Pregled projekta
Program: PPS SRB-CG 2014-2020
Poziv za dostavljanje prijedloga projekata: Prvi poziv za dostavljanje prijedloga projekata
Broj aplikacije: 41-2
Naziv projekta: Povećanje mogućnosti zapošljavanja, mobilnosti i zapošljavanja u oblasti zdravstvenog i banjskog turizma odmarališta sa 5*u Vrnjačkoj Banji i na Žabljaku
Specifični cilj Programa: 1.1: Unaprijeđenje zapošljivosti radne snage i povećanje mogućnosti zapošljavanja
Programski rezultati: 1: Nova znanja, vještine i  stručnost
Budžet projekta: Ukupna vrednost projekta: EU doprinos
285.660,00 242.811,00

85,00%

Korisnik sredstava: Vodeći aplikant: Ko-aplikant:
Opština Vrnjačka Banja Srbija:

  • /

Crna Gora:

  • Turistička organizacija Žabljak
Područje realizacije: Srbija: Crna Gora:
Vrnjačka Banja Žabljak, Crna Gora
Ciljne grupe projekta:
  • 100 nezaposlenih
  • turističke i slične srednje škole (4)
  • 10 Spa i liječilišta
  • 20 proizvođača hrane visoke dodatne vrijednosti
  • 30 MSP u lancu vrijednosti
  • 2 agencije za zapošljavanje
  • 2 lokalna samouprave
Trajanje projekta: 31.12.2018. (18 meseci)
OTKAZAN (01.11.2019)
Opšti cilj projekta: Podsticanje zapošljavanja, i prekogranične mogućnosti za zapošljavanje u oblasti turizma
Specifični ciljevi: SO1: Podsticanje zapošljavanja, i prekogranične mogućnosti za zapošljavanje u oblasti zdravstva i spa  turizma u  Vrnjačkoj Banji i na  Žabljaku;

SO2: Povećanje zapošljivosti u oblasti  proizvodnje i prerade hrane visoke dodtane vrijednosti (organske, tradicionalne tehnologije, hrane sa geografskim porijeklom) za  zdravstvena i banjska odmarališta sa 5 * u Vrnjačkoj Banji i Žabljaku

Očekivani rezultati : R1: Povećane mogućnosti zapošljavanja i mobilnost u sektoru banjskog i zdravstvenog turizma u Vrnjačkoj Banji i Žabljaku za 100 osoba u 10 zdravstvenih i banjskih centara

R2: Povećana zapošljivost u lancu proizvodnje i prerade hrane visoke dodatne vrijednosti za zdravstvena i banjska odmarališta sa 5 * u Vrnjačkoj Banji i Žabljaku (50 osoba zaposleno u malim i srednjim preduzećima,   kod 20  proizvodjača koji njeguju organske, tradicionalne tehnologije specifičnog geografskog porijekla, i kod 30 drugih u lancu)

Glavne aktivnosti

(koje će dovesti do očekivanih rezultata):

VP1: Mapiranje resursa za stvaranje radnih mjesta (studije o resursima) u oblasti zdravstva i spa turizma sa 5 * u regionu;

VP2: Podizanje svijesti o mogućnostima zapošljavanja u spa i velnes turističkom lancu sa 5 *  (kampanje, događaji, mediji, društvene mreže, štampa …);

VP3: Podrška obrazovanja mladih pripadnika ugroženih grupa iz ruralnih područja za  spa odmarališta i liječilišta sa 5 * (škole i stažiranja …);

VP4: Podrška najperspektivnijim neprofitnim organizacijama u oblasti  banjskog i zdravstvenog turizma u Vrnjačkoj Banji i Žabljaku (škole, udruženja, instituti);

VP5: Edukacija poslodavaca o tome kako definisati i promovisati njihove zahtjeve za  sticanje znanja, vještina i stručnosti zaposlenih i kako organizovati praksu mladih;

VP6: Upravljanje projektom, informacije i promocija, vidljivost i izvještavanje.