Преглед пројекта

Програм: ППС СРБ-ЦГ 2014-2020
Позив за достављање предлога пројеката: Други позив
Уговор бр. 48-00-00079/2019-28-3 потписан 22/12/2020
Назив пројекта: Тематско путовање коридором културне и природне баштине Србије и Црне Горе – CREATIVE TWINNING
Специфични циљ Програма: 3.1. Унапређење капацитета за коришћење туристичких потенцијала
Програмски резултати: 3.1.1. Унапређени заједнички туристички производи
Буџет пројекта: Укупна вредност пројекта: ЕУ допринос
351.279,99 ЕУР 298.409,99 ЕУР (85,00%)
Корисник средстава: Водећи апликант: Ко-апликант:
Регионална агенција за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа, Kраљево Центар за иницијативе из области одрживог туризма, Подгорица
Подручје реализације: Србија: Црна Гора:
Рашки и Моравички округ: Ивањица, Рашка и Kраљево Општине у Националним парковима Дурмитор, Биоградска Гора и Проклетије; Општина Рожаје
Циљне групе пројекта: Регионалне и локалне управе; Туристички одбори / одељења и њихови запослени; Институције за управљање природним и културним наслеђем; Приватни оператори у туризму; Сеоска домаћинства и незапослена лица; Kултурна и фолклорна удружења и установе.
Трајање пројекта:  1.3.2021 – 28.2.2023. (24 месеца)
Општи циљ пројекта: Допринети побољшању квалитета и диверзификацији туристичке понуде која се заснива на природном и културном наслеђу у пограничним руралним подручјима Србије и Црне Горе
Специфични циљеви: Развити модел знања за очување, валоризацију, тумачење и интегрисање места наслеђа дуж природних стаза у свеобухватну понуду природног и културног туризма и заједнички их промовисати.
Очекивани резултати • Р1 Прекогранични туристички кластер формиран са циљем стварања препознатљиве тематске туристичке понуде „CREATIVE TWINNING“ који повезују 4 кључне локације наслеђа у Србији са 4 места братимљења у Црној Гори;

• Р2 Приступна и посетилачка инфраструктура уређена за подршку развоју кључних производа (постављање инфо табли и дефинисање баштине у туристичке сврхе);

• Р3 Изграђени капацитети циљних група у погледу развоја и управљања идентификованом баштином и њеним потенцијалом за ширење и побољшање економског и социјалног окружења у прекограничном подручју

• Р4 Реализована заједничка маркетиншка кампања

Главне активности

(које ће довести до очекиваних резултата):

А1. Управљање пројектом, праћење и евалуација

А2. Мапирање, идентификација и дефинисање заједничке туристичке понуде

       • 2.1 Детаљна процена и анализа туристичких добара у циљном   подручју пројекта/мапирање

• 2.2. Развој заједничких туристичких итинерера

• 2.3. Заједнички туристички итинерери/дефинисање и валоризација туристичких рута

А3. Инсталација и мањи радови на инфраструктури за посетиоце

• 3.1. Развој тематских рута за братимљење у СРБ и ЦГ

• 3.2. Интервенције мањег обима дуж природних стаза које повезују интересантна места и тематске руте

А4. Образовне активности и радионице

• 4.1. Обука за водиче за дефинисање објеката природног/ културног наслеђа

        • 4.2. Обука из одрживог управљања културним/природним наслеђем

А5. Заједничке медијске кампање и акције видљивости