavnike opštinskih turističkih organizacija, regionalnih razvojnih agencija, poslovni centara, lokalne samouprava iz obje zemlje, kao i predstavnike USAID Agrobiznis programa. Konferencija predstavila detaljniji uvid mogućnosti razvoja agrobiznisa. Predstavljene su nove ideje kako da se poboljšala konkurentnost ekonomije graničnog regiona putem poljoprivrednd proizvodnje i brendiranja poljoprivrednih proizvoda. Takođe je događaj obezbijedio bolje razumijevanje trenutnih izazova u agrobiznisu u regionu. Činjenica da je bilo dva puta više članaka objavljenih o skupu, nego što je prvobitno planirano, pokazuje da je ova tema privukla veliku pažnju u regionu.

U periodu od 15. do 16. septembra 2011. godine održana je četvrta Naučna konferencija u Plavu. Tema konferencije bila je “Turizam kao faktor regionalnog razvoja“. Na konferenciji je predstavljeno 28 odabranih radova koje je pripremilo 39 autora. Ukupano je na skupu bilo 76 učesnika. Među učesnicima bili su predstavnici Ministarstva turizma i održivog razvoja, Turističkih organizacija, lokalnih samouprava i turističkih agencija, kao i eminentni profesori univerziteta iz sektora turizma.

U cilju stvarne saradnje u budućnosti a radi doprinosa održivom ekonomskom razvoju pograničnog regiona, dvije institucije visokog obrazovanja, su se složile da bi njihovu saradnju trebalo formalizovati.
Važno je napomenuti da su svi događaji i projektne aktivnosti bili veoma dobro propraćeni od strane medija i veb sajtova razvijenih u okviru projekta. Prva i treća naučna konferencija su promovisane putem veb sajtova posvećenog ovim događajima: www.smepp.uninp.edu.rs i www.agrobiznis.uninp.edu.rs kao i ptem veb sajtova relevantnih institucija www.uninp.edu.rs i http://www.fmsk.me/ . Druga konferencija je promovisana putem redizajniranog vebsajta Fakulteta z menadžment u saobraćaju i komunikacijama www.fmsk.me