Druga Informativna sesija povodom objave Trećeg poziva za podnošenje predloga projekata okviru IPA Programa prekogranične saradnje Srbija-Crna Gora 2014-2020 održana je danas. Ministarstvo finansija Republike Srbije u saradnji sa operativnim strukturama  Programa: Ministarstvom za evropske integracije Republike Srbije i Vladom Crne Gore – Kancelarijom za evropske integracije, uz podršku Zajedničkog tehničkog sekretarijata Programa organizovalo je pomenuti događaj.

Ispred Tela za ugovaranje i finansiranje projekata iz sredstava Evropske unije, Ministarstva finansija Republike Srbije, Damjan Milutinović predstavio je prisutnima Uputstva za podnošenje prijedloga projekata.

Događaju je prisustvovalo više od 30 predstavnika različitih institucija, koji su tom prilikom imali mogućnost da se detaljnije informišu o pravilima Poziva, a Zajednički tehnički sekretarijat predstavio je i Aplikacioni formular.

Na kraju sesije Aleksandra Miletić, Projektni sluzbenik u okviru projekta “Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti”, UN Woman je predstavila osnovne alate za urodnjavanje aktivnosti.