Mjera 1.2: Prekogranične inicijative usmjerene na razmjenu ljudi i ideja sa ciljem poboljšanja saradnje stručne javnosti i građanskog društva.

Naziv projekta: Saradnja briše granice
Budžet:

  Vrijednost projekta EU doprinos
Republika Srbija € 27,790.00 € 23,621.50
Crna Gora € 27,870.00 € 23,689.50
UKUPNO € 55,660.00 € 47,311.00

Korisnik sredstava u Republici Srbiji: NVO “Argument”
Beneficiary of funds in Montenegro: NVO “Bonum”
Partners: NVO ”Udruženje građana Bukovica”, Montenegro
NVO ”Zene Pljevalja”, Crna Gora

Područje realizacije:
• Crna Gora: Sjevero zapadna Crna Gora – Pljevlja
• Srbija: Jugozapadna srbija – Prijepolje

Ciljna grupa: Ljudi sa obje strane granice, sa naglaskom na omladinu.

Period realizacije: 16/11/2010 – 16/09/2011

Ciljevi projekta:
Opšti cilj projekta:
Povezivanje ljudi, zajednica i privreda, kako sbi zajedno doprinijele razvoju međusobne saradnje uz korišćenje ljudskih, prirodnih i ekonomskih resursa.
Specifični ciljevi projekta:
– Uspostavljanje redovne saobraćajne linije između Pljevalja i Prijepolja,
– Prezentacije kulturne baštine na dva grada, Pljevalja i Prijepolja,
– Povezivanje mladih kroz sportske aktivnosti,
– Jačanje civilnog društva u prekograničnoj oblasti, kroz omladinsko obrazovne kamp na teme volonterizma, ekologije, zloupotrebe psihoaktivnih supstanci, demokratija, jačanje omladinskog preduzetništva,
– Prezentacija i jačanje mladih volontera, uspostavljanje volonterskih obrazovnih i radnih kampova za aktivno učešće u poboljšanju položaja mladih u Pljevljima i Prijepolju,
– Formiranje volonterskih centara u Pljevljima i Prijepolju, i formiranje neformalne mreže “VOLONTERIZAM “.

Aktivnosti i rezultati projekta

Projekat “Saradnja briše granice” ponovo je uspostavio već dobru saradnju gradova Pljevalja i Prijepolja, koji se nalaze na granici dvije susjedne zemlje. Iako je rastojanje između gradova samo 35 km ne postoji redovna autobuska linija između ova dva grada, a svi napori i inicijative unutar projekta nijesu urodile plodom. Projekat je inicirao i uspostavio saradnju među mladima iz osnovnih škola “Salko Aljković” iz Pljevalja i “Vladimir Perić Valter” iz Prijepolja, kroz organizovanje omladinskih volonterskih kampova, različite sportske aktivnosti, kulturne prezentacije, zajednički veb sajtu i dvije neformalne mreže nevladinih organizacija i mrežu volontera.
Omladinski edukativni kamp je organizovan u Prijepolju u kojem je uzelo učešće 30 učesnika sa teritorija Prijepolja i Pljevalja. Učesnici su stekli nova znanja o demokratiji, ekologiji, bolestima zavisnosti, i etnologiji, dok je volonterski omladinski kamp organizovan u Pljevljima uz prisustvo 30 mladih polaznika. Volonterski kamp između ostalog sadržao je aktivnosti čišćenja određenih lokacija u opštini Pljevlja i poslužio kao sredstvo za ostvarivanje prijateljstva i dobrih prekograničnih odnosa. U cilju obezbjeđivanja održivosti projekta, formirani su Volonterski centari u dvije opštine sa svim potrebnim dokumentima za rad, i sa članstvom od 20 osoba po centru. Svrha Centara je promocija volonterizama i njegovih vrijednosti. Ono što je slijedilo hronološki bila je, aktivnost u kojoj su učestvovala oba partnera, uspostavljanja neformalna regionalna mreža “Volonterizam”, čiji su članovi 12 nevladinih organizacija iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Prijepolja i Pljevalja predstavili su svoje kulturne, turističke i prirodne resurse kroz organizovanje kulturnih prezentacija, uz prisustvo više od 80 osoba, i pokrivenost događaja, kako od strane lokalnih i tako i od strane regionalnih medija.
Saradnja među mladima iz škola “Salko Aljković” iz Pljevalja i “Vladimir Perić“ je osnažena kroz zajedničko organizovanje dva sportska takmičenja u šahu, košarci, fudbalu i odbojci. U ovom takmičenju je bilo važno učestvovati, a preko 300 učesnika poslije događaja nije brinulo o rezultatima, već su bili srećni ostvarenim novim prijateljstvima. Dodatna aktivnost koja je doprinijela održivosti projekta je izrada zajedničkog veb sajta, koji je u prvih 10 mjeseci imao više od 3000 posetilaca (www.plljevlja-prijepolje.net ).
Projekat je pokazao koliko su male aktivnosti važne za uspostavljanje dobre prekogranične saradnje između lokalnih vlasti, mladih, obrazovnih I kulturnih institucija promovišući interkulturalnu, obrazovnu, interetničku I saobraćajnu saradnju.