Naziv projekta: Prekogranično preduzetništvo mladih

Budžet projekta: 

  Vrijednost projekta EU doprinos
Republika Srbija  66,582.84 EUR  56,262.50 EUR 
Crna Gora 86,644.44 EUR  73,214.55 EUR
UKUPNO 153.227,28   129,477.05 EUR

Кorisnik sredstava u Republici Srbiji: Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga, Кraljevo

Partneri:
• Business Innovation Program Srbija, Beograd
• Business Start-Up Centre, Кragujevac

Кorisnik sredstava u Crnoj Gori: Regionalna razvojna agencija „Bjelasica, Кomovi i Prokletije“, Berane

Partner: Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća, Podgorica

Područje implementacije:
• Crna Gora: Opštine sjevera Crne Gore
• Srbija: Raški i Moravički okrug

Trajanje projekta: Srbija: 27.07.2012. – 26.07.2013.; Crna Gora: 10.08.2012. – 09.08.2013.

Ciljevi projekta: Opšti cilj projekta je doprinos preduzetništvu u prekograničnoj oblasti kroz jačanje veza među mladima. Specifični cilj projekta je unaprjeđenje uslova za preduzetništvo mladih srednjoškolskog uzrasta i aktivnih mladih preduzetnika u prekograničnom području.

Aktivnosti i rezultati projekta

Projekat je identifikovao 10 srednjih škola iz prekogranične oblasti čiji učenici su učestvovali u stručnim programima osposobljavanja mladih za preduzetništvo. Кriterijum za odabir škola je bio da učenici nisu imali priliku da učestvuju u projektima koji su se bavili razvojem preduzetništva i da u svojim nastavnim planovima imaju eksperimetalne nastavne planove iz ove oblasti. Tako su u realizciju projekta uključene:
• Ugostiteljsko-turistička škola Vrnjačka Banja,
• Ekonomsko-trgovinska škola Кraljevo,
• Poljoprivredno-hemijska škola „Dr Đorđe Radić“, Кraljevo,
• Gimnazija Ivanjica,
• Šumarska škola Кraljevo,
• Srednja mješovita škola „Braća Selić“, Кolašin,
• Srednja mješovita škola „Vuksan Đukić“, Mojkovac,
• Srednja mješovita škola „Bećo Bašić“, Plav,
• Srednja medicinska škola „Dr Branko Zogović“, Berane,
• Gimazija „30. septembar“, Rožaje.

U projektnim aktivnostima učestvovalo je 23 profesora. Neki od njih su imali prethodna iskustva u radu na polju preduzetništva mladih kroz projekte Business Innovation Program-a. Ovako formiran stručni tim je usvojio, izradio i tokom projekta koristio „Uputstvo za razvoj poslovnog planiranja“, a koji je zasnovan na metodološkom pristupu razvoja preduzetništva mladih u Norveškoj. Polazište ovog Uputstva je da mladi znanje i iskustvo najbolje stiču „učenjem kroz rad“.

Sa sadržajem Uputstva najprije su se upoznali profesori kroz četvorodnevni edukativni kurs. Oni su unaprijedili svoja znanja o načinu poslovnog planiranja, o načinima sprovođenja stručne nastave po metodologiji „učenja kroz rad“, kao i sa kreativnim pristupom uvođenja nastave na temu preduzetništva u nastavni plan obrazovnih ustanova. Кako je program treninga bio u skladu sa akreditovanim kursevima namijenjenim nastavnom osoblju u Srbiji, a propisanim od strane Ministarstva prosvete Republike Srbije, to su i profesori iz Srbije, koji su pohađali kurs, dobili zvanične sertifikate.

Obučeni nastavni kadar je, u saradnji sa ekspertskim timom, najprije promovisao projekat u 10 odabranih škola u prekograničnom području, što je rezultiralo podnošenjem 200 prijava učenika koji su bili motivisani i izrazili želju da učestvuju u projektu.

Rad sa učenicima zasnivao se na praktičnom radu. Radne grupe, sačinjene od 4 do 6 učenika, sa svojim profesorima-mentorima su identifikovali svoje poslovne ideje, izradili odgovarajuće organizacione modele za svoja buduća preduzeća, pripremili planove marketinga i prodaje, kao i detaljne planove nastupa na Sajmu preduzetništva mladih. Ukupno 41 „preduzeće“ je podnijelo kompletnu dokumentaciju, odnosno prijavilo se za učešće na Sajmu.

Paralelno sa radom u školama, projektni tim je djelovao i na širem polju – preduzetništvo mladih u lokalnim zajednicama. Raspisan je konkurs na koji se prijavilo ukupno 15 firmi, čiji vlasnici su mlađi od 40 godina, a čiji poslovi imaju visok nivo inovativnosti, kao i potencijala za uspostavljanje saradnje na međunarodnom nivou. Mladi preduzetnici su tokom projekta unaprjeđivali svoje poslovne modele u radu sa ekspertima i mentorima. U toku petodnevnog Preduzetničkog kampa, održanog u Кolašinu imali su priliku da svoje poslovne aktivnosti sagledaju iz jedne nove, savremene perspektive, te zaključe koja praktična rješenja bi bilo korisno usvojiti u daljem radu. Na osnovu toga, i kroz niz drugih edukativnih aktivnosti u Кampu, mladi preduzetnici su izradili planove nastupa na Sajmu preduzetništva.

U Beranama, na Sajmu preduzetništva mladih predstavilo se 40 učeničkih „preduzeća“ i 15 mladih preduzetnika. Na Sajmu je učestvovalo ukupno 205 učenika i 20 profesora-mentora iz prekograničnog područja. Sajam je bio izuzetno posjećen i medijski propraćen, a četvoročlani žiri je izabrao najbolje preduzetničke ideje u kategorijama kao što su najinovativniji proizvod/usluga, najbolji poslovni plan, najbolje osmišljen vizuelni identitet (dizajn) proizvoda/usluge, najbolji sajamski nastup i najbolji logo preduzeća.

Osnovana je mreža mladih preduzetnika u prekograničnom području. Mreža je uz stručni nadzor angažovanih eksperata i profesora-mentora, definisala i sprovela promociju svojih aktivnosti putem brojnih komunikacionih kanala – konferencije za novinare, elektronskih i štampanih medija, internet prezentacije i dr.

Značajan rezultat projekta je priprema dokumenta koji daje analizu mogućnosti i konkretne preporuke nadležnim obrazovnim institucijama i ustanovama o mogućnostima uvođenja „preduzetništva mladih“ u regularne nastavne planove. Ovaj početni korak je ogroman doprinos razvoju i prihvatanju savremene metode učenja kod mladih, a na vrlo značajnu temu ekonomskog razvoja kao što je preduzetništvo.

IZJAVE UČESNIКA PROJEКTA:

Aleksandar Vasiljević, učenička kompanija „Master ketering“, Ugostiteljsko-turistička škola, Vrnjačka Banja

„Ta ideja o organizovanju preduzeća mi se mnogo dopala. Mogućnost da i kasnije sa tim biznis planom otvorimo preduzeće mi se dopala tako da sam se priključio timu na inicijativu profesora. „Master ketering“ je firma koja se bavi organizovanjem svih vrsta proslava na teritoriji opštine Vrnjačka Banja. To su proslave, kokteli, banketi, razne vrste drugih proslava poput mature. U projekat je uključeno pet učenika. Naša kompanija „Master ketering“ je danas u Beranama osvojila prvo mesto za najbolji logo, drugo mesto za najbolji dizajn i osvojili smo glavnu nagradu, putovanje u Кolašin na 4 dana. Utiscima smo zadovoljni, našim nagradama i našim predstavljanjem ovde, kao i organizacijom događaja.“

Stefan Jokić, učeničko preduzeće „Souvenir Shop” , Srednja medicinska škola „Dr Branko Zogović“, Berane

„Ovaj projekat je dosta toga donio svima nama, a meni lično dosta iskustva u oblasti preduzetništva, u oblasti razvijanja biznisa i samim tim smo dobili neophodno iskustvo za dalji život. Što se tiče mojih planova za budućnost svakako su vezani za ravoj ličnog biznisa, a samim ovim projektom dokazano je da nije toliko nemoguć i da nije tako imaginaran. Što se tiče preduzetništva u našoj državi, može se reći da je dosta realno i dosta izvodljivo samo ukoliko se posluje onako kako treba i ukoliko imamo dobro organizovanu ekipu. Uz timski rad sve je moguće.”

Svetomir Aković, mladi preduzetnik iz Berana

„Ako vi napravite jednu dobru analizu određenog poslovanja, ako napravite dobar biznis plan i ukoliko budete svjesni svih rizika a samim tim i mogućnosti koje taj posao može da vam donese, onda mislim da samo treba hrabro ući u to, vjerovati i neće biti problema. Moraju se dobiti rezultati.”

Zlatko Nekliče, mladi preduzetnik iz Кraljeva

„Na radionici sam stekao jako puno znanja. Pohađao sam više treninga posebnih veština. Pohađao sam treninge kao što su: ekonomski i pravni aspekti osnivanja malog biznisa, inovacije i preduzetništvo, marketing i prodaja, brendiranje i pisanje biznis plana. Svi ti treninzi su mi mnogo pomogli u tom mom poslu i na osnovu toga sam mnogo napredovao. Da nije bilo tih treninga, teško da bih stigao do ovog položaja gde sam sada. Verovatno bih kuburio sa svim tim problemima sa kojima se suočavaju ostali preduzetnici.“