Mjera 1.2: Prekogranične inicijative usmjerene na razmjenu ljudi i ideja sa ciljem poboljšanja saradnje stručne javnosti i građanskog društva.

Naziv projekta: Škola za farmere

Budžet:

  Vrijednost projekta EU doprinos
Republika Srbija € 21,423.97 € 15,158.97
Crna Gora € 33,301.00 € 27,610.00
UKUPNO € 54,724.97 € 42,768.97

Korisnik sredstava u Republici Srbiji: Agronomski Centar

Korisnik sredstava u Crnoj Gori: NVO Centar za razvoj agrara
Partneri: Zavod za zpošljavanje Crne Gore, Regionalni Centar Bijelo Polje;
Nacionalna služba za zapošljavanje, Područna jedinica Prijepolje

Područje realizacije:
• Crna Gora: Opštine Bijelo Polje i Mojkovac
• Srbija: Opštine Prijepolje i Priboj

Ciljna grupa: Nevladine organizacije, nezapošljena lica na evidenciji nacionalnih službi za zapošljlavanje u Bijelom Polju u crnoj Gori I Prijepolju u Srbiji. Trideset polaznika obuke.

Period relaizacije: 16/11/2010 – 30/09/2011

Ciljevi projekata:
Opšti cilj: Razvoj poljoprivrede kroz prekograničnu saradnju, unapređenje procesa proizvodnje hrane, povećanje stopu zaposlenosti u okviru Programa prekogranične saradnje
Specifični cilj: Uključeno 30 osoba u process proizvodnje hrane

Aktivnosti i rezultati projekta:

Projekat “Škola za farmere” nevladine organizacije Centar za razvoj agrara iz Bijelog Polja i Agronomskog centra iz Priboju je realizovan tokom 2010. i 2011. godine uz finansijsku podršku Evropske unije u okviru Programa prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora 2007-2013.
Projekat je primijenio participativni pristup za razvoj prakse upravljanja u poljoprivredi. Individualni farmeri, registrovani kao nezaposlena lica od strane nacionalnih agencija za zapošljavanje, učestvovali su u aktivnostima projekata. Obećavajući rezultati su postignuti uz mogućnost repliciranja. Projekat je uveo participativni pristup koristeći neformalne metode obrazovanja odraslih na osnovu eksperimentalnih tehnika učenja i participativne metode treninga. Treneri su u okviru projekta istakli su značaj učenja kroz rad. Učenje se odvijalo kako u učionici tako i na terenu i bilo je prilagođeno nivou znanja polaznika obuke.
U okviru pripremnih aktivnosti projekat je podržao nabavku opreme i namještaja za salu za obuku u vlasništvu Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, Filijala Bijelo Polje. U saradnji sa nacionalnim agencijama za zapošljavanje iz Srbije i Crne Gore korisnici bespovratnih sredstava izabrali su 30 učesnika obuke, zvanično registrovanih kao nezaposlena lica, za pohađanje škole za farmere, kao i 12 predavača iz relevantnih obrazovnih institucija, uključujući: Ekonomski i biotehničkih Fakultet, Univerziteta Crne Gore, savjetodavne službe, Poljoprivredne fakultete i institute iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Slično ovome, u Srbiji je angažovano 9 predavača za realizaciju predavanja za odabrane farmere. Svi učesnici “Škole za farmere” pohađali su ukupno 58 predavanja, 29 predavanja po zemlji, i učestvovali u 5 terenskih posjeta u dvije zemlje. Treninzi su realizovani u periodu od tri mjeseca, a frmeri su imali priliku da steknu nova znanja u vezi različitih poljoprivrednih tema i tehnika, uključujući: tehnologija poljoprivrednih proizvoda, stočarstvo, proizvodnja povrća, zaštita bilja, zemljišta i Agro hemija, proizvodnja voća, organska poljoprivreda i proizvodnja ratarskih kultura .
Na kraju projekta, 25 polaznika obuke u Crnoj Gori uspešno je položilo završni ispit. Zavod za zapošljavanje Crne Gore izabrao je 15 poljoprivrednika koji su položili završni ispit i podržala ih sa dodjelom kredita u iznosu od 5.000 eura. Završetak projekta u Srbiji rezultirao je sa ukupno 28 polaznika koji su edukovani u vezi sa različitim poljoprivrednim temama koji su takođe uspješno položili završni ispit. Kao podršku za započinjanje sopstvenog biznisa polaznici iz Srbije dobili su po 160.000 dinara po korisniku. Sve projektne aktivnosti bile su propraćene od strane nacionalnih elektronskih i štampanih medija i propraćene su organizacijom Pres konferencija u obje zemlje.
Zajedničke aktivnosti i treninzi ojačali su saradnju između svih učesnika u okviru projekta (univerziteta, NVO-a, javnih institucija, stručnjaka iz oblasti poljoprivrede i ruralnog turizma, nezaposlenih), i doprinijeli razmjeni ljudskih resursa i ideja u cilju poboljšanja standarda uspostavljenih od strane EU u procesu integracije Republike Srbije i Crne Gore u EU.