Pregled projekta
Program: Program prekogranične saradnje Srbija-Crna Gora 2014-2020
Poziv za dostavljanje prijedloga projekata: Prvi poziv za dostavljanje prijedloga projekata, EuropeAid/139073/ID/ACT/Multi
Broj aplikacije: 85-18
Naziv projekta: Rehabilitacija ilegalnog otpada na rijeci Lim i podizanje svijesti o njegovoj štetnosti
Specifični cilj Programa: 2.2: Zaštita prirodnih resursa
Programski rezultati: 1: Povećanje javne svijesti
Budžet projekta: Ukupna vrijednost projekta: EU doprinos
€157.033,32 €133.478,32 (85%)
Korisnik sredstava: Vodeći aplikant: Ko-aplikant:
Opština Bijelo Polje, Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj Srbija:

 • Opština Priboj
 • JKP Usluga Priboj

Crna Gora:

 • NVO Euromost, Bijelo Polje
Područje realizacije: Srbija: Crna Gora:
Opština Priboj Opština Bijelo Polje
Ciljne grupe projekta: Ciljna grupa projekta su građani opština Bijelo Polje i Priboj, koji žive u blizini ilegalnih deponija u toku rijeke Lim, koje će biti očišćene tokom implementacije projekta. Oko 10000 ljudi iz ovih opština biće obuhvaćeno projektnim aktivnostima kao ciljna grupa, jer je njihovo zdravlje direktno ugroženo ilegalnim deponijama.
Trajanje projekta: 30.12.2018-29.02.2020 (14 mjeseci)
Opšti cilj projekta: Doprinijeti zaštiti životne sredine uklanjanjem ilegalnih deponija, uspostavljanjem sistema nadzora i podizanjem svijesti ljudi o ispravnom odlaganju otpada
Specifični ciljevi:
 1. Uspostaviti održivi model zaštite životne sredine uklanjanjem 12 ilegalnih deponija smeća (najmanje 50 tona smeća) i uspostavljanjem 4 nadzorna sistema za zaštitu područja.
 2. Obezbijediti uslove za promjenu navika lokalnog stanovništva u 2 ciljne opštine kroz podizanje svijesti o pravilnom odlaganju otpada.
Očekivani rezultati : R1.1 – 12 ilegalnih deponija očišćeno i zatvoreno u periodu od dvanaest mjeseci u Srbiji i Crnoj Gori – 6 u Srbiji (najmanje 20 tona smeća) i 6 u Crnoj Gori (najmanje 30 tona smeća).

R1.2 – Uspostavljen sistem održivosti projekta čiji je cilj sprječavanje ponovnog odlaganja otpada, uspostavljenog kroz sistem monitoringa (video nadzor) i postavljanjem fizičkih prepreka na 6 lokacija u Srbiji i 6 u Crnoj Gori u roku od 12 mjeseci.

R1.3 – Pošumljeno  i obnovljena šuma  u 6 oblasti u Srbiji i 6 u Crnoj Gori u period trajanja projekta.

R2.1 – 25% lokalnog stanovništva upoznato sa pravilnim načinima odlaganja otpada u periodu od dvanaest mjeseci

R2.2 – uspostavljene 4 zelene SOS telefonske linije; 1 u Srbiji i 3 u Crnoj Gori u periodu od dvanaest mjeseci

Glavne aktivnosti

(koje će dovesti do očekivanih rezultata):

 1. Upoznavanje lokalnih samouprava, komunalnih preduzeća i komunalne pogranične policije Crne Gore i Srbije sa projektnim aktivnostima
 2. Izbor ilegalnih deponija za čišćenje
 3. Čišćenje ilegalnog otpada
 4. Zatvaranje ilegalnih deponija otpada
 5. Pošumljavanje i osnivanje „parkova prirode“
 6. Instalacija opreme za video nadzor
 7. Osnivanje Zelenih SOS telefona
 8. Anketa
 9. Analiza kampanje istraživanja