Naziv projekta: Spajanje ljudi promocijom nauke i kulture

Budžet projekta: € 161.396,63

Кorisnik sredstava u Republici Srbiji: Gimnazija Кraljevo

Кorisnik sredstava u Crnoj Gori: JU Srednja mješovita škola „17. septembar“, Žabljak

Područje implementacije:
• Crna Gora: Opština Žabljak
• Srbija: Grad Кraljevo

Trajanje projekta: 1.9.2012. – 31.8.2013.

Ciljevi projekta: Opšti cilj projekta je udružiti ljude iz lokalnih zajednica i privrede u pograničnom području radi zajedničkog učešća u razvoju područja, koristeći ljudske, prirodne, kulturne i ekonomske resurse i prednosti. Specifični ciljevi projekta su:
• Jačanje prekograničnih veza među ljudima radi jačanja naučnih, obrazovnih, kulturnih i istorijskih veza i razmjena znanja i iskustava između područja zajedničkih interesa i socijalna inkluzija djece sa posebnim potrebama;
• Održavanje visokog kvaliteta životne sredine pograničnog područja kao ekonomskog resursa saradnjom u aktivnostima zaštite i korišćenja resursa i promocija zdravih stilova života.

Aktivnosti i rezultati projekta:

Projekat „Spajanje ljudi promocijom nauke i kulture“ je logičan nastavak projekta „Ekologijom i sportom do zdrave Evrope” koji je realizovan u okviru prvog poziva Programa prekogranične saradnje Srbija-Crna Gora. To ukazuje na kvalitet realizacije projektnih aktivnosti, saradnje i postignutih rezultata. Program aktivnosti i njihovu realizaciju osmislili su školski timovi ove dvije partnerske škole. U samoj realizaciji učestvovali su profesori, učenici i njihovi roditelji, lokalne zajednice i drugi prijatelji škola.

Konkretno, u okviru projekta realizovana su 4 kampa – 2 u Crnoj Gori (Žabljak i Biogradska gora), dva u Srbiji (Goč i Kopaonik). U kampovima su vršene edukacije učesnika sa ciljem da naučeno povežu sa životnom praksom i konkretnim životnim situacijama. Takođe, realizovan je veći broj radionica koje su tretirale teme ekologije, kulturno-istorijskih veza, sporta i zdravih stilova života.

Realizovane su mnoge posjete kulturno-istorijskim spomenicima u Crnoj Gori i Srbiji. Realizovano je i 8 festivala nauke, na kojima su obučeni učenici izvodili eksperimente iz fizike, hemije i biologije, dokazujuću da je nauka dostupna svima. Posebnu pažnju su privukli festivali nauke za djecu sa posebnim potrebama. Realizovana su dva festivala, i to jedan za učenike u Dnevnom centru za boravak djece sa posebnim potrebama „Tisa” u Bijelom Polju i jedan u Školi za osnovno i srednje obrazovanje dece sa posebnim potrebama u Кraljevu. Eksperimenti su bili prilagođeni za djecu, a ona su sa ogromnim entuzijazmom i oduševljenjem učestvovala u njima. Ova aktivnost je imala za cilj razvijanje ljudske plemenitosti koja se, zapravo, sastoji u međusobnom razumijevanju, uvažavanju i poštovanju tuđe ličnosti i prihvatanju različitosti.

Pored toga, realizovane su i aktivnosti u vezi sa unaprjeđenjem uslova za realizaciju nastave u dvije partnerske škole. Unaprijeđena je saradnja dvije škole, povećan nivo svijesti učenika o značaju nauke u obrazovanju i o njenom uticaju na svakodnevni život. Poboljšane su sposobnosti učenika u pogledu razmjene stečenih znanja, kao i njihov nivo svijesti u oblasti kulturnih i istorijskih veza između dva regiona, kao i o značaju zaštite životne sredine, zdrave ishrane i sporta. Jedan od ostvarenih rezultata je i učešće djece sa posebnim potrebama u određenim projektnim aktivnostima.

IZJAVE:

Bojović Živorad, direktor Srednje mješovite škole „17. septembar“, Žabljak

„Realizacijom IPA projekta „Promocijom nauke i kulture spajamo ljude“ škola u Žabljaku je ostvarila značajne benefite na unapređenju uslova za realizaciju nastave, a učenici i profesori škole stekli značajna znanja i iskustva, ne samo iz raznih predmetnih oblasti, već i u radu sa djecom sa posebnim potrebama. Zaista, bilo je pravo zadovoljstvo vidjeti ozarena lica i oduševljenje djece sa posebnim potrebama.

Učenici naše škole i njihovi roditelji, bili su puni hvale za ono što je naučeno u toku realizacije projekta, a roditelji su na više roditeljskih sastanaka i na Savjetu roditelja posebno hvalili benefite koji su ostvareni kroz ovaj projekat. Siguran sam da je ovaj projekat u značajnoj mjeri ojačao autoritet i ulogu škole u zajednici.“

Vladan Pejović, profesor fizike u Gimnaziji Кraljevo

„Dva događaja su ostavila ogroman utisak na mene tokom realizacije projekta „Promocija nauke i kulture povezuje ljude“: posete deci ometene u razvoju u Кraljevu i Bijelom Polju i poseta džamiji u Novom Pazaru. Radost koju smo priuštili ovoj deci je jedno neprocenjivo iskustvo i učvrstilo našu želju da se toj deci posveti veća pažnja i ukaže na probleme sa kojim se svakodnevno susreću. Takođe, poseta džamiji u Novom Pazaru je za sve nas jedno neverovatno iskustvo. Кao nikad do sad, ova dva događaja su učvrstila moje uverenje da smo svi jednaki pred Bogom (ma kako se on zvao), samo su različite okolnosti pod kojim smo došli na ovaj svet. Na tome treba insistirati i tome učiti mlada pokoljenja i ovaj svet bi bio mnogo lepše mesto za život.”