Pregled projekta
Program: PPS SRB-CG 2014-2020
Poziv za dostavljanje predloga projekata: 1st
Broj aplikacije: 81-22
Naziv projekta: Smanjenje uticaja lokalnih zajednica prekograničnog regiona Srbija – Crna Gora na klimatske promjene – MI MOŽEMO
Specifični cilj Programa: 2.2: Zaštita prirodnih resursa
Programski rezultati: 2: Unaprjeđenje zaštite prirode
Budžet projekta: Ukupna vrijednost projekta: EU doprinos
221,701.83 188,446.00 (85%)
Korisnik sredstava: Vodeći aplikant: Ko-aplikant:
Srbija: Asocijacija za razvoj ibarske doline “IDA”

JEP „Toplana“, Kraljevo

Crna Gora: DOO „Grijanje“ Pljevlja

NVO Centar ekoloških inicijativa, Berane

 

Područje realizacije: Srbija: Kraljevo, Novi Pazar, Priboj, Nova Varoš, Vrnjačka Banja, Raška.                Crna Gora: Pljevlja, Berane, Bijelo Polje, Kolašin, Mojkovac.
   
Ciljne grupe projekta: 8 lokalnih samouprava, 10 predstavnika lokalnih samouprava u pograničnoj oblasti, 8 predstavnika iz 2 javna preduzeća, 6 javnih preduzeća, 12 nastavnika iz 4 škole, predstavnici iz 10 udruženja, najmanje 4 predstavnika lokalnih privrednika, 4 medija , 600 učesnika iz osnovnih i srednjih škola, 8000 domaćinstava korisnika daljinskog grijanja, sa oko 30000 članova, 4 osnovne i 4 srednje škole
Trajanje projekta: 08.06.2019. – 07.05.2021. (23 mjeseci)
Opšti cilj projekta: Dat doprinos zaštiti prirodnih resursa kroz smanjenje zagađenja, održivu potrošnju obnovljivih izvora energije i smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte.
Specifični ciljevi: Lokalne zajednice u projektnoj oblasti izgradile tehničke kapacitete i poboljšale znanje o efikasnom korišćenju lokalnih obnovljivih izvora i povećanju energetske efikasnosti, kao mjere za smanjenje klimatskih promena.

 

Očekivani rezultati : R1. Uvedene inovativna rješenja u sistemu daljinskog grijanja na lokalnom nivou, u cilju smanjenja klimatskih promjena

R2. Razvijen model za uspostavljanje sistema plaćanja toplotne energije prema potrošnji, kao osnova za ekonomičniju potrošnju energije

R3. Definisani regionalni prekogranični prioriteti o smanjenju gasova sa efektom staklene bašte, kroz energetsku efikasnost i korišćenje obnovljivih izvora energije

R4. Realizacija četiri pilot projekata u oblasti korišćenja obnovljivih izvora energije u obrazovnim ustanovama

R5. Razvijen obrazovni program za učenike o klimatskim promjenama

R6. Ključni akteri lokalnih samouprava u prekograničnoj oblasti, i šira javnost, stekli znanja o obnovljivim izvorima energije i klimatskim promjenama.

 

Glavne aktivnosti

(koje će dovesti do očekivanih rezultata):

Radni paket 1. Uvođenje novih i inovativnih tehnoloških rješenja u sistemima daljinskog grejanja na lokalnom nivou;

 A1.1 Instalacija i uvođenje solarnog sistema električne energije proizvodi u PIK “Toplana” Kraljevo;

A1.2 Poboljšanje tehničkih i ljudskih kapaciteta JP “Grijanje” Pljevlja za brzo lociranje kvarova i neodložnih intervencija u sistemu distribucije energije za grijanja;

A1.3 Razvoj modela za uspostavljanje sistema plaćanja toplotne energije prema potrošnji;

A1.4 Radionica „Energetska efikasnost i korišćenje solarne energije za smanjenje negativnog uticaja na klimatske promjene“ ;

Radni paket 2. Realizacija “pilot projekata” u oblasti obnovljive energije, i stvaranje preduslova za bolje obrazovanje studenata u ovoj oblasti;

A2.1 Ugradnja obnovljivog energetskog sistema grijanja u dvije škole;

A2.2 Ugradnja malih fotonaponskih sistema za prouvodnju solarne električne energije u 4 škole;

A2.3 Formiranje četiri “zelena školska kabineta” za korišćenje obnovljivih izvora energije;

A2.4 Razvoj plana i programa o korišćenju obnovljivih izvora energije, klimatskim promjenama i životnoj sredini;

Radni paket 3. Podizanje nivoa znanja ključnih aktera u graničnoj zoni o obnovljivim izvorima energije i klimatskim promjenama;

A3.1 Priprema, štampanje i distribucija publikacija o korišćenju obnovljivih izvora energije, ulozi lokalnih zajednica u klimatskim promjenama i promocija projekta;

A3.2 Promocija dobrih praksi;

A3.3 Završna konferencija „Put do bolje energetske efikasnosti i većeg korišćenja obnovljivih izvora energije“ ; A3.4 Priprema, snimanje i produkcija kratkog promotivnog filma o korišćenju obnovljivih izvora energije, ulozi lokalnih zajednica u klimatskim promjenama i promocija projekta.