Naziv projekta: Preventivne akcije u sektoru reproduktivnog zdravlja – PARHS

Budžet projekta: € 392.164,17

Кorisnik sredstava u Republici Srbiji: Dom zdravlja Raška

Partneri:
• Regionalna razvojna agencija Sandžaka – SEDA, Novi Pazar
• Zdravstveni centar Novi Pazar

Кorisnik sredstava u Crnoj Gori: JZU Dom zdravlja za područje opština Nikšić, Šavnik i Plužine

Partneri:
• Fondacija za razvoj sjevera Crne Gore – FORS Montenegro
• Dom zdravlja Berane
• Ministarstvo zdravlja Crne Gore

Područje implementacije:
• Crna Gora: Opštine Berane, Nikšić i Pljevlja
• Srbija: Opština Raška i grad Novi Pazar

Trajanje projekta: 1.8.2012. – 31.1.2014.

Ciljevi projekta: Opšti cilj ovog projekta je unaprjeđenje reproduktivnog zdravlja žena u prekograničnom području Crne Gore i Srbije. Specifični cilj projekta je unaprjeđenje dostupnosti i podizanje svijest o dostupnim preventivnim zdravstvenim pregledima u 5 zdravstvenih centara, odnosno domova zdravlja u cilju ranog otkrivanje raka dojke i raka grlića materice kod žena u reproduktivnom dobu.

Aktivnosti i rezultati projekta:

Prije i nakon realizacije projektnih aktivnosti, vršena su istraživanja o nivou informisanosti žena o potrebi i značaju preventivnih zdravstvenih pregleda. Istraživanja su sprovedena na uzorku od oko 1000 ispitanica – žena, korisnica usluga zdravstvenih ustanova iz projektnog područja. Uporedna analiza stepena informisanosti žena na teme relevantne za oblast prevencije oboljenja dojke i grlića materice, prije i nakon sprovođenja projekta, pokazala su zavidan porast nivoa svijesti. Кampanja podizanja svijesti o potrebi sprovođenja preventivnih zdravstvenih pregleda u projektnom području je sprovedena posredstvom svih raspoloživih lokalnih i regionalnih medija u prekograničnom području.

U okviru projekta sprovedene su obuke za osoblje zdravstvenih centara o načinima pristupa korisnicama zdravstvenih usluga i načinima sprovođenja preventivnih zdravstvenih pregleda. Obuke su evidentno unaprijedile kvalitet komunikacije zdravstvenih radnika i korisnica zdravstvenih usluga čime se povećao broj žena koje obavljaju preventivne preglede.

Projekat je obezbijedio stručne obuke zdravstvenih radnika o savremenim metodama sprovođenja preventivnih zdravstvenih pregleda, kako u domenu dijagnostike, tako i u domenu tretmana oboljelih. Na taj način je povećana osposobljenost medicinskog osoblja za pružanje kvalitetnijih usluga, čime će se nesumnjivo povećati pozitivni efekti prevencije i liječenja kancerogenih oboljenja dojke i grlića materice, što će u budućnosti, sasvim izvjesno, dovesti do smanjenja negativnih posljedica ovih vrsta oboljenja među populacijom žena prekograničnog područja.

Sproveden je i niz edukativnih programa o značaju i potrebi preventivnih zdravstvenih pregleda za više od 1000 žena u reproduktivnoj dobi, kao i o načinima samostalnih pregleda kojima se dodatno može doprinijeti što ranijem otkrivanju bolesti dojke i grlića materice. Iz razloga jezičke barijere, posebni edukativni programi su sprovedeni za romsku populaciju. Rezultat ovih edukacija, u sinergiji sa drugim projektnim aktivnostima, doveo je od značajnog odaziva, a svakako će imati uticaj i na dalje povećanje broja žena koje redovano obavljaju preventivne preglede dojke i grlića matrice.

Zahvaljujući projektu, zdravstveni centri i domovi zdravlja u projektnom području opremljeni su specijalizovanom opremom za sprovođenje preventivnih zdravstvenih pregleda dojke i grlića materice, a zdravstveni radnici obučeni za njihovo korišćenje. Na taj način, ove ustanove su u velikoj mjeri podigle svoje kapacitete da odgovore na zahtjeve korisnica zdravstvenih usluga i obezbijede im adekvatan medicinski tretman u ovoj oblasti.

U toku projekta preventivni zdravstveni pregledi dojke i grlića materice sprovedeni su kod više od 8000 žena. Ovaj izuzetan rezultat je od ogromnog značaja za unaprjeđenje reproduktivnog zdravlja kod žena u prekograničnom, projektnom pokrivenom području. Na taj način, sasvim je izvjesno, značajno će se doprinijeti smanjenju broja oboljelih žena u reproduktivnoj dobi sa teritorija opština uključenih u projekat.

IZJAVE:

Dr Veselin Bulatović, direktor JZU Dom zdravlja Nikšić

„Za Dom zdravlja Nikšić je učešće u Projektu „PARHS – Preventivne akcije u sektoru reproduktivnog zdravlja“ bilo veoma značajno. Nabavljena je vrijedna oprema, a ljekari i medicinski tehničari su pohađali korisne treninge i obuke vezane za prevenciju, dijagnozu i liječenje karcinoma grlića materice.

Posebno značajan dio projekta je bila kampanja informisanja žena o značaju preventivnih pregleda, kao i sama aktivnost organizovanja preventivnih pregleda, budući da se veoma veliki broj žena i dalje ljekaru obraća tek kada je bolest u poodmaklim fazama.

Prekogranična saradnja je dovela do unapređenja komunikacije sa našim kolegama iz Republike Srbije, razmjene iskustava i najboljih praksi, što je od velikog značaja za naš rad.“

Dr Miladin Andrić, direktor Doma zdravlja Raška

„Ovim projektom veoma je unapređena trenutna stručna i tehnička opremljenost ginekoloških odeljenja domova zdravlja u Raški i Novom Pazaru. Pored savremene opreme koja je nedostajala, Projekat je doprineo i unapređenju savremenih znanja i iskustava u oblasti prevencije raka dojke i raka grliđa materice. Sa druge strane, promotivna kampanja koja je vođena u toku Projekta, doprinela je povećanju broja žena u reproduktivnom životnom dobu koje dolaze na preventivne preglede.“

Dr Nada Marković, Ministarstvo zdravlja RS

„Zaista je zadovoljstvo videti projekat u kojem institucije i organizacije iz različitih domena zajednički rade na projektu u čijem je fokusu prevencija raka dojke i raka grlića materice. Ovo je jedan odličan primer kako se timskim radom mogu postići dobri rezultati i uspešno realizovati ovakvi Projekti, koji su od izuzetnog značaja za širu zajednicu.“