Pregled projekta
Program: PPS SRB-CG 2014-2020
Poziv za dostavljanje predloga projekata: Drugi poziv
Ugovor br: 48-00-00079/2019-28-7 potpisan 23/03/2021
Naziv projekta: Prvi Telecare servis brige o starima u Crnoj Gori I Srbiji
Specifični cilj Programa: 1.2: Jačanje socijalne i kulturne inkluzije ranjivih grupa
Programski rezultati: 1.2.1: Bolje usluge – Povećan pristup socijalnim i kulturnim uslugama za ranjive/marginalizovane grupe
Budžet projekta: Ukupna vrijednost projekta: 213.357.25 EUR EU doprinos

181.353,66 EUR

   (85,00%)
Korisnik sredstava: Vodeći aplikant: Ko-aplikant:
CG: JU Dom za stare Bijelo Polje

 

SRB:

Centar za socijalni rad Novi Pazar

CG:

Opština Bijelo Polje

Područje realizacije: Crna Gora: Srbija:
Sjever Crne Gore, Bijelo Polje Raški okrug, Grad Novi Pazar
Ciljne grupe projekta: 30 starih na širem području opštine Bijelo Polje i širem području grada Novog Pazara, 15 zaposlenih u JU Dom za stare Bijelo Polje i Centru za socijalni rad Novi Pazar.
Trajanje projekta:  1.06.2021 – 31.08.2022, 15 mjeseci
Opšti cilj projekta: Poboljšati lokalne usluge socijalne zaštite na širem području opštine Bijelo Polje i opštine Novi Pazar u skladu sa potrebama korisnika i lokalnih zajednica
Specifični ciljevi: Poboljšati deinstitucionalizaciju JU Doma za stare u Bijelom Polju i Gerontološkog centra u Novom Pazaru uspostavljanjem prve socijalne službe TeleCare u Crnoj Gori i Srbiji
Očekivani rezultati : R1 – Osnovana i opremljena TeleCare odjeljenja u Domu za stare u Bijelom Polju i Gerontološkom centru u Novom Pazaru.

R2 – Uspostavljeni i obučeni TeleCare timovi u Bijelom Polju i Novom Pazaru.

R3- Stariji korisnici obučeni i edukovani kako da koriste TeleCare uređaje.

R4 – Uspostavljene usluge TeleCare na nivou od 24 sata.

R5 -Javna promocija pripremljena i sprovedena.

Glavne aktivnosti

(koje će dovesti do očekivanih rezultata):

1. Osnivanje odjeljenja TeleCare u JU Dom za stare u Bijelom Polju i u Gerontološkom centru u Novom Pazaru

1.1 Pripremne aktivnosti

1.2 Opremanje odjeljenja

1.3 Nabavka tehničkih komunikacionih uređaja, medicinske opreme i pomoćnih alata za poboljšanje nivoa samostalnosti u svakodnevnim aktivnostima starijih osoba na širem području opština Bijelo Polje i Novi Pazar

1.4 Nabavka i instaliranje opreme

2. Obuka osoblja

2.1. Uspostavljanje tima za tehničku pomoć u socijalnim službama TeleCare

2.2. Obuka osoblja za upotrebu tehničkih komunikacionih uređaja

3. Obuka i edukacija starijih osoba o korišćenju tehničkih komunikacionih uređaja, medicinske opreme i pomoćnih alata

3.1. Grupni rad sa starijim osobama na uređajima TeleCare kit koji se koriste u svakodnevnom životu

3.2. Individualni rad na terenu i obuka starih za efikasnu upotrebu TeleCare uređaja u cilju poboljšanja njihove nezavisnosti i kvaliteta života 4. Uspostavljanje 24-časovne usluge TeleCare

4.1 Pripremne aktivnosti

4.2 Služba dnevne njege „Dobro jutro, laku noć“

4.3 SOS terenske posjete

5. Javna promocija projekta

5.1. Promocija putem lokalnih medija u cilju podizanja svijesti o Telecare-u   5.2. Snimanje i promocija dokumentarnog video materijala o poboljšanju svakodnevnog života starijih uz socijalne usluge TeleCare.