Преглед пројекта

Програм: ППС СРБ-ЦГ 2014-2020
Позив за достављање предлога пројеката: Други позив
Уговор бр. 48-00-00079/2019-28-1 потписан 22/12/2020
Назив пројекта: IMPORTANT – Унапређење репродуктивног здравља у Србији и Црној Гори
Специфични циљ Програма: 1.2: Јачање социјалне и културне инклузије рањивих група
Програмски резултати: 1.2.1: Боље услуге – Повећан приступ социјалним и културним услугама за рањиве/маргинализоване групе
Буџет пројекта: Укупна вредност пројекта: ЕУ допринос
352.063,00 ЕУР 249.900,00

ЕУР (70,98%)

Корисник средстава: Водећи апликант: Ко-апликант:
Црна Гора: Фондација за развој севера Црне Горе, ФОРС Монтенегро Србија: Дом здравља Нови Пазар
Подручје реализације: Србија: Црна Гора:
Нови Пазар, Нова Варош, Пријепоље, Рашка, Сјеница, Прибој, Врњачка Бања и Тутин Андријевица, Беране, Бијело Поље, Гусиње, Колашин, Мојковац, Никшић, Петњица, Плав, Пљевља, Плужине, Рожаје, Шавник и Жабљак
Циљне групе пројекта: • Жене из циљаног подручја  

• Жене из руралних подручја

• Незапослене жене

• Жене припаднице мањина

• Жене из НВО-а  

• Млади (најмање 200)  

• Медицинско особље из здравствених установа у циљном региону (најмање 50)

• Јавне здравствене установе у циљном региону

• Око 10% становништва у циљном подручју обухваћено јавном кампањом (око 53.000 људи)

Трајање пројекта: 01.12.2021. – 30.11.2023. (24 месеца)
Општи циљ пројекта: Дати  допринос јачању репродуктивног здравља жена у прекограничном подручју са фокусом на рањиве групе
Специфични циљеви: Побољшати квалитет и приступ услугама репродуктивног здравља и разумевање значаја здравог начина живота и превенције у заштити репродуктивног здравља међу становништвом у прекограничном подручју са фокусом на рањиве групе
Очекивани резултати 1.1 Побољшани технички и кадровски капацитети јавних здравствених установа у прекограничном региону  

1.2 Спроведена кампања превентивних прегледа за жене из урбаних и руралних подручја  

1.3 Становништво у прекограничном региону са фокусом на рањиве групе информисани о значају здравих стилова живота и превенцији у заштити здравља

1.4 Побољшана прекогранична сарадња у сектору репродуктивног здравља

Главне активности

(које ће довести до очекиваних резултата):

1.1.1 Обуке за медицинско особље о темама у вези са превенцијом, дијагнозом и лечењем рака дојке и грлића материце 

1.1.2 Набавка опреме и возила за јавне здравствене установе  

1.1.3 Обуке за медицинско особље о употреби нове опреме

1.2.1 Припрема кампање превентивних прегледа за жене из урбаних и руралних подручја

1.2.2 Округли столови са заинтересованим странама за организацију и промоцију кампање  

1.2.3 Кампања превентивних прегледа за жене из урбаних и руралних средина

1.3.1 Истраживања о знању и навикама у вези са репродуктивним здрављем

1.3.2 Израда, штампа и дистрибуција брошура о значају здравог начина живота и превентивних прегледа дојки и грлића материце  

1.3.3 Организовање медијске кампање (конференције за штампу, ТВ и радио емисије и прилози, ТВ спотови, новински чланци и текстови на веб сајтовима)  

1.3.4 Предавања за жене и младе о репродуктивном здрављу

1.3.5 Постављање билборда ради подсећања жена на превентивне прегледе  

1.3.6 Припрема, штампа и дистрибуција промотивних материјала за подизање нивоа свести о репродуктивном здрављу  

1.3.7 Организација догађаја за промоцију репродуктивног здравља

1.4.1 Прекогранична конференција о унапређењу репродуктивног здравља

1.4.2 Организовање прекограничних састанака  

1.4.3 Припрема и потписивање Меморандума о разумевању