Naziv projekta: Zajedno je lepo-ljepše

Budžet projekta: € 124.445,05

Кorisnik sredstava u Republici Srbiji: Osnovna škola „Desanka Maksimović“, Novi Pazar

Partner: Kancelarija za mlade Grada Novi Pazar

Кorisnik sredstava u Crnoj Gori: Osnovna škola „Šukrija Međedović“, Godijevo, Bijelo Polje

Partner: Opština Bijelo Polje

Područje implementacije:
• Crna Gora: Opština Bijelo Polje
• Srbija: Grad Novi Pazar

Trajanje projekta: Republika Srbija: 10.10.2012. – 9.8.2013.; Crna Gora: 10.9.2012. – 9.7.2013.

Ciljevi projekta: Opšti cilj projekta je promocija razvoja djece kroz organizaciju interaktivnih vannastavnih aktivnosti međunacionalnih susreta među vršnjacima koji će doprinijeti zajedničkom učenju i potpunijim vrijednostima i fizičkom razvoju osnovnih škola. Specifični ciljevi projekta su:
• Kroz interaktivan rad dati mogućnost učenicima da prodube svoja znanja i prošire sopstveni horizont na polju životnih sposobnosti;
• Kroz socijalizaciju sa učenicima iz drugih država omogućiti im da razvijaju duh dobrosusjedskih odnosa;
• Razumijevanje kulturnih osobenosti ljudi koji žive u ovom podneblju sa ciljem razvoja međuetničke usklađenosti i tolerancije.

Aktivnosti i rezultati projekta:

Prva aktivnost projekta „Zajedno je lepo-ljepše“ je bila opremanje dvije partnerske škole savremenim nastavnim sredstvima i učilima. Informatički uređaji i oprema za instalaciju interneta, video i audio oprema daju osnovu za razvoj nastavnih i vannastavnih aktivnosti u školama u skladu sa aktuelnim trendovima u najrazvjenim zemljama. Nova učila i druga oprema omogućila je uvođenje novih programa rada značajno prilagođenijim djeci i nastavnom osoblju. Sportska oprema, koju je projekat obezbijedio, omogućio je sprovođenje, za ove škole novih sportskih sadržaja višestruko korisnih za kvalitetan rast i razvoj učenika.

Nastavnici škola u direktnoj saradnji, osmislili su plan i program radionica koji je, u narednom desetomjesečnom periodu sproveden u grupama od po 10 učenika.

Radionice na temu predrasuda i diskriminacije, nastavno osoblje je sprovelo u 6 etapa. Po dvije su sprovedene u obje škole odvojeno, a treća i posljednja šesta radionica su održane zajednički, u toku posjeta organizovanih u Godijevu, odnosno Novom Pazaru. Posljednju radionicu su vodili sami učenici. Aktivisti Kancelarije za mlade iz Novog Pazara organizovali su za učenike test znanja o borbi protiv predrasuda i dodijelili im sertifikate vršnjačkih edukatora. Mladi predavači su potom sproveli panel diskusiju i podijelili svoja znanja i vještine sa svojim vršnjacima sa smetnjama u razvoju na ovu važnu temu.

Na isti način, učenici druge grupe, zadužene za edukaciju na temu zloupotrebe psihoaktivnih supstanci, su se uz pomoć svojih nastavika obučili da svoja znanja prenesu na svoje vršnjake. Ovaj problem, na žalost sve više rasprostranjen, je obrađen i pronađeni su načini njegovog rješavanja, kroz po dvije radionice u obje parnerske škole odvojeno, a tokom uzajamnih posjeta drugara iz Godijeva i Novog Pazara održane su još dvije zajedničke radionice. Mladi predavači su, poslije položenog testa, zasluženo dobili sertifikate vršnjačkih edukatora. U ovu svrhu, mladi edukatori su pripremili i odgovarajuću edukativnu brošuru koju su podijelili deci u svojim školama.

Tema dječijih prava je takođe obrađena na isti način tokom projekta. Osim što su učenici naučili puno o ovom važnom pitanju, drugari iz Novog Pazara su, na osnovu svog iskustva, pomogli vršnjacima iz Godijeva da u svojoj školi formiraju đački parlament. Tako su se stvorili svi uslovi da se djeca koja idu u obje škole, na organizovan i efikasan način bore za svoje ideje i organizovano ostvare svoja zajednička prava.

Posebne grupe učenika iz Godijeva i Novog Pazara obučene su od strane svojih nastavnika, a zatim su svoja znanja prenijeli i svojim vršnjacima i na temu zaraznih bolesti koje se prenose seksualnim putem, kao što je sida.

Zanimljiva i aktuelna tema ekologije i zaštite životne sredine je među učenicima bila obrađena kroz organizaciju ekoloških sekcija. Znanja, vještine i konkretne akcije sprovodile su se odovijeno u obje škole, a tokom obostranih posjeta, vršnjaci su zajednički „zasukali rukave“ i uredili zelene površine oko svojih škola – sadili drveće i cvijeće, postavili nove korpe za otpatke, a posebno su se potrudili da iz svoje okoline sklone odrasle koji puše i napravili im posebne pušačke kabine.

I u Godijevu i u Novom Pazaru su formirani klubovi mladih istoričara. Učenici istraživači su, zajedno sa svojim nastavnicima, ali i osobljem lokalnih muzeja prikupili istorijsku građu koja govori o baštini svojih predaka.

Učenici iz svih tematskih klubova, sa svim drugim drugarima, su tokom posljednjeg zajedničkog boravka u Godijevu, organizovali i Festival kreativnosti u Domu kulture u Bijelom Polju, a ubrzo zatim, isti Festival učenici su organizovali i u Novom Pazaru. Na festivalima su svojim sugrađanima koji rade u javnim ustanovama predstavili koliko puno su naučili i koliko su važni za razvoj svog grada.

Tokom posjeta jedni drugima, učenici su bili smješteni u porodičnim kućama svojih drugara domaćina. Svoj boravak u drugoj sredini, uz pomoć projekta, učenici su maksimalno iskoriti mogućnost da posjete i upoznaju se sa prirodnim ljepotama i kulturno-istorijskim nasljeđem kraja u kom živi njihov drug domaćin. Ovaj način boravka im je dodatno približio običaje i navike vršnjaka i njihovih porodica iz drugih sredina, oplemenio njihova znanja i naučio ih da se još više trude da razumiju i poštuju druge kulture.

IZJAVE:

Rešad Sijarić, Direktor OŠ „Šukrija Međedović“, Godijevo

„Drago nam je što smo u prilici da ugostimo naše kolege iz Novog Pazara i razmijenimo iskustva sa njima. Mislim da imamo jedni drugima šta da pokažemo, naučimo i prenesemo iskustva. Želim ovom prilikom da istaknem da nam je prilikom učešća na konkursu za dobijanje bespovratnih sredstava preko IPA fonda nesebičnu podršku pružila lokalna uprava i Ministarstvo prosvjete i sporta.“

Munir Šabotić, Direktor OŠ „Desanka Maksimović“, Novi Pazar

„Siguran sam da ćemo ostvariti jednu trajnu saradnju i mimo ovog projekta. Inače, između Novog Pazara i Bijelog Polja postoje rodbinske veze, pa je prijateljstvo ovih škola i u tom pravcu dobar potez.“