Pregled projekta

Program: PPS SRB-CG 2014-2020
Poziv za dostavljanje predloga projekata: Drugi poziv
Broj aplikacije: 48-00-00079/2019-28-3 potpisan 22/12/2020
Naziv projekta: Tematsko putovanje koridorom kulturne I prirodne baštine Srbije I Crne Gore – CREATIVE TWINNING
Specifični cilj Programa: 3.1. Unapređenje kapaciteta za korišćenje turističkih potencijala
Programski rezultati: 3.1.1. Unaprijeđeni zajednički turistički proizvodi
Budžet projekta: Ukupna vrijednost projekta: EU doprinos
351.279,99 EUR 298.409,99

EUR (85,00%)

Korisnik sredstava: Vodeći aplikant: Ko-aplikant:
Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog I Moravičkog okruga, Kraljevo Centar za inicijative iz oblasti održivog turizma, Podgorica
Područje realizacije: Srbija: Crna Gora:
Raski i Moravički okrug: Ivanjica, Raska i Kraljevo Opštine u Nacionalnim parkovima Durmitor, Biogradska Gora i Prokletije; Opština Rozaje
Ciljne grupe projekta: Regionalne i lokalne uprave; Turistički odbori / odjeljenja i njihovi zaposleni; Institucije za upravljanje prirodnim i kulturnim naslijeđem; Privatni operatori u turizmu; Seoska domaćinstva i nezaposlena lica; Kulturna i folklorna udruženja i ustanove.
Trajanje projekta: 01.03.2021 – 28.02.2023.  (24 mjeseca)
Opšti cilj projekta: Doprinijeti poboljšanju kvaliteta i diverzifikaciji turističke ponude koja se zasniva na prirodnom i kulturnom naslijeđu u pograničnim ruralnim područjima Srbije i Crne Gore
Specifični ciljevi: Razviti model znanja za očuvanje, valorizaciju, tumačenje i integrisanje mjesta naslijeđa duž prirodnih staza u sveobuhvatnu ponudu prirodnog i kulturnog turizma i zajednički ih promovisati.
Očekivani rezultati : • R1 Prekogranični turistički klaster formiran sa ciljem stvaranja prepoznatljive tematske turističke ponude „CREATIVE TWINNING“ koji povezuju 4 ključne lokacije naslijeđa u Srbiji sa 4 mjesta bratimljenja u Crnoj Gori;

• R2 Pristupna i posjetilačka infrastruktura uređena za podršku razvoju ključnih proizvoda (postavljanje info tabli i definisanje baštine u turističke svrhe);

• R3 Izgrađeni kapaciteti ciljnih grupa u pogledu razvoja i upravljanja identifikovanom baštinom i njenim potencijalom za širenje i poboljšanje ekonomskog i socijalnog okruženja u prekograničnom području

• R4 Realizovana zajednička marketinška kampanja

Glavne aktivnosti

(koje će dovesti do očekivanih rezultata):

A1. Upravljanje projektom, praćenje i evaluacija

 A2. Mapiranje, identifikacija i definisanje zajedničke turističke ponude

 • 2.1 Detaljna procjena i analiza turističkih dobara u ciljnom području projekta / mapiranje

• 2.2. Razvoj zajedničkih turističkih itinerera

• 2.3. Zajednički turistički itinereri / definisanje i valorizacija turističkih ruta

A3. Instalacija i manji radovi na infrastrukturi za posjetioce

• 3.1. Razvoj tematskih ruta za bratimljenje u SRB i CG

• 3.2. Intervencije manjeg obima duž prirodnih staza koje povezuju interesantna mjesta i tematske rute

A4. Obrazovne aktivnosti i radionice

• 4.1. Obuka za vodiče za definisanje objekata prirodnog / kulturnog naslijeđa

 • 4.2. Obuka iz održivog upravljanja kulturnim/prirodnim naslijeđem

A5. Zajedničke medijske kampanje i akcije vidljivosti