Наслов пројекта

Статус

Одобрен

Прекогранична рута Зелене очи (РЕСЕТ)

Уговорен

2023

Via Ferrata CLUB

Уговорен

2023

Омладински старт ап

У току

2023

Заједничке акције за развој руралног туризма

У току

2023

Креирање подстицајног пословног окружења за запошљавање младих у прекограничном подручју Републике Србије и Црне Горе- BEYOND

У току

2023

БЕСТ-Сарадња у управљању отпадом – До одрживе животне средине

У току

2023

Границе које спајају – Иницијатива за унапређење запошљивости особа са менталним инвалидитетом у Србији и Црној Гори

Уговорен

2022

Заштита животне средине Полимља

У току

2022

Чиста заједница за одрживо окружење и природу-ЧИСТО

У току

2022

Придружимо се одрживој будућности кроз боље управљање отпадним водама

У току

2022

КУЛТ-бициклистичка рута

У току

2021

ЗДРАВКО: Промоција здравог живота у прекограничном региону Србије и Црне Горе

Отказан

2021

Први Telecare сервис бриге о старима у Црној Гори и Србији

У току

2021

Чудни су путеви вере од Лима до Зете

У току

2021

Тематско путовање коридором културне и природне баштине Србије и Црне Горе – CREATIVE TWINNING

У току

2021

Пројекат Ху: Траговима сова и других дивљих врста

У току

2021

Све на једном месту – за социјалну инклузију и запошљивост младих

У току

2021

IMPORTANT – Унапређење репродуктивног здравља у Србији и Црној Гори

У току

2021

Заједничком акцијом до боље услуге

У току

2021

Будимо припремљени

Завршен

2019

Смањење утицаја локалних заједница прекограничног региона Србија – Црна Гора на климатске промене – МИ МОЖЕМО

Завршен

2019

Стручна женска радна снага за бољу будућност

Завршен

2019

Повећање могућности запошљавања у текстилној и туристичкој индистрији у прекограничној области

Завршен

2019

Повећање могућности запошљавања, мобилности и запошљавања у области здравственог и бањског туризма одмаралишта са 5*у Врњачкој Бањи и на Жабљаку

отказан

2019

Рехабилитација илегалног отпада на реци Лим и подизање свести о његовој штетности

завршен

2018

Протективна опсерваторија регионалног ареола лековитог биља као живе прекограничне инфраструктуре одрживог туризма – ПОРАЛИСТ

Завршен

2018

Увођење одрживог управљања отпадом

Завршен

2018

Занатлија-пројекат

Завршен

2018

Подршка инклузивном образовању и оспособљављању за свакодневни живот деце и омладине са сметњама у развоју у Црној Гори и Србији

завршен

2016

Култура за Европу, Европа за културу

завршен

2016

Од млека са наших планина

завршен

2016

Пчеларство без граница

завршен

2016

Заједно за наше породице – успостављање саветовалишта за породицу у Србији и Црној Гори

завршен

2016

Рециклажом текстила до одрживих решења

завршен

2014

Партнерство за одрживост

завршен

2012

Заједно је лепо-љепше

завршен

2012

Активни млади за активне заједнице

завршен

2012

Прекограничне иницијативе усмерене на размену људи и идеја са циљем побољшања сарадње стручне јавности и цивилног друштва

завршен

2012

Заједно до циља

завршен

2012

Едукација из области заштите животне средине

завршен

2012

Спајање људи промоцијом науке и културе

завршен

2012

Кроз културу и туризам до боље сарадње

завршен

2012

Кроз професионалну сарадњу до бољих услуга

завршен

2012

Право на живот

завршен

2012

Превентивне акције у сектору репродуктивног здравља – PARHS

завршен

2012

Прекогранична заштита и спашавање од поплава

завршен

2012

Оснаживање економског развоја кроз одрживо управљање водним ресурсима

завршен

2012

Прекогранично предузетништво младих

завршен

2012

Географски информациони систем за боље прекогранично управљање поплавама у сливу реке Лим

завршен

2012

Одрживи развој бициклизма

завршен

2011