Some Information

Joint Technical Secretariat Prijepolje
Zore Tomašević street no 5
31300 Prijepolje, R.Serbia
+381 33 711 705
jts@cbcsrb-mne.org

Antenna Office
Šukrije Međedovića street no1
84000 Bijelo Polje, Montenegro

+382 50 436 041

Miljana Matović
Project Officer and Communication Specialist
miljana.matovic@mei.gov.rs

Živko Kolašinac
Head
zivko.kolasinac@mei.gov.rs

Darko Čukuranović
Programme Associate
darko.cukuranovic@mei.gov.rs

Milan Žeželj
Financial Specialist
milan.zezelj@mei.gov.rs

Emil Kočan
Project Officer
emil.kocan@cbcsrb-mne.org

Mithat Bahović
Programme Associate
mithat.bahovic@cbcsrb-mne.org

Send us mail