Naziv projekta: Pravo na život

Budžet projekta: € 191.351,90

Кorisnik sredstava u Republici Srbiji: Opšta bolnica Novi Pazar

Partner: Regionalna razvojna agencija Sandžaka – SEDA, Novi Pazar

Кorisnik sredstava u Crnoj Gori: JZU Opšta bolnica Bijelo Polje

Područje implementacije:
• Crna Gora: Opština Bijelo Polje
• Srbija: Grad Novi Pazar

Trajanje projekta: Republika Srbija: 3.9.2012. – 2.12.2013; Crna Gora: 3.9.2012. – 2.9.2013.

Ciljevi projekta: Opšti ciljevi ovog projekta su doprinos smanjenju stepena smrtnosti i oboljenja novorođenčadi u prekograničnom području Crne Gore i Srbije kao i unaprjeđenje zdravstvene njege trudnica i novorođenčadi. Specifični cilj projekta je izgradnja kapaciteta odjeljenja neonatologije u bolnicama u Novom Pazaru i Bijelom Polju radi smanjenja smrtnosti.

Aktivnosti i rezultati projekta:

Aktivnosti projekta koje su se odnosile na uspostavljanje tima za upravljanje projektom i zajednički rad na planiranju i implementaciji projektnih aktivnosti su rezultirale kako dosljednim sprovođenjem predviđenih mjera tako i uspostavljanjem čvršćih i dugoročnih odnosa partnerskih zdravstvenih ustanova iz Novog Pazara i Bijelog Polja.

Sredstva projekta „Pravo na život“ su bila angažovana za nabavku opreme za partnerske zdravstvene ustanove kojima su značajno podignuti njihovi tehnički kapaciteti za pružanje adekvatne preventivne i kurativne brige o najmlađim pacijentima i njihovim majkama. Između ostalog, bolnice u Novom Pazaru i Bijelom Polju zahvaljujući projektu su tehnički opremljenije za savremene ultrazvučne aparate, respiratore, monitore za praćenje pacijenata, uređajima za reanimaciju i drugim stalnim i potrošnim sredstvima. Nabavljena oprema je instalirana na specijalističkim odjeljenjima dvije partnerske ustanove u posebno infrastrukturno rekonsturisanim prostorijama. Tako su značajno poboljšani uslovi neohodni za pružanje kvalitetne zdrvastvene brige o trudnicama i novoređenčadima.

Unaprijeđeni tehnički kapaciteti opštih bolnica u prekograničnom području su upotpunjeni i unaprjeđenjem kadrovskih kapaciteta ovih ustanova, a kroz održavanje edukativnih i savjetodavnih programa namijenjenih zadravstvenim radnicima zaposlenim u ovim ali i drugim ustanovama u Crnoj Gori i Srbiji. Održavanje konferencije na temu zdravstvene brige o trudnicama i novorođenčadima, uz pristustvo eminentnih stručnjaka iz ove oblasti iz Crne Gore i Srbije u kojima su učešće uzele i njihove kolege iz Slovenije i Češke, pružilo je mogućnost bližeg upoznavanja sa istorijatom i savremenim trendovima preventivne i bolničke brige o majkama i bebama. Svi učesnici edukativnih programa organizovanih u okviru projekta su bezrezervno izrazili zadovoljstvo vrlo profesionalno organizovanim sadržajima koji će se nesumnjivo je pozitivno odraziti na praksu u njihovom daljem radu a time dodatno doprinijeti opštim ciljevima projekta.

Tokom realizacije projekta sproveden je niz aktivnosti u vezi sa podizanjem svijesti građana a specifično roditelja novorođenčadi o nužnosti adekvatne brige i zdravstvene njege o trudnicama, novorođenčadima i majkama, te o konkretnim načinima brige o najmlađima. Edukativni sadržaji definisani od strane relevantnih stručnjaka iz oblasti neonatologije, pedijatrije i ginekologije distribuirani su u prekograničnom području putem svih raspoloživih lokalnih i regionalnih elektronskih i štampanih medija, kao i terenskim akcijama promotera. Nivo svijesti i teoretskih i praktičnih znanja će značajno doprinijeti zajedničkim naporima cijelog društva u projektnom području da se smanji broj oboljelih i smrtnost kod novorođenčadi i majki.

Angažovanjem spoljnog konsultanta koji je izvršio evaluaciju sprovedenih projektnih aktivnosti zaključeno je da su partnerske institucije u prekograničnom području izgradile zavidne kapacitete ne samo u svrhu daljeg unaprijeđenog rada u oblasti zdravstvene njege trudnica, novorođenčati i majki, već i u domenu efikasnog upravljanja projektima značajne finansijske vrijednosti. Ovi kapaciteti će svakako u budućnosti biti iskorišćeni kako bi se dodatno doprinijelo tehničkom i kadrovskom unaprjeđenju zdravstvenih ustanova u prekograničnom području a radi uspostavljanja višeg nivoa usluga građanima svih uzrasta.

IZJAVE:

Ibrahim Hasković, pomoćnik direktora JZU Opšta bolnica Bijelo Polje

„Ovo je jedan od primjera koji treba da slijede i druge zdravstvene ustanove iz Srbije i Crne Gore, i da učestuju u razvoju budućih aplikacija i da ih bude što više, da bi unaprijedili zdravstvenu zaštitu naših pacijenta.“

Dr Mirsad Đerlek, direktor ZC Novi Pazar

„Neonatološko odeljenje će unaprediti zdravstveu zaštitu dece koja se rađaju ovde i njihovih majki, što je od izuzetnog značaja jer ovo porodilište i ovo odeljenje spada u prvih četiri u Srbiji, a dužnost menadžmenta je da obezbedi što bolje uslove.

Druga važna stvar ovog Projekta je da se njegovom realizacijom stiču reference za realizaciju narednih projekata finansiranih sredstvima EU. Кoji će još više doprineti unapređenju zdravstvene zaštite u našoj bolnici.“

Dr Suada Malićević, pedijatar – neonatolog Opšte bolnice Novi Pazar

„Edukativni materijali koje smo pripremili u okviru Projekta su zamišljeni da daju osnovne smernice koje se inače pružaju pacijentima kroz naš rad. Izrađeni su letci iz oblasti neonatologije, koji govore o najčešćim problemima kod novorođenčadi, a na pitanja koja nas roditelji i najčešće pitaju daju koncizne odgovore.“

Dr Nadžib Numanović, načelnik ginekološko-akušerskog odeljenja Opšte bolnice u Novom Pazaru

„Cilj ginekologa je da se trudnoća isprati od začeća do porođaja i da bude što manje komplikacija u toku trudnoće. Cilj je i da se pacijentkinje naviknu na redovne kontrole, da se porođaj odvija normalno i da se rodi zdrava bebica, što je cilj svih nas.“