Pregled projekta
Program: PPS SRB-CG 2014-2020
Poziv za dostavljanje prijedloga projekata: Prvi poziv za dostavljanje prijedloga projekata
Broj aplikacije: 57-13
Naziv projekta: ‘’Zanatlija’’
Specifični cilj Programa 1.1: Povećanje zapošljivosti i mogućnosti za zapošljavanje
Programski rezultati: 1: Nova znanja, vještine i  stručnost
Budžet projekta: Ukupna vrijednost projekta: EU doprinos
193.466,70 164.446,70

85,00%

Korisnik sredstava: Vodeći aplikant: Ko-aplikant:
Opština  Rožaje Srbija:

  • Opština Sjenica
  • Srednja stručna škola „Tehničko-poljoprivredna škola“, Sjenica

Crna Gora:

  • Srednja stručna škola Rožaje
Područje realizacije: Srbija: Crna Gora:
Jugozapadna  Srbija, Sjenica Sjeverna Crna Gora, Rožaje
Ciljne grupe projekta: Nezaposlene žene i muškarci; nezaposleni zanatlije u opštinama Rožaje i Sjenica.
Trajanje projekta: 31.12.2018-31.05.2020 (17 meseci)
Opšti cilj projekta: Promovisanje zapošljavanja i mobilnosti radne snage u prekograničnoj oblasti povećanjem mogućnosti zapošljavanja i zapošljavanja za zanatlije.
Specifični ciljevi: SO 1: Povećanje mogućnosti zapošljavanja i zapošljavanja zanatlija u Rožajama i Sjenici kroz izgradnju kapaciteta i mentorstvo.

SO 2: Stvaranje podsticajnog okruženja za potencijalne i nove zanatske preduzetnike, kroz uspostavljanje novih usluga u lokalnim samoupravama i usvajanje lokalnih strateških dokumenata.

Očekivani rezultati : R1: Poboljšane kvalifikacija i stručnosti majstora u skladu sa potrebama tržišta rada i novim trendovima;

R2: Obezbijeđena mentorska podrška obučenim zanatlijama;

R3: Pripremljeni i izdati nastavni materijali za pokretanje i razvoj poslovanja u skladu sa relevantnim zakonima, propisima i najboljom praksom;

R4: „Nedelja zanatlija“ organizovana u prekograničnoj oblasti zbog promovisanja tradicionalnih zanata;

R5: Uspostavljene nove usluge za promociju i podršku zanatlija u opštinama Rožaje i Sjenica;

R6: Strategije za promociju zanatstva  usvojene od strane lokalnih samouprava u Rožajama i Sjenici.

Glavne aktivnosti

(koje će dovesti do očekivanih rezultata):

A1.1. Program obuke o preduzetničkom znanju i ECDL;

A1.2. Edukativni materijal za zanatstvo i preduzetništvo;

A1.3. Mentorske usluge za nezaposlene zanatlije;

A.2.1. Organizacija „Majstora prekogranične nedjelje“;

A.2.2. Izrada zajedničkog portala za prezentaciju zanata;

A.3.1. Osnivanje kancelarija za promociju i podršku zanatstvu u opštinama Rožaje i Sjenica;

A.3.2. Usvajanje strategije za promociju zanatstva u Rožajama i Sjenici od strane lokalnih samouprava.