U okviru projekta “Budimo pripremljeni” u Nikšiću je 10. decembra 2021. održana prekogranična pokazna vježba na temu zaštite i spašavanja u slučajevima poplava u kojoj je 29 spasilaca iz Crne Gore i Srbije provjerilo i pokazalo spremnost za spašavanje u slučajevima poplava na brzim vodama po sistemu Rescue 3.

Vježbi je prethodila četvorodnevna obuka spasilaca,  koja je uključivala teoretski i praktični dio, a tokom koje su učesnici imali priliku da od licenciranih instruktora iz Hrvatske gorske službe spasavanja uče o savremenim metodama zaštite i spasavanja u slučajevima poplava na brzim vodama.

Polaznici koji su tokom obuke savladali zahtjeve i vještine koje ovakva vrsta obuke zahtijeva, a što su ocijenili sami instruktori, dobili su međunarodno priznate sertifikate Rescue 3.

Projekat “Budimo pripremljeni” sprovodi FORS Montenegro, finansira Evropska unija u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora 2014-2020, a u Crnoj Gori sufinansira Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija.

Projekat  ima za cilj unapređivanje kapaciteta institucija i službi iz Crne Gore i Srbije koje se bave zaštitom i spašavanjem za prevenciju požara i poplava i ublažavanje njihovih posljedica, kao i informisanje stanovništva prekogranične oblasti o smanjenju rizika od nepogoda.