Mjera I.1 Povećanje produktivnosti i konkurentnosti privrednih, ruralnih, kulturnih i prirodnih resursa Programske oblasti

Naziv projekta:  Pčelarstvo bez granica

 Budžet:

  Vrijednost projekta EU doprinos
Republika Srbija € 163,467.14 € 138,783.60
Crna Gora € 185,173.25 € 157,212.09
UKUPNO € 348,640.39 € 295,995.69

 Korisnik sredstava u Republici Srbiji: Opština Arilje

Korisnik sredstava u Crnoj Gori:  Savez pčelarskih organizacija Crne Gore

 Partneri:

  • Srbija: Društvo pčelara “Savo Popović” Arilje; Asocijacija za razvoj Ibarske doline Kraljevo.
  • Crna Gora: Pčelarsko udruženje “Matica” Pljevlja;

                                  Udruženje pčelara “Pčelar” Bijelo Polje; Udruženje pčelara “Uljanik” Berane.

 Projekat se sprovodi na teritoriji:

  • Srbija: Zlatiborski okrug;
  • Crna Gora: Opštine  Pljevlja, Bijelo Polje and Berane.

Ciljna grupa:  

Najmanje 200 domaćinstava postojećih pčelara (600 osoba), od kojih će najmanje 60 domaćinstava direktno poboljšati konkurentnost; najmanje 80 članova marginalizovanih grupa (mladi, žene, izolovano ruralno stanovništvo i etničke manjine); četiri udruženja pčelara u prekograničnoj oblasti.

Trajanje projekta: 03/10/2016 – 02/04/2018

Ciljevi projekta:

Opšti ciljevi:

  1. Ojačati podsticaje za razvoj malih i srednjih preduzeća i smanjenje nezaposlenosti kroz razmjenu iskustava, unapređenje znanja, povećanje konkurentnosti i zdravstvene ispravnosti u pčelarskoj proizvodnji u pograničnim područjima Srbije i Crne Gore.
  2. Osigurati doprinos u povezivanju ljudi, zajednica i razmjene ideja u pograničnom području Srbije i Crne Gore

Specifični cilj:

Poboljšana produktivnost i konkurentnost ruralnih područja u sektoru pčelarstva kroz transfer znanja, primjere dobre prakse i međusobne partnerske aktivnosti u skladu sa principima zaštite okoline i zdravstvene ispravnosti hrane.

 Aktivnosti i rezultati projekta: 

 Projekat je usmjeren na pružanje stručne podrške ruralnom stanovništvu u prekograničnom području  u oblasti pčelarstva i proizvodnje zdrave hrane.

 Direktni prekogranični kontakti i razmjena znanja između pčelarskih udruženja i pčelara iz opština Arilje, Pljevlja, Berane i Bijelo Polje je ostvaren kroz dvije trodnevne posjete pčelara iz Srbije pčelarima u Crnoj Gori i obrnuto, kao i kroz četiri pčelarske izložbe. U okviru ovih posjeta pčelari iz Srbije, kao iskusniji, su prenijeli znanje I iskustvo u proizvodnji meda pčelarima iz Crne Gore.

Projekat je poboljšao konkurentnost i proizvodnju zdrave hrane i uspostavio “pilot tačke dobre prakse” na 30 pčelinjaka u Srbiji i 34 pčelinjaka iz opština Berane, Bijelo Polje i Pljevlja, odabranih putem javnog poziva. Oni su dobili vrijednu opremu za poboljšanje konkurentnosti i organske lijekove za proizvodnju zdravstveno bezbjedne hrane. Kampanja za sigurno prskanje voća je realizovana u Zlatiborskom okrugu. Cilj je bio edukacija voćara o bezbjednoj upotrebi pesticida za prskanje voća koje neće imati negativan uticaj na pčelarstvo u regionu. 

Razvoj i implementacija standard “Dobra pčelarska praksa” imala je za cilj da stvori uslove za realizaciju i korišćenje standarda u pčelarstvu u opštini Arilje i razvoj standarda “Dobra pčelarske praksa” u Crnoj Gori. Priručnik  “Dobra pčelarska praksa” sa smjernicama je odštampan I distribuiran u 2000 primjeraka. Pošto je to prvi crnogorski dokument ove vrste postoji veliki interes pčelara za njegov razvoj. Tokom javne rasprave organizovane prije objavljivanja konačne verzije dokumenta bilo je veliko interesovanje pčelara da ima ovu knjigu u štampanom obliku.

 Kao rezultat projekta razvijen je i dokument “Dobra veterinarska praksa u pčelarstvu – higijenski paket” u Crnoj Gori. Tokom uspostavljanja interne procedure za poštovanje higijenskih paketa zaključeno je da je, prije svega, potrebno da se razvije standard “Dobra veterinarska praksa u pčelarstvu”, pa tek onda  sprovedu unutrašnje procedure sa krajnjim korisnicima. Ovaj dokument je od velikog značaja kada je u pitanju zdravstvena zaštite pčela i  proizvodnja zdravstveno bezbjedne hrane.  

Značajan rezultat projekta  je da je 80 predstavnika iz marginalizovanih grupa (40 iz Zlatiborskog okruga i 40 iz opština Bijelo Polje, Pljevlja i Berane) započelo poslovanje u proizvodnji meda i pokretanju sopstvene ekonomske aktivnosti u cilju povećanja socijalne uključenosti i smanjenja nezaposlenosti. Svaki od predstavnika marginalizovanih grupa (mladi, žene, ruralno stanovništvo, i nacionalnih manjina) je dobio 10 rojeva sa košnicama, kao i 3 dana mentorske podrške. Postojeći iskusni pčelara iz pčelarskih udruženja su pružili podršku novim pčelarina u vidu mentorstva  i pomoći u primjeni savremenih standarda u proizvodnji pčelinjih proizvoda.